Foto van de dag

ijlab.jpg


Blijf op de hoogte

via

Facebook

Klik hier

E-book

Mijn DEBUUT roman.

Even ontspannen met een roman over een episode uit het leven van een vrijgezel dat op z'n kop komt te staan.


Labspiegel


KSLA

Labspiegel 22  augustus 1980

 

KSLA leefde mee met Amsterdam Sail ’80 Bijeenkomst gepensioneerden
op 17 oktober
Werner bezocht KSLA
Beckers sprak op congres chemici Koningin Beatrix reikte daar de
prijzen uit aan de winnaars van deze race. Een bijzonder sfeervolle

Abonnementen Spoorwegen
Wij stellen u voor
In dienst
Mw. J.M.A. Aardenburg – CIS; D. Bodt – DGC; mw. C. G. Domburg – PN;
R. van Ginkei – DGC; mw. M.G.F.M. van Grieken – LFA; mw. P.H.
Gringhuis – CIS; P. Groenveld – BSP; R.A. de Groot jr. – HCP; mw. M.
T. H. Halmans – EC; drs. W. H. Hesselink – FR; G. Hoekstein – FS;
mw. M. van der Laarse – CIS; ing. P.J.M. van Loon-MR;A.J. Maan – BD;
P.B.H.M. Molhoek – FR; L. L. F. van Oeffelen – PDC; H. Oosterbeek –
PL; mw. C.P. Romijn – PN; P.C.J.N. Rosielle – M R; J. F. M. van Roy
– MR; mw. A.M. Schreuder – PN; mw. G. T. Tan – PN; R.S. Visser – PDC;
H. de Wit – BSP; R.M. Wouters – PDC; F.J. van Zwieten – PDC.
Mw. J.M.A. Aardenburg D. Bodt
Dr. A. de Beer
In het kader van het project ‘Modernisering Computeractiviteiten’ (MCA)
onder leiding van de heer J.M.B. Bakker is per 1 augustus dr. A. de
Beer van SNI overgeplaatst naar KSLA.
De heer De Beer zal leiding geven aan het te vormen conversie-team,
dat verantwoordelijk zal zijn voor het converteren van bepaalde
bestaande programma’s voor gebruik op het nieuw te implementeren
IBM-systeem.
Mw.P.H. Gringhuis
Mw. M.G.F.M. van Grieken Madelinde P. Groenved R. van GinkeI
Mw. M. T.H. Halmans
Mw. M. van der Laarse
Drs. W.H. Hesselink
G. Hoekstein Gerard
Over uit Groep binnen Nederl.
Dr. A. de Beer – DA (ex SNI, Den Haag).
Dankbetuiging
Over uit Groep buiten Nederl.
Johan was niet zo’n ziekenhuisbezoeker. Dat speet hem wel eens.
Daarom was hij vaak ontroerd over de vele bezoeken, brieven, kaarten
en bloemen die hij ontving.
I k dan k u allen daarvoor u it het diepst van mijn hart.
Ook de vele reacties die ik ontving na zijn dood, waren voor mij een
steun die ik lang met mij mee zal dragen.
Dr. P. Cossee – DA (ex Shell Francaise, Grand Couronne); ir. M.M.
van Kessel – HCP (ex Shell Refinery Gothenburg).
Ing. L. L. F. van Oeffe/en
H. Oosterbeek
A.J. Maan
Mw. e. P. Romijn
Over naar Groep binnen Neder!.
P. de Carpentier – RES (SI RM, Den Haag); ir. J. Gouman – UC (SI CM,
Den Haag); ing. C. T. Greeve – OS (SN R, Pernis); ing. H.J.C.
Venselaar – TD (SN, Rotterdam).
Mania de Lange-Koch
Ing. J. F. M. van Roy
H. de Wit
R.S. Visser
Mw. J. M. A. Aardenburg, sec retariaatsassistente in opleid ing op
de afdeling CIS.
D. Bodt, technisch assistent op de afdeling DGC.
R. van Ginkei, laboratoriumassistent op de afdeling DGC. Mw. M. G.
F. M. van Grieken, laboratoriumassistente op de afdeling LFA.
Mw. P. H. Gringhuis, secretariaatsassistente in opleiding op de
afdeling CIS.
P. Groenveld, laboratoriumassistent op de afdeling BSP. Mw. M. T. H.
Halmans. laboratoriumassistente op de afdel ing EC.
Drs. W. H. Hessel ink, fysisch chemicus op de afdeling FR. G.
Hoekstein, laboratoriumassistent op de afdeling FS.
Mw. M. van der Laarse, secretariaatsassistente in opleiding op de
afdeling CIS.
A.J. Maan, medewerker transport op de afdeling BD.
Ing. L. L. F. van Oeffelen, developmentassistent op de afdel ing PDC.

