Foto van de dag

KSLA_006aa.jpg


Blijf op de hoogte

via

Facebook

Klik hier

E-book

Mijn DEBUUT roman.

Even ontspannen met een roman over een episode uit het leven van een vrijgezel dat op z'n kop komt te staan.


Labspiegel


KSLA

Labspiegel 25 januari 1980

 

Nieuwe Ondernemingsraad nam bevoegdheden over
Alle palen CDL geheid
Shell-kolengas
Behouden vaart!
Bij Shell Tankers vrouwelijke stuurman het ruime sop.
Zie pagina 6.

De bouw verloopt voorspoedig, wat vooral te maken heeft met de goede
weersomstandigheden waaronder de laatste weken gewerkt is. Zolang
vorst en neerslag maar uitblijven doen eventuele stagnaties dat
hopenlijk ook.
Proficiat!
Onze Oostenrijkse collega’s in Wenen vonden het werk van KSLAer
Peter van Diepen op Arti et Pectini, de bezoekers prijs waard. Die
kreeg hij onlangs uitgereikt.

 

G.A.M. Schoonebeek
Dr. P. E. Pril/witz
C. A M. Schoonebeek, tech¬nisch laboratoriumassistent op de afdeling
HCP.
Dr. P. E. Prillwitz, chemisch technoloog op de afdeling PDC.
Dr. N. van Meurs – FS, 15/2
Ziekenfondswet (ZFW)
Voor 1980 is de verzekerings¬loongrens voor de verplichte
ziekenfondsverzekering vastge¬steld op f 40.250,- (in 1979: f
38.150,-). Dit betekent, dat in beginsel iemand van wie het vaste
loon (som van het salaris, vakantietoeslag en 13e maand) op 1
november 1979 n iet meer bedroeg dan f 40.250,- verplicht verzekerd
is ingevolge de ziekenfondswet. Hierbij tellen overwerk,
kinderbijslag en/of ploegentoeslag niet mee. Op uw
salarisspecificatie van no¬vember j.1. kunt u nagaan of u voor het
jaar 1980 al dan niet verplicht verzekerd bent. Wanneer uw salaris {Iinskboven
in uw salarisspecificatie vermeld) niet meer bedraagt dan f 34.599,-
per jaar, bent u ge¬durende het gehele jaar 1980 verplicht
verzekerd. Latere wij¬zigingen in het loon blijven bui¬ten
beschouwing, tenzij u in dienst zou treden bij een ande¬re
werkgever, waaronder cok valt overplaatsing naar een an¬dere
Groepsmaatschappij . In een dergelijke situatie wordt uitgegaan van
het vaste loon op de aanvangsdatum van de nieu¬we dienstbetrekking.
Het pre¬miepercentage ZFW blijft voor 1980 gehandhaafd op 4,05%,
terwijl de maximaal te betalen premie is verhoogd van f 110,11 tot f
116,73 per maand.
Geboren
Stefan, zoon van mw. N.AM.M. Kleene-Kootstra – BGD,18/12
Edmée Karen Leonieke, doch¬ter van M.C. Snel – BR, 23/12 Ravi
Jayantie, zoon van J. B. Rajani – EE, 4/1
Catherina Sophia, dochter van J. B. van Mechelen – AG, 9/1 Guido,
zoon van F. J. van Lit – PN, 10/1
In dienst
T. G. M. van Aarts – FS, dr. B. s. Douma – TD; mw. O. Kamstra¬van
Dijk CIS; W. F.J.M. Engelhard – HCP; dr. AH. Klazinga – SC; mw. M.
Loer¬akker-Wijnobel AG; P.J. Meeuwise – CIS; T,P.J. Peters¬FR; dr.
K. H. Röbschläger – FR; C.AM. Schoonebeek – HCP.
Over nr. Groep binnen Neder!.
Ir. J. L. Troost – PDC (nr. SICM)
Uit dienst
Mw. AM. Lenders-Beumers – FM; mw. drs. M. E.J. van de Flier; mw. N,AM.M.
Kleene¬Kootstra – BGD, mw. W.H. ter Braak-Leurdijk – CIS.
Met pensioen
A de Groot – TD; A Hiddes – HCP; H.J. Hoencamp – AG; ir. S. Lammers
– TD; C. Th. Ruurs – FS; J.J. Tuijnman – BR.
Henk Brinkman
OVERZICHT SOCIALE VERZEKERINGEN VOOR DE WERKNEMER
 

Nieuwe OR, Anton Nieuwkoop, Jenny Elfrink, Sjors Kroon Dries de Groot
Carel Ruurs
Bep Hiddes
Koos Tuynman
Henk Hoencamp
Andries, in dat interview heb je zelf al terugkijkend aan de orde
gesteld, hoe groot het ver¬schil wel is tussen het Neder¬landse
wereldje van voor de oorlog en dat van nu. Ook op ‘t KSLA (toen nog
BPM geheten), waar je al in 1934 in dienst trad, was een werkklimaat
en een niveauverschil dat de jonge¬ren zich niet kunnen indenken.

