Foto van de dag

ijlab.jpg


Blijf op de hoogte

via

Facebook

Klik hier

E-book

Mijn DEBUUT roman.

Even ontspannen met een roman over een episode uit het leven van een vrijgezel dat op z'n kop komt te staan.


Labspiegel


KSLA

Labspiegel 18 april 1980

 

Kinderfeest op 14 juni
Asphalt Institute eert Willem Heukelom
Tijdens de jaarvergadering van ‘The Asphalt Institute’ in de
Verenigde Staten in december 1979 heeft het Hoofdbestuur van deze
organisatie medegedeeld dat ir. W. Heukelom is uitverkoren om te
worden geplaatst op de ‘Roll of Honor’ van de asfaltindustrie.
Daarmee is ir. Heukelom dus een soort ‘ereburger’ van de
asfaltwereld geworden.
In Asphalt News, het officiële orgaan van The Asohalt Insti¬tu te
lezen we hierover nog het volgende:
‘De heer Heukelom, die in Amsterdam woonachtig is, is het meest
bekend door zijn vooraanstaand werk in de asfaltresearch gedurende
40 jaren in het Koninklijke/Shell- Laboratorium en door
Gezamenlijk concert in Purmerend
 
Bolhoed Jaspers, the English gentleman naast Kortlandt.

Kinderfeest op 14 juni
Asphalt Institute eert Willem Heukelom
Heukelom was hoofd van de groep in het Amsterdamse la¬boratorium die
verantwoorde¬lijk was voor de toepassingen van asfalt in de civiele
techniek. Hij bekleedde deze positie van 1957 tot
Olympische Labspelen in volle gang
Gezamenlijk concert in Purmerend
K. M. Davidson, computeroperator op de afdeling MSE.
Dr. R. van Doorn, fysisch che¬micus op de afdeling AG.
A Faas, pijpmonteur/lasser op de afdeling TD.
C. Hellenberg, bankwerker op de afdeling TD.
AJ. den Heijer, laboratoriumassistent op de afdel ing BSP. Drs. S.
Huizinga, fysisch chemi¬cus op de afdeling FR.
Mw. M.A Kuyten, bedrijfsver¬pleegkundige op de afdeling BGD.
Ir. B.J. van der Linde,chemisch technoloog op de afdeling HCP. AR.
Pfoster, laboratoriumtes¬ter op de afdeling BSP.
G. T. Stufken, technisch labo¬ratoriumassistent op de afdeling HCP.

Mw. J.C. L.J. Suykerbuyk, la¬boratoriumassistente op de afdeling PDC.

Mw. M. H.J. Vermeulen, laboratoriumassistente op de afdeling PDC.

W. S. M. Vogel, development-as¬sistent op de afdeling HCP.
Geboren
Paul Marie, zoon van P. H. M. te Riele – EE, 19/3
Melissa, dochter van G. H. M. Maessen – FM, 21/3
Marieke, dochter van R, van der Wagt – TD, 21/3
Arend Jan, zoon van A Hoek – HCP, 23/3
Hendrik Pîter, zoon van mw. T. H. M. Nahuiisen-Altena – EC, en A.
Nahuijsen – PL, 23/3 Franciscus Cornelis Anthonius, zoon van AJ, de
Gever – FM, 27/3
Martien, dochter van J. C. F. Collengem – FM, 28/3
Gehuwd
Mw. C. M. Pietersma – PN, met E. van der Scheer, 3/4
L. F. Schaaf Louis Schaaf, A Bosschieter.: AJ. Beekhuizen
De heer W.H. Skoroszewski, die hierbij vanaf het begin be¬trokken
was, zal ir. H, Krak, hoofd van de afdeling Plastics, assisteren bij
de verdere uitwer¬king van deze studie, met ingang van 1 april 1980.