H. Oosterbeek, laboratoriumassistent op de afdeling Pl., Mw. C. P.
Romijn, administratief assistente op de afdeling PN.
P.C.J. N. Rosielie, werktuigbouwkundige op de afdeling MR.
Ing. J.F.M. van Roy, researchassistent op de afdeling MR. R.S.
Visser, laboratoriumassistent op de afdeling PDC.
H. de Wit, laboratoriumassistent op de afdeling BSP. Henk
Ir. E.M.A.A. van Acker – RES (Shell Frankfurt); G. C. Hood – DA
(Shell Oil Comp. Houston).
Uit dienst
J. de Lange – PN.
Jubilea
25 jaar Mw. A. Brak – VMB; mw. A. R. Brownsword-Epema AG; P.J.G.A.
van, Engelen – TD; P,G. Gaarthuis – PN; mw. A_G_ Harding-Taylor –
AG; J. Hooyenga – BSP; mw. J_E.A. Jansen- Met pensioen
P. Kamstra – TD; ir. A. J. van Riemsdijk – MR; ing. G_ Verhoeve – BD;
P. Zwaan – PN.
Op 28 juli overleed, toch nog onverwacht, Johan de Lange.
De laatste maanden van zijn leven zijn voor hem, familieleden en
vrienden niet gemakkelijk geweest. Momenten van hoop op herstel
werden afgewisseld-deor–perioden van–twij- – fel en soms
verslagenheid. Door dit alles heen bleef Johan zichzelf, eerlijk
tegenover hetgeen er met hem en om hem heen gebeurde, relativerend
tegenover vrienden en collega’s. Tot het laatste toe

Piet Kersbergen
Op 28 augustus a. s. neemt de afdeling finance afscheid van een zeer
gewaardeerde en fijne collega en medewerker.
Piet Kersbergen is een geboren en getogen Amsterdammer en niet
alleen wat betreft zijn werk bij KSLA. Alvorens hij op 3 juni 1947
bij Shell binnenkwam was hij geruime tijd winkelbediende geweest in
Amsterdam-West en had hij gewerkt in de Centrale Markthallen. Dan

Piet Bruin
Op 1 september a. s. verdwij nt er weer iemand van de ‘directna-de-oorlogse’
generatie, die als jonge man voor de uitdaging stond – na een
stilstand van vijf jaar – mee te helpen het KSLA te brengen tot één
van de meest vooraanstaande Researchcentra van de wereld.
Piet Campagne
Op KSLA is het gebruikelijk dat bij het bereiken van de 60- jarige
leeftijd een einde komt aan een vaak langdurige loopbaan. Zeker
kunnen wij dit zeggen van onze collega Piet Campagne met een KSLAloopbaan
van 43 jaar, een periode waarin zich op alle gebieden
Anton Coelen
Na ruim vijfentwintig dienstjaren bij onze Maatschappij en totaal
éénenveertig arbeidzame jaren, gaat Anton Coelen op 31 augustus met
pensioen. Gestart als tekenaar/constructeur, is hij dertien jaar
geleden begonnen het standaardisatiegebeuren in de TD te coörd
ineren en op te bouwen. Eerst alleen op werktuigbouwkundig gebied
maar na een
ben gemaakt dat de Shell-tijd voor zowel mijn vrouw als mij nog
jaren in de herinnering zal voortleven! Hartelijk dank daarvoor en
het allerbeste. Wim de Vrind
P. Kamstra
 
