Foto van de dag

glvleugel1en2.jpg


Blijf op de hoogte

via

Facebook

Klik hier

E-book

Mijn DEBUUT roman.

Even ontspannen met een roman over een episode uit het leven van een vrijgezel dat op z'n kop komt te staan.


Labspiegel


KSLA

Labspiegel 16 maart 1979

 

BGD heeft ambulancewagen. Amulance voor Ben Dronkert,
Tijdens het ‘defilé’, ter gelegenheid van het afscheid van de heer
Gappel vorig jaar, hebben velen aan de demonstratie van de BGD
kunnen zien, dat een vera ntwoord vervoer een innige wens was
IJ-Lab krijgt nieuwe dakbedekking
internationaal beraad over toepassing thermodynamica
G.M. Geerestein, controleur afdeling VMB.
A.G. Lucas B.Sc., afdelinqschef BR.
Dr. M.A.J. Michels, researchfysicus op de afdeling FS
Over uit Groep buiten Nederland
T.D.P. Twyman B.A. – OS(ex Shell Iran).
Over naar Groep binnen Nederland
Ir. L.H.P.J. Kochen – PDC (naar SNC, Pernis) ;
ir. J. A. Roeleveld – M R (naar SIPM, Den _Haag).
Uit dienst .
Mw. J. Kraayenstein-de Best – AD
Geboren
Melanie Bijwaard, dochter van H. M.J. Bijwaard – PDO, 15/12
Daphne Ester Schoeber, dochter van W.J.A. H. Schoeber – POO, 21/12
Annebes Gerardina Hendriks, dochter van P.A.J.M. Hendriks – FR, 18/1
Denise Marcella Rust, dochter van A.L. Rust – VMB, 31/1
Jodie van Beek, zoon van mw. E.C.M. van Beek-Commandeur – CIS, 9/2
Marcel Bennis, zoon van J. Bennis – BSP, 14/2
Penelope Margaret Warren, dochter van G.F. Warren – FS, 16/2
Erica Wassenburg; dochter van T.C. Wassenburg – RES, 17/2
Jelle Johannes Marinus Wijnands; zoon van P.M.J. Wijnands – AD, 25/2
Vanessa Patricia Traag, dochter van A.W.G. Traag – MSE, 1/3
Gehuwd
Mw. P.M.J. Bik – PDO, met W. van Schieveen, 6/3
W.M.M. Robben – PDO, met mw. P.A.M. Schreuder, 16/3
SBS over tertiaire oliewinning
Afstuderen in de avonduren
Op dinsdag 13 februari studeerde aan de TH Delft onze collega Cees
Appel (afd. MR) af in de richting Werktuigbouwkunde.
Weer een BR-onderscheiding voor KSLA-er
De Amerikaanse vereniging Van asfalttechnologen (AAPT) houdt elk
jaar in februari haar jaarlijkse meeting. Dit jaar werd de meeting
gehouden in Denver (Colorado), waar onze vroegere collega Pim
Visser, nu manager van Pavement Consultancy Services in Rotterdam,
een lezing heeft gehouden over de door Richard Kolle en hem
geschreven publikatie ‘Design and evalustion of airport pavements

Kruizinga buitengewoon hoogleraar
aan de T.H. Eindhoven met als opdracht ‘numerieke wiskunde’.
Typen in de tachtiger jaren
In de ‘Narcis’, het eigen blad van de afdeling CIS, lazen wij een
interessante bijdrage van Paul Koopman over moderne methoden van
tekstverwerking.
Met zijn toestemming nemen wij dit verhaal hier over
Ellen Lammers van het CIS-secr. voor IBM-system 6
arti et pectini
Grace Hupkens van CIS/vr/edtaan de Vydec 1400
 