Henry Skoroswewski, Hans Krak, Neil Mayne
Wim Jaspers met pensioen
Na bijna 34 jaar in KSLA gaat Wim Jaspers eind april met pensioen.
Voor diegenen, die hem de laatste tijd hebben zien werken, is het
duidelijk dat pen¬sioen eigenlijk het laatste is waar Wim op zit te
wachten. Met toenemende bezetenheid is hij
Per 1 april 1980 is drs. AC, Roodhuyzen thans procuratiehouder van
het Fonds – benoemd tot directeur van de Stichting Shell
Pensioenfonds in het bijzonder belast met pensioentechnische zaken.
Hij volgt in deze functie de heer J. H, van Achthoven op,

 

Management-structuur en ZBB-exercities
 
Egbert de duizend-KUNSTenaar met pensioen Met Egbert Kunst, die aan
het eind van deze maand met pen¬sioen gaat, verdwijnt een mar¬kante
persoonlijkheid uit onze laboratoriumgemeenschap. Niet markant in de
zin van ‘stempel drukken op’ of ‘waar je niet omheen kunt’, nee,
Egbert trekt de aandacht en valt op zoals een fijne miniatuur in een
zaal vol schilderijen van allerlei formaat. Het dringt zich niet op,
het is bescheiden, maar als je het hebt ontdekt, geniet je ervan en
wordt het plotseling iets groots. In 1947 treedt Egbert in dienst
van het KS LA. De eerste jaren wordt hij gedetacheerd aan de
universiteiten van Sorbonne en Groningen, waar hij speurwerk
verricht op het gebied van de lichtverstrooiing.
Henk van Lit neemt afscheid na bijna 35 jaar Hij maakte z’n entree
in plus¬four, specifieke dracht in de dertiger jaren van iedere
snot¬neus die meende de wereld in z’n zak te hebben. Dat die we¬reld
voorhands niet veel verder reikte dan ergens ter hoogte van de
Ranonkelkade, werd hem
Chris Knaup met pensioen In de LabSpiegel van 3 februari 1978
mochten we Chris Knaup gelukwensen met zijn veertigja¬rig jubileum.

Nu is het ogenbl ik gekomen dat Chris de actieve dienst, door bij¬zondere
omstandigheden helaas vervroegd, gaat verlaten.
Twee jaar geleden hebben we in deze kolommen reeds uit voi¬le borst
de loftrompet voor hem gestoken. Bij het doorbla¬deren van zijn
personeelsdossier stelden we echter vast, dat zijn gehele loopbaan
eigenlijk door het geluid van dit instrument begeleid werd. Het
lijkt ons overbodig zo kort daarna in her¬haling te vallen,
Shell draagt een boompje bij
Een drukfout je is bij een blad met zo’n korte voorbereidingstijd
als de LabSpiegel niet altijd te voorkomen. Zo nu en dan sluipt er
echter een foutje in dat storend is. Zo vermeld¬den wij in LS nr.
626 het 25-jarig jubileum van drs. B. de Raad van DA. Helaas was
zijn naam met dt geschreven. Daarvoor onze excuses. In het verhaal
over de expositie van Louis Bertholet, in de vorige Lab¬Spiegel, is
het ons bij de correctie ontgaan dat
Namens mijn vrouwen kinderen dank ik u allen heel hartelijk. Ver¬der
wens i k vrienden en bekenden van KSLA voor de toekomst het
allerbeste toe. G. Franke
Begroting 1980 en relatie met KSLA maakt heel wat tongen los
vergadering ASV ‘SHELL’
Nel Koelewijn
ASV ‘SHELL’
Enno de Vries Klaas van der Molen Henk Evenaar Bram van der Meij
Koert Schoonderwaldt Waldo van den Berg
Verkiezing kascommissie
Jan Labruyère treedt uit de commissie. Adri Ditmar en Jozef Derhaag
worden door het bestuur kandidaat gesteld, met Chris van de Kamp als
reserve. Zij worden door de vergadering bij acclamatie gekozen.
Jan van Saagsvelt vraagt of het moment al gekomen is waarop de
Softbalvereniging
White Spirit won zijn eerste wedstrijd
leende daarom twee man van White Spirit die voldoende in voorraad
had. Onder die spelers bevond zich ook de bij velen van u bekende
‘ballenzeef’. Hij werd echter niet als keeper op¬gesteld, wat heel
verstandig was. Hoogtepunten waren: Mark Zondervan, keeper van F. C.
Beter, maakte een ontzettend grote blunder waaruit een doel¬punt
ontstond. Koert Schoon¬derwaldt scoorde tweemaal voor White Spirit
waardoor hij nu
NAM winnaar van interlokale kegelwedstrijd
1. v.d. Eyk – den Otter 82 pnt
2. Broekhulzen . Versluis 69
3. Korswagen – Krikken 67
4. fam Rijkhoff 63
5. mw. Suerink – ter Meulen 62
6. fam v.d. Wal 58
7. Geiger – Geiger 52
8. tam Wagner 51
Howel B