  KSLA leefde mee met Amsterdam Sail ’80 Historische vondst in
KLSA-bodem
In vroegere jaren is het huidige KSLA-terrein opgehoogd met bagger
uit de Amsterdamse grachten. Met dat afval is heel wat ‘vuilnis’ uit
de grachtenhuizen en van de schepen naar ons terrein overgebracht.
Het valt dan ook niet te verwonderen
Ir. A. C. Piet Ing. T. Jonkhoff
bij P. Goedewagen te Gouda, omstreeks
Geboren
Evelyn, dochter van F. M. Marchand – LFA, 24/6
Mark Cornelis, zoon van mw. T. T. M. van der Plas-de Jong – PA,27/6

Laura Stephanie, dochter van mw. N. G. van Veenendaal-Koevoets – KW,
2/7
Regina, dochter van R. Engels – OC,4/7
Wouter Frank, zoon van J.A. Hummelink – TD, 4/7
Marije, dochter van A. B. M. Hoff – MR, 6/7
Joppe, zoon van S. Erkelens – PL,15/7
Linda, dochter van Th.J. van der Meulen – TD, 15/7
Daniëlie, dochter van A. Noordam – RES, 17/7
Jorrit Wilco Jelle, zoon van mw. P. Adema-Koning – PN, 20/7
Maria Janneke Philomena, dochter van H.S.M. Kruijer – MSE,20/7
I neke, dochter van H.J. Kleijwegt – AG, 31/7
Alice, dochter van J. M. Botelia – HCP, 8/8
Gehuwd
D. Timmer – BD, met mw. B. D. Philips, 20/6
J. K. G. van Heijningen – FM, met mw. J. Pijpenburg, 5/8
Ondine roei- en zeilweekend naar Overleek Shell Wereldgolftoernooi