Na 6 jaar elders te hebben ge¬werkt trad hij op 23 maart 1946 in
dienst van KSLA. Hij werkte er 3 jaar als operator op de af¬delingen
HK en CT, en werd in 1949 als laboratoriumassistent op het praktisch
gloednieuwe destillatiecentrum van de afde¬ling AO geplaatst. De
afdelinqs¬namen veranderden in de loop der jaren (AG, FS), het
destil¬latiewerk bleef en Carel bleef zijn vak ruim 31 jaar trouw.

Als mens is Bep Hiddes gemak¬kelijk te karakteriseren: Een man uit
een stuk! We betreuren dan ook dat we nu afscheid van
Na een 2Y2 jaar durende ge¬dwongen werk periode in Duits¬land is
Koos op 8 juli 1946 in dienst getreden bij Shell moto¬ren
proefstation Delft, waar hij begon als operator-monteur. In 1957
verhuisde hij te zamen met de motoren van Delft naar Amsterdam (KS
LA). Door grote ijver, veelzijdigheid in z’n werk en vasthoudendheid
bij z’n studies ontgroeide Koos z’n monteurstaak en kwam op OPE/ AO
als researchassistent.
Met het vertrek van Henk Hoencamp per 1 februari 1980, verliest het
Laboratorium we¬derom een van zijn vooroorlogse medewerkers.
Shell-kolengas voor PNEM-centrale Moerdijk
Quick reference service in de Bibliotheek
Peter van Diepen kreeg Oostenrijkse bezoekersprijs
Maarten de Meulder
Arti et Pectini
 
OPEN BRIEF AAN LOET POUW
Beste Loet,
Met stijgende verbazing heb ik je stukje gelezen in de open kolom
van de LabSpiegel en over wat je in de overlegvergadering hebt
gezegd naar aanleiding van de verkiezingsuitslag. Sta mij toe
hierover enige kenttekeningen te maken die misschien een iets ander
licht op de zaak kunnen werpen.
Stuurman Marike
Bij Shell Tankers B. V. is de eerste vrouwelijke stuurman in dienst
getreden. Weliswaar deden tot voor kort reeds enkele vrouwelijke
stagiaires dienst, doch een vrouwelijke stuurman in vaste dienst
kwam nog niet voor.
De eerste vrouw d ie haar stuur¬mans-carrière bij Shell Tankers gaat
opbouwen, is de 20-jarige
Marike van der Woud uit Assen. Zij behaalde haar diploma aan de
Hogere Zeevaartschool ‘Willem Barentsz’ in West-Terschelling.
Expositie Henk Molenaar
Hans van Maanen, afd EE
Arie Kooij
H. Vennekens
Arie van der Zijp
Honnefeller slaat 1ste paal Nieuwe accommodatie FIT eindelijk in
zicht
1980 Is weer een Olympisch jaar en daarom worden ook de LABSPELEN
gehouden. De commissie is bij elkaar geweest en de eerste
activiteiten zijn al ondernomen. Dit jaar bestaat de commissie uit
de volgende leden:
Johan Krebbers Bob Oudhaarlem Paul Stamps Ineke van Strien Enno de
Vries Mara de Vries Wietze de Vries Henk Wighman
23 maart Muziekochtend Shell Harmonie in Overhoeks Toegang gratis
Nieuws uit de fotoclub
P.D. Steen man – EE 25 dienstjaren op 31/1
S. Squires, M.A. – DA 25 dienstjaren op 1/2
Ing. C. Zanen – TD 25 dienstjaren op 1/2
A. C. Zijdeveld – TD 25 dienstjaren op 7/2
Toon Zijdeveld

