Foto van de dag

ijlab.jpg


Blijf op de hoogte

via

Facebook

Klik hier

E-book

Mijn DEBUUT roman.

Even ontspannen met een roman over een episode uit het leven van een vrijgezel dat op z'n kop komt te staan.


Labspiegel


KSLA

Labspiegel 28 november 1980

 

Symboliek in glas-in-lood
Op de eerste, tweede en derde verdieping van het Groot Lab bevinden
zich schitterende gebrandschilderde ramen. Wij zijn gewend geraakt
aan die ramen en vooral de ‘bewoners’ van het Groot Lab zelf zullen
er wellicht zelden nog aandachtig naar kijken.
Op de eerste verdieping treffen we het raam aan dat op 4 juli 1947
tijdens een indrukwekkende plechtigheid werd onthuld. Het is een
gedenkraam ter herinnering aan de gevallenen in de tweede
wereldoorlog. Het raam op de tweede verdieping was een geschenk van
het personeel ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het Laboratorium
in 1939. Op de derde verdieping zien we het raam dat is opgedragen
aan de heer Caviët, de directeur onder wiens leiding het
Laboratorium tussen 1920 en 1945 uitgroeide tot het grootste
researchinstituut van de Groep en die bedrijf en personeel tevens op
onnavolgbare wijze door de moeilijke oorlogsjaren wist heen te
loodsen.
Wij noemden dit de badkamer
Wij wensen u allen goede kerstdagen toe, een genoeglijke
jaarwisseling en een voorspoedig 1981. H.M. Penning
S. Squires H.J.C. Boertje P. Cossée
J.H. de Groot H.J. Kraaijveld P.H. van der Meij
 
Drs. W. Hagen W. L. Heitz, Ph.D.
Drs. A. H. Oude Weernink J.E. Scholten

Wij stellen u voor
Drs. W. Hagen, research-chemicus op de afdeling SC.
W.L. Heitz, Ph.D., sectiechef coalprocessing op de afdeling HCP.
R.R. Huizinga, elektrotechnicus op de afdeling TD.
B.M. Koopmanschap, laboratoriumassistent op de afdeling SC. Drs.
A.H. Oude Weernink, personeelstrainee op de afdel ing PN.
J. E. Scholten. financieel medewerker op de afdeling FM.
M. Takahashi, research-chemicus op de afdeling BR.
Mw. Y.M. Tyrrell, secretariaatstypiste op de afdeling DGC.
R. R. Huizinga
B. M. Koopmanschap
M. Takahashi
Mw. Y. M. Tyrrell
Organisatie afdeling HCP
Ir. K. J. W. Groeneveld W.L. Heitz,
Met ingang van 15 januari 1981 zal ir. K. J.W. Groeneveld, sectiechef
in de afdeling HCP, de dienst van ons laboratorium verlaten en
terugkeren naar SIPM, vanwaar hij een functie zal aanvaarden bij
Shell Curaçao N.V.
De heer Groeneveld zal per 1 januari 1981 worden opgevolgd door de
heer W.L. Heitz, Ph.D., in KSLA tewerkgesteld vanuit Shell Oil
Company, USA.
In dienst
Drs. W. Hagen – SC; R. R. Huizinga – TD; B.M. Koopmanschap – SC;
J. E. Scholten – FM; mw. Y.M. Tyrrell – DGC.
Over uit Groep binnen Nederi.
Drs. A. H. Oude Weernink – PN (Stage Shell Nederland).
Over uit Groep buiten Nederi.
M. Takahashi – BR (ex Shell Tokio, Japan); dr. D.J. Vermeer – EE
(ex Billiton Ocean Minerais, USA).
Over naar Groep binnen Nederi.
E.K. Kobeck – TD (KSEPL), Rijswijk); dr. N. Wagstaff HCP (SIPM, Den
Haag).
Over naar Groep buiten Nederi.
Dr. V. Aurich – PDC (Billiton Ocean Minerais, USA); dr. A. Park es –
EE (SIPC, Londen, Engeland).
Uit dienst
J.P.G. Naus – AG; mw. R.K. Sangha-Dhillon – HCP.
Met pensioen
H. Berentsen LFA; T. L. Brandjes – BD; C. Koeman -AG; M.W. van
Leeuwen – PDC; H.A. van Lent – TD; T. H. van der Windt – EE.
Burgerlijke stand
Geboren
Sabine Lotti, dochter van E.W. de Bruijn – MSE, 1/11
Edwin, zoon van T.C. van Lit, 27/11
Margaretha Jansje, dochter van K.B.P. Slump – HCP, 2/12
Gehuwd
A.J. den Heijer – AG, met mw. J.J. Kraaijeveld, 19/11
J.G. Sponsslee – EE, met mw. H.M.H. de Meijer, 20/11
Mw. G. van Aggelen – MSE, met P.J. Hartoq, 21/11
R. Nijstad – FM, met mw. S.K. Pfaff, 21/11
A. Visser – AG, met mw. W. Kikkert, 12/12
Jubileum
25 jaar
L.G.M. Stoete – MSE, 16/1
Dank
Mede namens m’n vrouwen zoon wil ik een ieder bedanken die heeft
bijgedragen om mijn afscheid, door pensionering, bij KSLA tot een onvergetelijke
avond te maken. Ook heel hartelijk bedankt voor de cadeaus.
Wij wensen u, alsmede alle bekenden van wie ik niet persoonlijk
afscheid heb kunnen nemen, voor de toekomst alle goeds toe.
M.W. van Leeuwen
Organisatie afdeling ‘Oil Products’
Drs. H. J. Fijn van Draat
Dr. T. A. J. W. Wajer
Ir. G. van Gooswilligen
Dr. J. A. N. Scott
Dr. D.A. Parkes Dr. D.J. Vermeer
C. van Muiswinkel