C.Th. Greeve
E.G.A. Martens
Als je zin hebt om mee te gaan, bel dan Bart Kuilman (tsl. 2413 of
tel. 02990-3651) of Dave Brown (tsl. 2911). Vertel er dan meteen bij
of je zelf een tent meeneemt
Voetbalcompetitie weer van start Turtle Trophy voor D.V.H.
B. J. de Groot TD,5/9 Verheyke LFA 1/9
D. Boon AG, 5/9 A. Marcus HCP,6/9 L.L. de Vos EC,6/9
J.C. Bon. Theo Visser, T.N. Visser RES
: C.G. Dam, P. Meeuwisse, P. Nellen, D.G. Streefkerk. Doe het zelf:
A.J. Dam, J.A. Epskamp, A.A. Gleijsteen, P.A.J. van der Veer, E.
Zonneveld. Filatelie: G.J. Faas, A. de Heer, D.J. Jongeneei, P.W.N.M.
van Leeuwen. Softbal: mw. C. leijen. Tennis: P. Blankestein, T.
Borghmans, mw. M. Cordemeyer, N.L. leemhuis, B.J. van liemt, mw. S.E.
de Mon, C.A. Nauman, mw. A.G.L. Nauman-Raket, mw. L. Wendelgeist.
Voetbal: J. Oepkes. Zwemmen: mw. E.F. Brinkman-Bouman, H.D. Brinkman,
H.L. Pistorius.
van de vele leuke prijsjes, die iedere keer door het bestuur
beschikbaar gesteld worden.
Wij rekenen op een enorme deelname. Adri Ditmar
Aangeboden
Notenhouten PIANO in pro st., merk Euterpe (Gütezeichen RAL), enkele
jaren oud, nagenoeg niet bespeeld, f 4500,-; tel. 075-171218 .
HOEK’HUIS te Hoorn, niet ver van station, in prettige omg., met cv,
boiler, berging en carport; ind.: hal, toilet, Z-kamer, open keu
ken, fraai schroten plafond; 1e verd.: badk. met tweede toilet, twee
slaapk. (gr. 22 m2), vaste trap naar zolderverd. met derde slaapk,
en kl. berging, vr. pro f 129.000,- k.k.; tsl. 3324.
Ruime MIDDENWONING te Heiloo, vijf slaapk., vrije ligging, ev.
garage beschikbaar, uitst. treinverb. met KSLA, vr. pro f 174.000,-
k.k.; tsl. 3234.
MAMIYA 330 prof-F systeem (6×6): best. uit body, 55 mmo grooth., 80
mm standard, 180 mm tele, zonnekappen, filters, paramender,
handgreep L-de Luxe, belicht. meter Polysix van Gossen. In één koop,
alles in perf. st. (2 à 3 jr. oud) in orig. verp.t prijs n.o.t.k.;Spiekerman,
tel. 020-322914 ná 18.00 uur.
VW KEVER 1300, i.z.g.st., brede banden en velgen, 4% jaar oud,
sportstuur, radio en trekhaak, vr. pro f 1950,-; Rommers, tsl. 2505
of tel. 02510-39764 (na 18.00 uur).
Etna KEUKEN KACHEL i.pr.st., incl. aan- en afvoerbuis f 100,-; prima
WASAUTOMAAT, Zanussi de Luxe, 10 wasprogramma’s, f 100,-; tel.
020-161719.
Dual CV 40 VERSTERKER, 2×20 W, i.pr.st., f 100,-; SPIEGELREF
LEXCAMERA met Pancolar 1.41 55 lens en UV-filter, body defect, f
100,-; De Bruijne, tsl. 2497 of tel.
020- 723115. – – – –
Perfect onderhouden TUSSENHERENHUIS in Voorschoten, ev. met garage,
vrij uitz. over plantsoen, woonkamer (ca. 32 m2), open haard,
parket, modo keuken, vier gr. slaapk., compl. badk., veel bergr.,
cv-gas/ww.install., stenen schuur, voor- en achtertuin pal Z.,
achteringang, intern. school in dorp, interessante pro f 275.000,-
k.k.; tel. 01717-5740.
BENEDENHUIS in rec. gerest. monument te Amsterdam, aan gracht in
hartje Jordaan, vier kamers plus tuin op Z., stenen tuinh. (in gebr.
als werkk.), vr. pro f 350.000,-; Kout, tsl. 7-2307 of tel. 020-
230761.
KAJU ITZE I LJACHT, Itchen Ferry 22′ met 8 pk Yanmar diesel, f
25.000,- o.a.b.; Van der Veen, tel. 020-263363 (tsl. 440) of tel.
020-953609 (na 18.00 uur).
Oriqlnele DE RUYTER KRUISER, 10% m, met Peugeot scheepsdieselmotor,
geheel compl. inger., pr.n. o.t.k.;tel. 072-330508.
RVS-AANRECHTBLAD, 2,20 m, met één spoelbak en kraan (k. en w.),
z.g.a.n., vr. pro f 100,-; De Jong, CE, tsl. 3283 of tel. 075-
157765.
OPE L MANT A 1900 S, zilvergrijs met., zwart vinyldak, motor en
plaatwerk 100%, incl. trekhaak, f 2950,-; 1:sl. -2917 of tel. 075-
179966.
GROTE BM (162), geheel hout, i.pr.st., zeilklaar, met bb. motor en
dektent, f 5500,-; tsl. 3456 of tel. 02908-3489.
Gevraagd
KAMER met kookgelegenheid in Amsterdam voor medische studente, 20
jaar; Olga Kuiper, tel. 020- 327689.
KAMER, liefst met kookgel., voor weekends, in Amsterdam-Noord of omg.;
tsl. 3611 oftel. 05100-39782.
Joke Homan (MAP) zoekt WOONRUIMTE in Hoorn of omg., voor twee pers.,
iedere tip (ook over kennissen of vrienden die gaan vernuizen l is
welkom; tsl. 3796.
Oude nummers van WERELDKRONIEK met strips van Tom Poes enl of Sim en
Pans; tsl. (20)2123.