Foto van de dag

ijlab.jpg


Blijf op de hoogte

via

Facebook

Klik hier

E-book

Mijn DEBUUT roman.

Even ontspannen met een roman over een episode uit het leven van een vrijgezel dat op z'n kop komt te staan.


Labspiegel


KSLA

Labspiegel 25 juli 1980

 

Amsterdam Sail ’80
Op 6 augustus uur langer lunchpauze
Hood terug naar de States
Pionier in Hal 11
Als de vakantieperiode voorbij is, zal TD beginnen met het opstellen
van de eerste proefinstallaties in de nieuwe Hal 11. Begonnen wordt
met de ‘pilotplsnts’ voor PVC, EPS en (geheel nieuw) Polyalen. Maar
nu reeds heeft Hal 11 een allereerste bewoner, de heer Houweling van
PDC. Hij zal straks de inrichting begeleiden. Op de eerste dag van
zijn (nu nog eenzaam) verblijf in Hal 11 werd Houweling fors in de
bloemetjes gezet!
J.A. Epskamp, leerling kok op de afdeling PN.
Mw. A.C. de Graaff-Pannekoek, magazijnmedewerkster op de afdeling
FM.
Mw. T.A.P. de Groot, secretariaatsassistente op de afdeling CIS.

Drs. A. K. van Helden, researchchemicus op de afdeling LFA. B.F.H.
Looijesteijn, inkoper op de afdeling FM.
E. van Tol, aankomend reprograaf op de afdeling CIS.
Ing. M. F. V lug, research-assistent op de afdeling EE.
Mw. M.S. Vonk, secretariaatsassistente op de afdeling CIS. Mw. C.
G. Domburg, practicumbegeleidster op de afdeling PN.
R.A. de Groot [r., procesoperator op de afdeling HCP.
R.J. Jackson Ph.D., is op uitwisselingsbasis uit Houston
overgekomen. Hij komt te werken op de afdeling RES.
Ing. P.J.M. van Loon, researchassistent op de afdeling MR. P.J. M.
Melein, laboratoriumassistent op de afdeling LFA. P. B. H. M.
Molhoek, laboratoriumassistent op de afdel ing FR.
Mw. A. M. Schreuder, administratief assistente op de afdeling PN.

E. Singer Ph. D., is op uitwisselingsbasis uit Houston overgekomen.
H ij komt te werken op de afdeling MSE.
Mw. G. T. Tan, administratief assistente op de afdeling PN. R. M.
Wouters, laboratoriumassistent op de afdeling PDC.
Wij stellen u voor Mw. T.A.P. de Groot Ing. M. F. Vlug Mw. M.S. Vonk
R.J. Jackson Ph.D. Ing. P.J.M. van Loon Mw. A.M. Schreuder E. Singer

Ph. D. Mw. A.C. de Graaff-Pannekoek E. van Tol R.A. de Groot P.B.H.M.
Molhoek R.M. Wouters
Ir. H. F. Schwenke – PL (ex SDC Houston) ; dr. ir. F. Goudriaan – HCP (ex Shell Fran-
çaise Grand Couronnee).
R.P. van der Vet gepromoveerd
Peter van der Vet, werkzaam op de afdeling MSE, is op 24 juni aan de
Technische Hogeschool Eindhoven gepromoveerd tot doctor in de
technische
Geboren
Marieke, dochter van H.J. F. Warmerdam – VMB, 10/6 Xander, zoon van
J.C. van der Sar – PL, 17/6
Harre, zoon van J. W. van Straten – PL, 23/6
Mark Cornelis, zoon van T.T.M. van der Plas-de Jong, 27/6
Met pensioen
P. Bruin – VMB, 1/9
P. Campagne – TD, 1/9 A. Coelen – TD, 1/9
P.P. Kersbergen – FM, 1/9 L.A. Lagarde – BD, 1/9
25 jaar
J.C. Bon – TD, 1/9
H. Verheyke – LFA, 1/9 D. Boon – AG, 5/9
J.J. Drexhage – FS, 5/9 B.J. de Groot – TD, 5/9 T.N. Visser – RES,
5/9 A. Morcus – HCP, 6/9 L. L. de Vos – EC, 6/9
In memoriam
Wij ontvingen het droevige bericht dat in de leeftijd van 69 jaar
is overleden onze oudcollega de heer N.W. Bos.
Vóór zijn pensionering was de heer Bos werkzaam op de voormalige
afdeling IW.
Hood terug naar de States