De heer Penning deelde mee dat het directielid de heer Van der Meij
per 1 januari naar een andere Groepsmaatschappij zal worden
overgeplaatst
Het voetpad rond Overhoeks wordt sinds enige weken aan de IJ-zijde
versperd door een hekwerk. Achter dat hek rijst een lift op tegen
de gevel van het immense gebouw, om de twee verdiepingen aan de muur
verankerd. Zo is het mogelijk vrachten van maximaal 750 kg per keer
omhoog of omlaag te
Pilotplant en boerderij onder slopershamer
Ten behoeve van toekomstige verbouwingen aan Hal 9 is men eind
november begonnen met de afbraak van ‘de toren’, in bouwtekeningen
omschreven als Gebouw H9-B. Laag voor laag werd het gebouw met
snijbranders gepeld, waarna een kraan zich over verdere afvoer van
de delen ontfermde. De afbraak van
Nieuwjaarsbijeenkomst in Bedrijfsrestaurant
Maandag 5 januari 1981 zal zoals gebruikelijk aanvangen met een
nieuwjaarsbijeenkomst, met de gelegenheid nieuwjaarswensen uit te
wisselen. De samenkomst zal plaatsvinden
Jaap Fahrenfort
Op 1 januari a. s. verliest KSLA een zeer markante figuur: Jaap
Fahrenfort, afdelingschef van AG, gaat met pensioen.
Daarmee wordt een Shell-carrière van ru im 25 jaar voltooid welke
zich, op een jaar in Houston na, geheel op KSLA afspeelde. Het is
ongetwijfeld beter te spreken van meerdere carrières, met name van
een wetenschappelijke specialistische- en van een management-loopbaan.

Jan de Groot
Wat iemand ervaart, d ie na ruim 43 actieve KSLA-jaren met pensioen
gaat, is n iet altijd gemak kei ijk in te schatten. Aan velen zie je
de blijde verwachting bij deze verandering in hun leven duidelijk
af, anderen hebben zich zo met hun werk geidentificeerd, dat ze
hun nieuwe situatie als iets onwezenI ijks beschouwen. Maar aan
sommigen zie je niets. Dat zijn de onverstoorbaren en één van hen is
Jan de Groot, waarvan wij vandaag afscheid nemen.
Henk Posthumus
Na ruim 35 jaar op KSLA is Henk Posthumus met pensioen gegaan.
Na 25 jaar research werd hij op zijn verzoek in 1970 overgeplaatst
naar de sectie documentatie en informatie in wat nu de afdeling CIS
heet, maar toen nog afdeling Patents en I nformation. Wij hebben
Henk leren kennen als een collega die steeds naar het nieuwe zocht
Het totaal resu Itaat is een Analytische afdeling van hoog niveau
met een goede personeelsopbouwen met veel gemotiveerde
medewerkers.
Jaap en Anneke, het ga jullie goed.
P.A.M.
Neelie Smid-Kroes, minister
HET WAS WEER EEN HEERLIJK SINTERKLAASFEEST
Oom Gor wist de kinderschare weer goed te bespelen en de kapel van
de Shell Harmonie blies dat het een I ieve lust was. De Pieten
strooiden handenvol lekkers, haalden kwajongensstreken u it en
voerden een ‘vogeldans’ op die de hele zaal in beweging bracht.

