Foto van de dag

KSLA_006aa.jpg


Blijf op de hoogte

via

Facebook

Klik hier

E-book

Mijn DEBUUT roman.

Even ontspannen met een roman over een episode uit het leven van een vrijgezel dat op z'n kop komt te staan.


Labspiegel


KSLA

Labspiegel 21 maart 1980

 

OVERHOEKS WORDT(NOG) HOGER
Nieuwe toekomst voor membraan¬technologie
Toekomstschets van Overhoeks met drie verdiepingen meer
Dr. K. C. Bleijenberg, fysisch chemicus op de afdeling PL. S. W.
Bourne, technisch labora¬toriumassistent op de afdel ing HCP.
A.J. Dam, Ivc-machinist op de afdeling BD.
Dr. D. Frenkel, fysisch chemi¬cus op de afdeling FS.
F. Klinkhamer, administratief assistent op de afdeling PN.
Dr. K.G. Bleijenberg
S.W Bourne
F. Klinkhamer
B. J. M. Manshande
Ing. J. P. Pasma
Ir. F. L. van Reijen
AJ. Dam R. B. Mattem
H. Schaap Mw. A Wilson¬Maat
Dr. D. Frenkel N. H. Mevivon
Ing. E. Wesker Dr. B. van Wingerden
B.J. M. Manshande, technisch laboratoriumassistent op de af¬deling
HCP.
R. B. Mattern, laboratorium¬assistent op de afdeling BSP. N. H.
Maviyan, assistent trans¬port op de afdeling BD.
Ing. J.P, Pasrna, research-assis¬tent op de afdeling MR.
Ir. F, L. van Reijen, chemisch technoloog op de afdeling UC, H.
Schaap, werktuigbouwkun¬dig constructeur op de afdeling TD.
Ing. E. Wesker, research-assis¬tent op de afdeling FS.
Mw. A. Wilson-Maat, adminis¬tratief assistente op de afdeling PN.

Dr. B. van Wingerden, natuur¬kundige op de afdeling AG.
Jan Wolffes Gerrit Franke
Aan het eind van deze maand treedt Jan Wolffes uit na 42,5 jaar
dienst. Hij betreurt het niet, en zo hoort het ook; de
achterblijvers doen dat wel want hij is onvervangbaar en dat is nog
waar ook. De laatste 18 jaar heeft hij de redactie van het AM RS
gevoerd, grotendeels
Op 1 april gaat Gerrit Franke met pensioen na ruim 33 dienst¬jaren
bij KSLA.
Na een loopbaan als plaatwer¬ker bij een machinefabriek en als
smid-lasser bij verschillende
In dienst
AJ. Dam – BD; R.B. Mattern¬BSP; N, H. Maviyan – BD; ing. E, Wesker –
FS,
Over uit Groep buiten Neder!.
Ing. W,C, van den Hoed – MSE (ex TRC, Thornton).
Organisatie afdeling MR
Met ingang van 1 april a.s. wordt ir. AA van den Bergh, thans hoofd
Materials Enginee¬ring in Engineering Develop¬ment Division (CMF
E/3) in SICM, den Haag, overgeplaatst naar KSLA
De heer Van den Bergh zal ir. AJ. van Riemsdijk opvolgen als
afdelingschef van de afde¬ling Materials Engineering and Corrosion (MR)
bij diens pen¬sionering op 1 augustus a.s.
Ir. AJ. van Riemsdijk
Ir. AA van den Bergh
Jubilea
25 jaar
C. Nap – MR, 4/4
F.C. Metz – HCP, 11/4
In memoriam
Wij ontvingen het droeve be¬richt van het overlijden van twee
oud-collega’s.
Op 68-jarige leeftijd overleed de heer
T,J. Bronder
Vóór zijn pensionering was hij werkzaam op de afdeling TD.
Op 26 februari overleed op 69-jarige leeftijd de heer
H.Dijkstra
Vóór zijn pensionering was hij werkzaam op de voormalige afdeling KP.