Voorgestelde wijzigingen in directoraats- en afdelingsstructuur
De Groot: "Additives naar Chemie-divisie"
Van der Meij: "Speerpuntfunctie voor General Research"
Kraaijveld: "Milieu-research geen doel op zichzelf"
Piet Zwaan Hij gaf wiskunde op de Laboratoriumschool ASA
‘Zorgen jullie ervoor dat de opvolger van Piet Zwaan net zo’n goeie
is?’. Deze hartekreet uit de TD en de BD hebben wij op PN al
verschillende keren gehoord. Tijdens de afscheidsreceptie op 30
juni j.I. in verband met zijn a. s. pensionering, werd hij zelfs
door enkele sprekers een TD-er genoemd. Dit illustreert
Ad van Riemsdijk
Op 31 juli gaat Ad van Riemsdijk met pensioen en draagt hij zijn
taak als afdelingschef van MR aan Aad van den Bergh over. Na ruim 30
jaar intensieve inzet in het materialenonderzoek, waarvan meer dan
20 jaar in een leidinggevende positie, is het vertrek van Van
Riemsdijk een moment om even bij
Piet Kamstra Met pensioen
Op 22 juli 1935 zette Piet Kamstra zijn eerste schreden op het
terrein van het KSLA als 15-jarige jongste bediende. Dat het
aanzicht van het Lab en de werkomstandigheden
In 1945 werd Piet geplaatst op de afdeling TD/BW, waar hij te maken
kreeg met alle facetten van het hogedruk-werk. Ook had hij zich
inmiddels bekwaamd in het aluminiumlassen.
Na de TD/BW-periode kwam de afdeling TD/MA, waar hij tot
technische geschenken van TD-€rs en BD-ers zullen er voor zorgen
dat i k ‘bij de tijd’ blijf en ‘onder de handen zijnde zaken’
duidelijk kan zien.
Ik breng u voor alles mijn grote dank en wens u allen een goede gezondheid
en veel geluk toe.
P. Zwaan
  Het grote evenement: "Amsterdam Wat zijn windjammers en wat betekent
die naam?

DE DRIEMAST-BARK ‘SAGRES’
Zij werd gebouwd in 1937 bij Blohm & Vosste Hamburg en kreeg de naam
‘Albert Leo Schlageter’. De op handen zijn de oorlog had tot gevolg,
dat zij maar weinig reizen kon maken.
Aan het eind van de oorlog werd zij overgenomen door de USA en
daarna aan Brazilië overgedaan. Daar werd de naam ‘Guanabara’, In
1961 werd zij aan de marine van Portugal afgestaan. Op alle ra-zeilen
staat het ‘Lusiaden-kruis’ afgebeeld, naar het beroemde
Sail ’80’ De grote zeilschepen
1. Krusenstern USSR
2. Amerigo Vespucci Italië
3. Sea Cloud Bermuda
4. Sagres II Portugal
5. Gorch Fock 11 Duitsland
6. Gloria Columbia
7. Guyas Ecudaor
8. Dar Pomorza Polen
9. Creole Denemarken
10. Vrouwe Elizabeth Nederland
11. Sörlandet Noorwegen
12. Pogoria Polen
13. Malcolm Miller Engeland
14. Churchill Engeland
15. Outlaw Duitsland
16. Etoile Frankrijk
17. Brabander Nederland
18. Falken Zweden
19. Eendracht Nederland
20. Belle Poule Frankrijk
21. Gladan Zweden

Het grote evenement: "Amsterdam Wat zijn windjammers en wat betekent
die naam?