1. ds. Middendorp – Visser 76
2. fam Weeda 72
3/4 tam Agterik 68
3/4 tam Raatjes 68
5. fam Ditmar 60
6. fam Grilk 56
7. fam Duinrnaver 54
8. ds. Toneman – Werumeus 50
Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij mw. De Vries (tsl. 2935).
Graag vóór 31 mei. Meer inlichtingen zijn te verkrij¬gen bij H. A.
van Arnhem, tsl. 3024 of A. W. Brouwer, tsl. 2982. Ballroomdansen
Jan Schellekens

 

Eerste zweetdruppels gevallen
J.G. Delfgauw – BSP met pensioen op 1/5
De excursie naar het Rijk van Nijmegen
Aangeboden
Geriefelijke CARAVAN met jaar¬plaats te Beekbergen, afrn. 9 x 3 rn.,
compl. met inventaris w.o. kachel, koel kast, douche, oven, toilet,
bal¬kon 7 m. en schuur;-aangesl. op gr. gastan k; Appel hof, tel.
04163 – 6587 of 03499 – 2961 .
LlNGUAPHONE CURSUS (platen) ENGELS/NEDERLANDS, pr.n.o. t. k.: John,
tsl. 2026 of tel. 02290 – 33499.
VOLVO 144 de luxe, bj. 1973, kl. blauw, geheel schadevrij, 1 e lak,
126.000 km, f 3450,-; tsl. 2066 of tel. 020 – 360861 .
TELEZOOMOBJECTIEF Tokina, 90-230 mm, 1 :4,5 (f 325,-) en
GROOTHOEKOBJECTIEF Vivitar, 28 mm, 1 :2,5 (f 150,-), beide 1978,
sutorn. diafr., P-draad; Bosman, tsl. 3053 of tel. 072 – 333420.
Polyester ZEILSCHIP te huur, 8,90 x 2,90 rn, vijf tot zes slaappl.,
voll. uitgerust, mei, juni, half aug. en sept., f 550,- p.w.: tsl.
3375 of tel. 02205 -1827 (na 18.00 uur).
M ITSUB ISH I Colt Galant 1600, mei 1976, blauw metallic; Krom¬hout,
tel. 02990 – 25044.
TUI NSTEL, best. uit opklapb, tafel, 60 x 140 cm, en opklapb. bank,
140 cm, met bijbeh. kussens, f 150,-; één pers. RUBBERKANO, compl.
met kussens en org. peddels, f 100,-; tel. 020 – 430166.
CITROEN GS break, bj. 1977, i.pr. st., 72.000 km, vr.pr. f 7.000,-;
Van der Meer, tsl. 3536 of tel. 03240 – 11737 (na 18.00 uur).
Rode RENAUL T 4 TL, goed drie jaar oud, 57.000 km, vr. pro f 3800,-;
Zanen, tsl. 2683 of tel. 020 – 416923.
MEISJESFIETS voor leeft. 8-12 [r ., f 50,-; Boeie, tel. 020 –
324648.