Werktuigkundig onderzoek en keuringen garanderen veiligheid en
kwaliteit
Rob Baardolf
Gert Ekkelenkamp Kees Toussain
Koen Groen Fred Schouten
Wie heeft verkeerde jas meegenomen?
Het puntje op de i van het Personeelsdonatieplan
In de zomer van 1979 inspecteerde TD/wo de 40 meter hoge schoorsteen
van de SGP-installatie, zowel uitwendig als inwendig
Nieuwe toekomst voor membraan¬technologie met toepassing
elektrodialyse in petrochemische industrie
• De elektrodialyse bench scale unit zoals die in gebruik is bij de
afdeling FS,’ links de membraanhouder, boven de flowregeling en
onder de drie compartimenten

 

diesel of LPG
Nieuwe toekomst voor membraan-technologie
Mackrell en Hart: ‘Energieprobleem is grote uitdaging’
Tante Martha: 25 jaar properheid bij KSLA
Het is alweer lang geleden dat de schoonmaakwerkzaamheden in de
gebouwen van het KSLA uitsluitend werden uitgevoerd door dames, van
wie de meesten woonachtig waren in de nabije of verdere omgeving van
het Laboratorium. Uit de tijd dat er el ke avond een grote groep
dames het terrein op zwermde om met zwabber, boen¬was en stofzuiger
aan de slag te gaan, is er nog één overgebleven: mevrouw
Lansmig-Koppenol, die in Overhoeks de 14de en 15de verdie¬ping en de
uitzichtcabine als werk¬terrein heeft. Wij moeten altijd even
piekeren als we haar naam willen noemen, want de meeste bewoners van
de twee hoogste verdiepingen van Overhoeks kennen haar alleen maar
als ‘tante Martha’. Zij hoort er al jaren helemaal bij daar. ‘s
Morgens in alle vroegte én ‘s avonds doet zij haar werk. De vroege
komers en late gaanders kunnen altijd rekenen op een kopje koffie
van tante Martha.
Verder wens ik alle bekenden van KSLA waarvan ik niet persoonlijk
afscheid heb kunnen nemen, voor de toekomst het allerbeste toe.
Rinus van Erp
keuken van de 15e verdieping zo leuk te versieren, heel hartelijk
bedankt. Ik hoop nog vele jaren bij jullie te blijven.
Martha
Voetbalvaria F.C. Shelltic
Aram Kevorkian, aanvoerder van White Spirit, heeft een con¬tract bij
de Amerikaanse voet¬balclub ‘Son Diego Wonder¬boys’ gekregen, en zal
daarom White Roeien bij Ondine, goed voor u!
Tennist u nog niet bij de ATV ‘Shell’?
K. Kat – HCP
25 dienstjaren op 28/3
Drs. B. de Raadt – DA 25 dienstjaren op 1/4 H. Reerink – BR met
pensioen op 1/4
Aangeboden
AUTORADIO, 12 volt, MG & FM, f 50,'; tsl. 2123.
HERENHUIS te Gouda (Bloemen¬daal west) met garage-berging en zonnige
tuin, bouwj. 1972, Z-kamer 35m2 + keuken, drie slaapk., bad¬kamer,
gr. zolder, vr.pr. f 245.000,-; tsl. 3312 of tel. 01820-21125.
Shetland polyester KAJU ITBOOT, Type-535, afm. 5,85 x 2;23 m, met 35
pk Chrysler electrostarted bui¬tenb. motor, compleet met
snel¬bootregistratie, winterst. tot ca. eind april, vr.pr. f
8.000,-; Selbach, tsl , 3653 of tel. 020-121916.
Krups SNIJMACHINE, z.g.a.n., f 40,'; Kampeer•GASKOMFOOR, driepits
waarvan er één nagek. moet worden, f 15,-; KINDERFIETS, 4 tot 7
jaar, f 40,'; tsl. 3043 of tel. 075-351278.
English COUNTRY HOLIDAY for parents and childeren, bed and breakfast
+ evening meal for pa¬rents, children over 6 years same + lunch and
supervised activities – beach, pony rides etc, Sun noon to Sat noon,
f 60 per person;tel. 020- 902044.
W. V. Ondine biedt aan: Empacher WEDSTRIJDSKIF, cornpl , met rie¬men,
i.z.g.st., gew. roeier tot 70 kg, f 4.000,-; Van Schoot, tsl. 2497.