DE DRIEMAST-BARK ‘SAGRES’
Zij werd gebouwd in 1937 bij Blohm & Vosste Hamburg en kreeg de naam
‘Albert Leo Schlageter’. De op handen zijn de oorlog had tot gevolg,
dat zij maar weinig reizen kon maken.
Aan het eind van de oorlog werd zij overgenomen door de USA en
daarna aan Brazilië overgedaan. Daar werd de naam ‘Guanabara’, In
1961 werd zij aan de marine van Portugal afgestaan. Op alle ra-zeilen
staat het ‘Lusiaden-kruis’ afgebeeld, naar het beroemde
Sail ’80’ De grote zeilschepen
1. Krusenstern USSR
2. Amerigo Vespucci Italië
3. Sea Cloud Bermuda
4. Sagole Denemarken
10. Vrouwe Elizabeth Nederland
11. Sörlandet Noorwegen
12. Pores II Portugal
5. Gorch Fock 11 Duitsland
6. Gloria Columbia
7. Guyas Ecudaor
8. Dar Pomorza Polen
9. Cregoria Polen
13. Malcolm Miller Engeland
14. Churchill Engeland
15. Outlaw Duitsland
16. Etoile Frankrijk
17. Brabander Nederland
18. Falken Zweden
19. Eendracht Nederland
20. Belle Poule Frankrijk
21. Gladan Zweden

Simon Steeman
Het is al enige weken geleden dat we in een klein gezelschap
afscheid hebben genomen van Simon Steenman, die na een 12 jarige
loopbaan het laboratorium met pensioen ging verlaten. Een
terugblik
Fons Steven hagen
Dat Fons Stevenhagen vorige maand is gepensioneerd zal aan een
aantal mensen, ook binnen zijn afdeling, ongemerkt voorbij zijn
gegaan. Vele nieuwere medewerkers kenden hem niet, omdat hij al
sinds begin ’78 medisch was afgekeurd voor het zware
ploegendienstwerk. De plotselinge verklaring van
arbeidsongeschiktheid en het van de één op de andere
Ria van Luijn
Op 1 juli j.1. heeft Ria van Luijn afscheid genomen van ons
Laboratorium. Zij heeft in verband met haar gezondheid haar actieve
loopbaan helaas
In verband met het vertrek van de heer G.C. Hood, is met ingang van
8 juli jl. de functie van ‘deputy manager KSLA’ overgenomen door de
heer S. Squires. ik langs deze weg directie en collega’s van het
KSLA onze welgemeende dank betuigen.
Mw. J. Janszen-van Buringen en kinderen
Verbouwing afwasruimte bedrijfsrestaurant
In memoriam
Wij ontvingen het droevige bericht dat op 24 juni in de leeftijd
van 63 jaar is overleden onze oud-collega de heer
H.W.F. Joinking.
Vóór zijn pensionering was de heer Joinking werkzaam op de afdeling
TD.
Wij ontvingen het droeve bericht dat op 1 juli in de leeftijd van
78 jaar is overleden onze oud-collega de heer
dr. ir. L.W. Nijboer.
Vóór zijn pensionering was de heer Nijboer werkzaam op de afdeling
BR.
TlA-LOODS VERDWENEN
Als deze LabSpiegel verschijnt, is de TIAloods verdwenen. Vorige
week was het sloopwerk volbracht en werden
 