Toen de kinderen met armenvol geschenken en lekkernijen Krasnapolsky
hadden verlaten, konden de organisatoren, medewerkers
en medewerksters tevreden uitblazen. Het Sintenkarwei was weer
geklaard. Wie achter de schermen mag meekijken, zoals wij, is
altijd weer onder de indruk van het vele werk dat voor zo’n feest
moet worden verzet, door de leden van de Sinterklaascommissie, door
de ooms-en tantes, do
Ir. J. Dekker – BSP 25 dienstjaren, 1/1 Jan Dekker pp
J.A.S.P. van ZutphenCIS – 25 dienstjaren, 1/1
Groepsdirecteur Hart sprak over de olievoorziening
werk op de afscheidsavond verricht, en aan Harry Behrens voor de
muzikale omlijsting. Aan al mijn vrienden die zo gul hebben
bijgedragen voor de mooie cadeaus, aan de afscheidscommissie voor
het vele werk dat zij hebben gedaan om mijn afscheid zo te doen
slagen. Heel hartelijk dank. Tevens groet ik hierbij mijn vrienden
die ik niet de hand heb kunnen drukken.
Het ga u allen goed. Henk van Lent
BP/Shell LPG-terminal verkrijgt goedkeuring
 
  Drs. De Jongste gepromoveerd
De heer H.C. de Jongste, sinds 1 januari 1980 werkzaam op de
afdeling SC, promoveerde op 27 november aan de Rijksuniversiteit te
Leiden tot doctor in de wiskunde en natuurwetenschappen. Promotor
was prof. dr. V. Ponec. De titel van zijn proefschrift luidde: ‘Reactions
of hydrocarbons on Pt and Ptl Cu alloys’.
Lantaarn
D.E. Knibbe
van het KSLA.
Tevens wens ik u allen het allerbeste voor de toekomst.
K. Huyg
Het zilveren schaakbord terug’
Tijdens één van de laatste partijen in de slag om het Zilveren
Schaakbord, werd om de wedstrijdleider geroepen alsof het ging om de
wereldtitel. Het was slechts het slot van de interlokale ontmoeting,
die door Amsterdam met de minimale voorsprong van één punt op
Rotterdam
Clubhuis ‘ingewijd’
Velen hebben gevolg gegeven aan de uitnodiging van het ASV
‘SHELL’-bestuur om op donderdagavond 27 november met eigen ogen te
komen aanschouwen hoe fraai het interieur van het clubhuis wel
geworden is na de grote renovatie-beurt. Het werd een genoegI ijke
bijeenkomst, waarbij namens de directie de heren Boertje en De Groot
aanwezig waren. ASV ‘SHELL’-voorzitter Koert Schoonderwaldt
vertolkte in zijn welkomstwoord de vreugde van het bestuur over de
resultaten van de verbouwing en noodde een
Vanaf deze plaats nog een woord van dank aan de 0 en 0- commissie
voor de organisatie en aan onze collega’s van het Bedrijfsrestau
rant voor de verzorging van de inwendige mens.
Louis
Nieuwe leden ASV’SHELL’
Badminton: H. van der Heijden, J.F.M. van Roy. Bibliotheek: mw. J.
H. Koot-Kluts, W.J. Kuhnen. Doe het zelf: F. Bakker, J.A. v.d.
Griend, R.J. Voorbij- Filatelie: J.M.H. Dirkx, C.A. Emeis, M. Mackav,
H. Schaap, W.H.J. Stork, J. van Zutphen. Schilderen: mw. L. Bosma,
C. Bruin, J.W. Kooijmans, P.J. Meeuwisse. Zwemmen: mw. M.C.J.
Grimberg. Badminton: E.J. M. de Boer. Doe het zelf: C.A. Brandwijk,
L. Breddels, C. van der Knaap, W.J. Kuhnen, E. Otto, J.J. H.
Rijsemus, S. F. Steenman. Filatelie: mw. A. H. van den Berg, G.J. M.
Bijl, G. Resoort, mw. G.J. Torny-Schutte. Indoortraining: G. D.