FORD ESCORT 1300 de Luxe, bj. 1970. i.g.st., pr.n.o.t.k.; tel. 020- 191976.
Van eerste eig.: SKODA 105 L, 3000 km, bj. 1977, schadevrij, vr. pro f 3.500,-;
DIEPVRIEZER, tafel¬model, 60 I, vr.pr. f 125,-; Van der Meer, tsl. 3536 of tel.
03240-11737.
Gerieflijke CARAVAN op vaste standplaats Camping Hoenderloo, 7×2 rn, compl. met
voll. inventaris, w.o. kachel koelkast, tv en wc, 3 tot 4 slaappI., f 6.000,-;
tel. 02159- 17384.
Tweepersoons nylon DUBBE L¬DAKSTENT dwarsslaper, 3,5 kg, merk Gulliver, vrijwel
ongebruikt, f 100,-; Dual CS 18 DRAAITAFEL met dynamisch element, i.p.st., f
75,-; Ovale Märklin SPOORBAAN ca. 150 cm diameter, met elektr. wissels,
transformator en splinter¬nwe. lokomotief type 3087, f 80,-; tel. 020-943854.

Teakhouten EETKAMER, vier skai¬bekl. stoelen en bergmeubel, i.g.st., t.e.a.b.;
HOMETRAINER grijs, f 85,-; tel. 079-313387.
Vierpits GASFORNUIS Juncker, i.g.st., gratis af te halen; HEK¬SCH ER, tsl. 2359
of tel. 02972- 3739.
diging in de SAF worden be¬sproken omdat de SAF intern discussieert over het al
dan niet ophouden te bestaan.
Programma voor februari
5 februari: 18.00 uur VMD¬zaal, fotoavond en BNAFV¬serie ‘KLEUROLOGIE VAN BAROK
TOT MODERN’.
18 februari: Portretavond,
19.00 uur VMD-zaal.
FOTO ’20-’40
Het Haags Gemeentemuseum, Stadhouderslaan 41, herbergt van 22-12-79 t/m 24-2-80
een expositie over de fotografie in Nederland van 1920 tot 1940. De
openingstijden zijn van maandag t/m zaterdag van 10-17 uur. Op zondag van 13-17
uur.
Fraaie HOEKWONING te Leimui¬den, nabij autoweg A’dam-Den Haag, 30 km van KSLA.
ind.: kamer, ruime moderne keuken, drie slaapk., badcel, zolderkamer, cv, ruime
toepassing hardhout en natuursteen, f 220.000.- k. k.; tsl. 2881 of tel.
01721-9251.
Veka POTTENBAKKERSOVEN 30x30x30cm inw., max. 3000 W met temp. meting en
-begrenzing, t.e.a.b.; NOREN met schoen, maat 37, f 20,-; tsl. 2153.

TOURCARAVAN Eifelland 310, 3 tot 4 slaappl., oplooprem. ge¬schikt voor 12 V verl.
of 220 V, leeg gew. 450 kg, geschikt voor bijna elke auto, voortent van K2S,
weinig gebruikt, compleet f 3.000,-, staat elk jaar bij Nieuwendam in de
winterstalling en kan daar tot de zomer blijven staan; De Groot, tel.
020-328563.
Centr. verw. HUIS te Castricum, vijf slaapk., garage, achtert. op het Zuiden,
living 60m2 f 220.000,-; tel. 02518-50201 of 070-773876.
Blauw/witte bagage AANHANG¬WAGEN met grote wielen, ca. 800 I, i.g.st., vr.pr. f
250,-; tsl. 29100f tel. 02995-4560 (na 18.00 uur).
WONINGRUIL. Aangeb.: vier¬kamer maisonnettewoning in Am¬stelveen, e.v. douche,
box, nabij winkelcentrum, huur f 340,-; gevr.: drie- tot vierkamerwoning, flat
of begane grond, in Amsterdam of Amstelveen; tsl. 2810 of tel. 020- 434824 (na
17.00 uur).
Antiek SCH IPPERT JE (lamp) met kraaltjes; elektrische 0 LI E LAMP; tsl. 2786.