Door het door hen behaalde re¬sultaat komen de dames Brou-
10 Rechthoekkige bruine plastic FLESSEN (2 ltr.), f 20,-; 7 F
LES¬SEN idem (1 ltr .). f 7,-; Paterson KLEURENDRUM, o.a. formaat 30
x 40 cm, f 65,-; DROOGPERS, 25,-; micro-o-matic SCHAALVER¬WARMER met
thermostaat, f 50,-; AUTOSTOFZUIGER, 12 V, com¬pleet met
hulpstukken, als nieuw, f 30,-; SIMCA Ralley 11,65.000 km, 90 din pk
motor, nwe uitlaat, nwe schokbrekers, bouwj. 1976, f 3500,-; vijf
VELGEN voor Simca, 5% J, f 25,- p.st.; Bertholet, tsl , 2333.
KINDERWAGEN!WANDELWA¬GEN met toebehoren, Koelstra, bruin, f 250,-;
Hekscher, tsl. 2359 of tel. 02972-3739.
DRIEKAMERAPPARTEMENT te huur in Amsterdam-C, f 825,- p.rn., overn. f
4500,-; tel. 020-830257 (na 18.00 uur).
Donkerblauwe KINDERWAGEN, merk Marmet Frnet losse baK, bood¬sch. net
en matras, f 50,-; tel. 02990-31022.
Stalen MOTORKRUIZER ‘Casca¬ruda’, 10,5 x 3,4 rn, bouwj. 1974, zeer
g.st., veel extra’s, Peugeotmo¬tor 62 din, f 60.000,-; tel. 03200-
22634.
W.V. Ondine biedt aan: Polyester ZEI LBOOT, type Flits, cornpl , en
i.q.st., f 800,-; Kuilman, tsl. 2413 of Ploeger, tsl , 2412.
WONINGRUIL. Aangeb.: etagewo¬ning in Geuzenveld, gesch. voor ge¬zin
met twee kinderen, parterre: woon-eetkeuken en huiskamer, 1 e etage:
vier kamers, douche + extra vaste wastafel, zolder (met dakraam)
over hele woning, gevel kachels; gevr.: vergelijkbare woonruimte of
event. ruime flat ten zuiden van Utrecht in drukke gezellige buurt,
huur tot f 300,-; tel. 020-203651 of 020-202927.
Ruim HOEKHUIS te Amsterdam¬Kadoelen met kelderwoning en tuin o. Z,
kamer en open keuken, douche en toilet, drie slaapk., op zolder
vierde slaapk. + berging, vrij te aan• vaarden, f 275.000,- k.k.;
tel. 020- 314123.
TELELENS Orestor, 2,8/135 mm (Meyer Optik}, P-draad, met tas, geen
autom. diafr., 1972, f 50,-; Ten Broeke, tsl , 2193.
EENGEZINSWONING te Enkhui¬zen, ind.: hal, gr. kamer 36m2,open
keuken, berging aan huis, drie slaapk., badkamer en vliering, gr.
tuin a.h , water op het W, vr.pr. f 135.000,- k.k.: tsl , 3030 of
tel. 02280-7124.
VOUWWAGEN van eind ’78, ‘Con¬way Corsica’, één seizoen gebr., vr.
pro f 4.000,-; tsl. 3348 of tel. 02263- 2768.
Groen boucié BANKSTEL, zeer apart en ruim van Uitvoering,
op¬verchroomde draaivoet, vr.pr.
f 200,-; tsl. 3719 of tel. 070-875184.
Gevraagd
KAMPEERAUTO te huur gevr. van 10 to 24/31 mei; Vellen, tsl , 2026.

WOONRUIMTE in Den Haag, Sche¬veningen of omg. voor gezin van drie
pers. gedurende de maand septem¬ber 1980; Jaspers. tsl , 3806 of
tel. 020-416192.
English farnilv , two adults and two children, in Richmond, London,
would like to SWAP HOUSE with similar Amsterdam familv , We have
large comfortable cared-for house with three bedrooms, near all
amen¬ties inciuding Central London, Rich¬mond Park and Kew Gardens.
For july-august; mw. Williams, tsl , 2069.