Rietveld. Kegelen: mw. C.J. Mosterd. Zwemmen: F. W. H. Gimpel, mw.
E. Kooi, J. G. Kuypens, mw. B. F. Kuypens-Put, T. Last, J. Newsome,
A.C.E. de Saegher, W. Zwarts.
Aangeboden
Karakteristiek DORPSHUISJE voor alleenstaande of echtpaar, in de gemeente
Nigtevecht (ca. 15 km van A’dam-N). vrije vest., woonk. met open
haard en geveik., open keuken, open trap, 1e verd.: slaapk. met verw.,
ruime douche, vaste wast., ruime vliering, vr. pro
f 105.000,- k.k. incl. stoff.; tel. 02940-13264.
PEUGEOT 504 – Familiale, mid. 1977, f 11.000,-; Groeneveld, HCP, tsl.
3473.
In goede st. zijnde 3-pits GASSTEL met bijbeh. oventafel, merk Atag,
compl. f 35,-; tel. 02990-22820.
KINDERWAGEN, merk Koelstra Combi 723, bruin, incl. wandel wagendeel,
z.g.a.n., f 110,-; houten BOX, f 15,-; tsl. 2238 of tel. 030-
784760.
D RUSETTE voor keu ken- of garageverwarming, incl. afvoerpijpen, i.g.
st., f 60,-; tel. 02940-13138.
HAARDROOG KAP, Kalorik, met 10 standen, i.pr.st., f 15,-; tel. 020-
434425.
Zeewaardige RUBBERBOOT, merk Hutchinson, afm. 4x 1 )l,m, met een als
nieuwe (30 vaaruren) 5 pk Yamaha b.b.motor, type 5BS, compl. met
losse benzinetank, roeispanen, anker, reservemateriaal, in één koop,
vr. pro f 1495,- (ideale boot voor duikers); EKS Alpen Puck II
BAGAGEWAGEN, bouwj. ’79, laadverm. 345 kg, gr. wielen, voll.
geveerd, compl. met nw. reservewiel en opbouw, lang 2662, breed
1554, hoog 1150 (schuin dekzeil) mm, z.g.a. n., vr. pro f 1185,-;
IMPERIAL, gesch. voor stationcar, f 50,-; HONDENREK, gesch. voor
iedere auto, verstelb., net nw., f 25,-; tel. 02518-55007.
Mijn fraaie MERCEDES BENZ 170 DIESEL automobiel, bouwj. 1950, geen
gebreken, loopt als nieuw, 1 :13, 60-dagenkaart mogelijk, pr.n. o.
t. k.; Kloek, LFA, tsl. 3371.
Twee oude BUIZENRADIO’S,f 25,p.st.: Dual PICK-UP, zonder
stofkap,f25~;t~. 2123.
FOTOTOESTEL, Olympus Trip 35, met etui, f 100,-; ELEKTRONENFLITSER,
National PE-243, met bijbeh. en etui, f 75,-; tsl. 3021 of tel.
075-216356.
Stevige EETKAMERTAF EL, noten, afm. 90x 120, uittrekbaar tot 90x
165, f 75,-; Drenth, tsl. 2850 of tel. 02940-13871.
TWEELING KINDERWAGEN, bruin rib, z.g.a.n., t.e.a.b.; tel.
020-450081.
Zolang de voorraad strekt: HARDHOUT in stammetjes van ca. 1 m lang,
ongeveer f 40,- per m3, zelf afhalen, omg. Hoorn; tel. 02290- 16429
(na 18.00 uur).
KOE LKAST JE voor boot of caravan, inh. ca. 35 liter, voeding 220 of
12 Volt; mw. Hoekstra. tsl. 3623 of tel. 020-368873.
SIMCA RALLYE 11 1300cc,bouwj. ’76, 100 pk motor, gereviseerd differentieel,
f 950,-; Esertnolet, tsl. 2333 of tel. 075-156067.
Gevraagd
KINDERWAGEN, LEDIKANTJE, REISWI EG etc.; Bentham, tsl. 3099.
Wie is in het bezit van een DEFECTE CAMERA die niet meer gerepareerd
kan worden, maar waar een objectief in zit met een brandpunt van 5
cm, lichtsterkte 2 of 2.8; Lieder, TDlim, tsl. 3623.
Wie heeft of volgt de cursus kustnavigatie, event. astronomische
plaatsbepaling van NAUTICUM NAVIGARE; Van der Heijden, OH 8/10.
KINDERFIETS voor jongen van 6 jaar; Groen, tsl. 3864.
Verloren
Gouden PARKER-PEN (sept. ’80); tsl. 2358.
KETTING, rose en ivoorkleurig; mw. Huijbregtse, tsl. 2691.