P.D. Steen man – EE 25 dienstjaren op 31/1

Ing. C. Zanen – TD 25 dienstjaren op 1/2

S. Squires, M.A. – DA 25 dienstjaren op 1/2

A. C. Zijdeveld – TD 25 dienstjaren op 7/2
Shell Doe-het-zelf: zeilplanken
Binnenkort hopen we weer met de vervaardiging van polyester zeilplanken te
beginnen. Vóór die tijd zal er echter nog het een en ander aan de mal moeten
gebeuren. Verder moeten we nog beslissingen nemen over het hoe en wat van vin,
zwaard, koppeling, mast, giek, zeil etc.
Teneinde enig inzicht te krijgen in de huidige belangstelling, ver¬zoeken we
iedereen die ge In¬teresseerd is – ook degenen die zich reeds eerder opgaven –
dat
nu schriftelijk op te geven bij de secretaris, C. H. van der Vos¬sen, MW,
afdeling Dienstencen¬trum.
We zoeken nog een paar vrijwil¬ligers die het repareren en op¬knappen van de mal
voor hun rekening willen nemen, en tevens enige leden voor het schoonmaken- van
de polyester-
verwerkingsmachine. Hierbij-
denken we aan hen die reeds een of meerdere planken ver¬vaardigd hebben. Opgave
even¬eens bij de secretaris.
ALFASUD TI 1978, blue, British registered, right-hand drive, 17,500 miles,
excellent condition, stereo cassette-radio, fully serviced, from new, negotiable
price around f 8500,-; Wife, tsl. 3696.
WOONHUIS, J.H. Dunantstraat 23 te Krommenie, ruime Z-kamer met open trap naar
verd., ca. 35 m2, en badk. met ligb., op zolder grote vijfde kamer met dakkapel,
koud en warm stro W. en ruime bergvliering, woning is zes j. oud, hardhouten
kozijnen, e.v., boiler en tuin op ZoO f 190.000,- k.k.; tel. 075- 289519.
JAWA 350, goed onderh. motor, nwst. model, bj. eind 1975, met toerenteller,
alles i. p.st., f 850,-; tel. 020-31281 2.
Wervershoof, EENGEZINSWO¬NING, vier jaar oud, Z-kamer, half¬open keuken, schuur
met berging, toilet beneden en boven, drie slaapk., ruime badk. en zolder,
rui¬me voor- en achtertuin [Z}, ideale omgeving voor kinderen, vr.pr. f
127.000,-; Schellekens, tel. 02288- 2127.
Twee houten BUREAU’s, z.g.a.n., f 45,- p.st.; tel. 020-311538 (na 20.30 uur)
Driepers. DUBBELDAKSTENT, twee weken gebr., f 175,-; elektr. VERWARMING,
plintmodel, 500- 1400 W f 50,-, SNEEUWKETTIN¬GEN (kruisketting) 145×13, f 50,-;
PECHPAKKET Fiat 128, bj. 1977, f 25,-; AUTOPED, f 20,-; houten TAFEL, 80×80/160
cm, f 10,-; HOCKEYSCHAATSEN, maat 45, f 10,-; KUNSTSCHAATSEN met schoen, maat
36, f 5,-; KINDER¬SKI’s, 160 cm, licht beseh., gratis; tsl. 2153.
TWEELINGKINDERWAGEN don¬kerbruin, f 125,-; KLEUTERBED, 70x 150 cm, rood
gebeitst, met ma¬tras, f 90,-, alles i.g.st.; tsl. 2736 of tel. 03465-60852.
DAMESBROMMER plus helm, Puch-Maxi, 965 km; tel. 02297- 1757.
Gevraagd

Seiex KINDERSTOEL; tsl. 2736 of tel. 03465-60852.
Wie ruilt mijn telelens, 135mm autom., voor een GROOTHOEK¬LENS; Rook, tel.
020-315172.
Benzineprijs omhoog? Geen nood! Kom bij ons in de AUTOPOOL Purmerend-KSLA vv;
Laseur, tsl. 3510 of Van Kalkeren, tsl. 2756.
English tarnilv, two adults and two children, in Richmond, London, would like to
SWAP HOUSE with similar Amsterdam family. We have large comfortabie cared-for
house with three bed rooms, near all amen¬ties including Central London,
Richmond Park and Kew Gardens. For july-august; mw. Williams, tsl. 2069.
NOREN met schoen, maat 39; tsl. 2153.
PEUTERSCHAATSEN met dubbe¬le ijzers; HERENSCHAATSEN, maat 39/40; Hekscher, tsl.
2359 of tel. 02972-3739.
Halfzware of zware BROMMER, bijv. Puch Monza, Kreidler etc.; tsl. 3924.
Wie heeft ervaring met KUST¬NAVIGATIE; Van der Heijden, OH-8 of tel. 020-311575.