Johnson BUITENBOORDMOTOR, 4 pk; tsl. 4033 of tel. 020 – 312884.
LENS, Chinon 1.7/55 mm,autom., P-draad, f 75,-; Grootveld, tsl. 2252
of tel. 033 – 945556.
Comf. PATIOWONING te huur in Castricum, vijf kamers, gestoff., voll.
inger. keuken, cv, open haard, tuin o.h. Zuiden, beseh. vanaf juli
voor 2 à 3 jaar; tel. 02518 – 51779 (na 18.00 uur).
GezeII., goed onderh. MIDDEN¬WONING te Hoogwoud, op 156m2 grond, ind.:
uitgeb. hal met toilet, L-vorm. woonk. met parketvl. en keuken, drie
slaapk., badk. met tweede toilet, vaste trap naar ruime zolder, cv,
vrijst. stenen berging in achtertuin en voortuin aan plants., incl.
vele extra’s, vr. pr. f 132.000,¬kk.; tel. 02263 – 2768.

J.G. Delfgauw – BSP met pensioen op 1/5
Spiegels. Alleen nog dit: De autorally is op zaterdag 10 mei en
begint om 12.00 uur op het parkeerterrei n aan de achter¬kant van
het KSLA.
Nog even als geheugensteuntje:
Biljarten
Begint OP donderdag 24 april (19.30 uur op het Sportpark). Basketbal

Is van start gegaan op 17 april.
Dus iedereen die zich voor een van de bovenstaande sporten heeft
opgegeven raden wij aan zich hier vast geestelijk en licha¬mei ij k
op voor te bereiden. Voor de sporten die op meer avonden worden
gespeeld, krijgt men van te voren nog persoon¬lijk bericht.
Iedereen natuurlijk veel succes gewenst.
Commissie Olympische Labspelen
SPORTPARK GESLOTEN
Het Sportpark zal gesloten zijn op maandàg 5 mei (Bevrijdingsdag) en
op vrij¬dag 16 mei (Brugdag).
SUZUKI GT 500, bj. 1975, nwe. ketti ng, tandwielen en banden, goed
onderh., twee-in-een uitl., vr. pro f 1000,-; tsl. 2790 of tel.
02984 – 1863.
Luxe TOERCARAVAN, 5,20 m,bj. 1977, standplaats Giethoorn, prijs en
overn. standpl. in overleg; tsl. 3196 of tel. 033 – 14854.
Micro Plus WEEKEND KRUISER (polyester), 5,20 x 2,00 m, 28 pk b.b.m.
Yamaha, bj 1978, electr. startend, compl. incl. trailer, vr.pr. f
10.000,-; tel. 03200 – 40179.
Tweedelige KLEINE WINKELER PRINS encyclopedie, 13e uitg., 1975, f
50,-; v.e. Tol, tsl. 3043.

Kompleet BABY-SLAAPKAMER¬TJE, best. uit bed (met toebeh.I, kommode
en kast, f 250,-; donker¬bruine Koelstra KINDERWAGEN Oaag model,
inklapbaar) met losse bak en los wandelwagenonderdeel, f 250,-; goed
onderh. palissander BUFFETMEUBEL (200 x 40 x 83) met drie kastjes en
vier laden, f 200,-; Hekscher, tsl. 2359 of tel. 02972 – 3739.
BUTAGASKACHEL merk Egam 12 CS, m.slang en kraan; f 40,-; tel. 020 –
364221 of 185177.
Gevraagd
WANDELWAGEN, inklapbaar; John, tsl. 2026 of tel. 02990 – 33499.
JONGENSFIETS, tot 12 jaar; Schoonens, tsl. 2439 (8).