Weer twee iepen naar de knoppen
Iepziekte velt opnieuw twee exemplaren
Opnieuw zijn er twee iepen in de Tolhuistuin ten onder gegaan aan de
iepziekte. De irtjekties die deze bomen het vorig jaar kregen,
hebben niet kunnen voorkomen dat ze door de iepenspintkever
Shell World organiseert teken- en schilderwedstrijd "Hoe zien
kinderen Shell?"
met elkander te vinden als met mij het geval is geweest. Graag tot
ziens! H. Boer
Dr. G.C. Vegter – RES, 15/7
R. R. van Weil – LFA, 1/8
Ing. W. Mens – TD. 15/8
J. van Amstel – SC, 1/8
G.W. Fernlev – DGC. 1/8
Oplijnen en schreeuwen: een softbal-voorgerecht
FORD CORTINA 1975, 4-deurs, metallic blauw, radio: f 2750,-, tsl.
3165 ( ná 4-8-’80).
LIGBAD, 70x170cm, wastafel met zuil en planchet (alles wit),
wastafelmengkraan, douche-mengkraan; t.e. a. b., Bergwerf, tel.
075-177267 of tsl. 3281.
Luxe HALVE VI LLA (zuidzijde), bwjr. 1975, inh. 550 m3, te Amsterdam-Nieuwendam;
met irtpand. garage en 3 zijden tuin aan breed water a.d.
Beemsterstraat, 2 min. van Zunderdorp, 10 min. van centrum en KSLA.
L-vorm living (60m2) v.v. plavuizen, schrotenplafond, open haard,
schoon metselw., verzon ken radiatoren; open ei ken keu ken met alle
inbouwapp. (10m2), toilet. le verd.4 slpk. w.v. twee 5×4, balcon
(4x2m), zeer luxe badk. ruim ligbad, dubb. wast., 2e toilet, aparte
doucheruimte; CV, alum. schuifpuien en -ramen, geïsol. spouwmuren.
Vrij van erfp. tot jaar 2025. Vraagpro f 485.000 k. k. tel.
020-322933.
Verder dan kik u allen voor de prettige samenwerking en
collegialiteit. Wij wensen u het allerbeste voor de toekomst.
Piet van Zijverden
MIDDELLANDSE ZEEJOL, polyester, 1400 gld., tsl. 3454.

ZEILBOOT, Simoun 4.45 (polyester) met trapeze en spinnaker, goed
onderh., vr.pr. f 2250,-; Godijn, tsl. 3563.
WOONHU IS, vrijstaand, zeer gunstig gelegen, grote schuur,
groentekas, voortuin, achtertuin, moestuin en weiland, totaal ca.
4000 m2; Zuid-Oost Beemster (16 km van Amsterdam). Te bevr. P. Worp,
tel. 02990-23685.
Engelse lerares, universitaire opl., geeft ENGE LSE LES (voor beginners
en gevorderden), tsl. 2239.
In New Vork staat onze MIDAS MOTORHOME 1978 (20 ft); 6
slaapplaatsen, veel extra’s, in uitstekende staat. Te koop voor f
17.000,Inl. tsl. 3367.
Polyester O. K. JOL H435 met meetbr., alum. mast, 2 zeilen, f
1750,-; te bevr. bij Han Siekmeyer, tel. 02904-563 of 020-272698.

PICK-UP ELEMENT, Pickering XV- 15/625 E met elliptische naald, Z.g.
a.n., f 60,- (nieuwpr. f 135), tsl. 3196.

VOLKSWAGEN PASSAT LX, 3• deurs, bwjr. 1977; zeer compl., metallic
lak, gordels voor en achter, radio en sneeuwk., f 8000,-; ter besch.
eind aug.; tsl, 3216.
TOER BOOT, hechthout, met afst. bed., dektent en 6 PK 2 ei I.
Johnson b. b.m., f 2500,-; tel. 02904-563.
Philips TUNER VERSTERKER type 701: f 100,-; Philips SPOELENRECORDER
mono, type4302: f 50,-; Philips hifi DRAAITAFEL met voorverst.
zonder element: f 100,-; twee GEVELKACHELS à f 125,-; een Etna
MINIGASKACHEL: f 100,-;een BEKERMIXER: f 100,-; A. Drenth, tsl.
2850.
MAM I Y A 330 prof-F systeem (6×6): best. uit body, 55 mmo grooth.,
80 mm standard, 180 mm tele, zonnekappen, filters, paramender,
handgreep L-de Luxe, belicht. meter Polvsix van Gossen. In één koop,
alles in perf. st. (2 à 3 jr. oud) in orig. verp.; prijs n.o.t.k.;Spiekerman,
tel. 020-322914 ná 18.00 uur.
Gevraagd
Wie heeft in Amsterdam een KAMER voor aankomende studente? Liefst
niet verder dan ca. 5 min. fietsen van het centrum. SIPM 070- 772020
of (na werkt.) 01719- 13988.
ZITJE voor kinderwagen. Van Zaan en TD/MW, tsl. 2729 of tel.
02968-4915.
KAMER in Amsterdam-W. voor le jaars HTS-er, van ma. t/m vrijd.. tel.
020-203327 of 02290-17203.