DE ALTERNATIEVE e.v.-KETEL gasbesparing 20%
Magie met getallen
Iedereen heeft wel een eenvoudige zakcalculator ter beschikking,
maar niet iedereen heeft net als ik een zwak voor het getal 13.
Vandaar dit geschrijf. Mijn geboortedatum 8/12/20, som van cijfers =
1~, kan -mis·- schien mijn zwak verklaren, maar het is besl ist niet
zo dat als de som der cijfers 13 bedraagt, daar dan ook uit volgt
dat het betreffende getal noodzakelijkerwijs door 13 deelbaar moet
zijn. Welnu, er zijn 6 twee.cijferiqe getallen waarvan de som van de
cijfers 13 is.
Maak daarmee eens zes verschillende getallen: 494949, 585858 t/m
949494. AI deze getallen zijn wel deelbaar door 13 en het resultaat
is zeer merkwaardig: 38073
45066
52059
59052
66045
73038
333333
U ziet de som der cijfers is 21.
De som van de getallen bedraagt 333333, en er lOOPt een soort van
diagonal-symmetrie-as door de nullen. De twee.cijferiqe getallen
links/rechts van de as door de nullen — verschillen- .-steeds 7 en
zo Iijkt voor het getal 7 een bijzondere rol weggelegd. Deling van
alle getallen
door 7 geeft weer een merkwaardig resultaat:
5 – 43 – 9
6 – 43 – 8
7 – 43 – 7
8 -43 – 6
9 – 43 – 5
10 – 43 – 4,
Som van de cijfers is weer 21 ! en er valt weer een merkwaardige
regelmatigheid op. Als uw interesse is gewekt moet u eens de reeks
getallen 38073 enz. door 777 delen of de reeks voortzetten naar
beide zijden. Wie weet wat u tegenkomt!
H. Posthumus
Enkele aspecten van de Iraanse olieproduktie en olie-export
Olievoorzieningspatroon
 
Wagner in discussie over ondernemen en mensenrechten
Nieuws van F. C. Shelltic
Kom roeien bij Ondine aan de Amstel
J. Broersen, afd. FS (GL), tsL 2961 of F. van Schoot, afd. BR (GLl),
tsl. 2497.
SHELL SOFTBAL 25 JAAR JONG!
Na deze amusante beginperiode ging het allengs beter met het so ftba
I. 0 p -16 -mei 1956 werd zelfs gezegd: ‘De ban is gebroken. Ze
kunnen ook in Haarlem winnen’. En ja hoor, dat jaar zat er al een
gedeelde tweede plaats in en in 1957 zelfs een kampioenschap.
‘Ongeslagen eindigden onze dames op de bovenste plaats van de 4e
klasse B en promoveerden daardoor naar de 3e klasse. Verheugend was
de aanzienl ijke verbetering van het spelpeil van onze dames.’
Foto’s Jan van der Valk en Egbert Kunst
Geslaagde muziekochtend Shell Harmonie
Paasdrive bridge op 6 april
Onderwatersport: Excursie Marineduikbedrijf
Kom tennissen bij de SO-jarige ATV Shell
De ochtend werd geopend door Wenda Senden op clarinet samen met Eef
Verbrugge op de piano.
Foto Peter de Leeuw
Foto’s en brandpunten bij Jacob Olie
Mies Hamarm kegelkampioene
Aangeboden
STEREOINSTALLATI E, bestaande
uit losse tuner, versterker en piekup,
excl. boxen, f 350,-; tsl. 3442.
DRIEZITSBANK en twee FAUTEU
I LS, alsmede ronde SALONTAF
EL: tel. 02990-29783.
LUXAF LEX, breed 2,83 m, hoog
2.10 m, oesterwit, f 50,-; nieuw
LAMSV ACHTJACK met capuchon,
maat 38, f 75,-; tel. 020-430166.
STALEN MOTORKRUISER, lengte
10 m. bouwjaar 1973, met veel
extra’s, vr. pro f 68.000,-; YAMAHA
BROMF IETS, bouwjaar 1977, met
verzekering, bagagerek, verchroomde
kappen, goed onderhouden,
f 1.200,-; mw. Koghee, tsl, 3739.
Paar LUIDSPREKERBOXEN ..
f 1’5,-; SCHOUDERTAS (heren},
z. g. a. n., f 15,-; Baanders, tsl. 2810.
Wegens emigratie te koop: HO EK.p
WONING met c.v. en w.w.v., hardhouten
kozijnen en spouwmuurisolatie,
ind.: gang, toilet, Z-kamer
met open keuken, etage: drie slaapkamers,
badkamer met ligbad en 2e
toilet, vaste trap naar 4e slaapkamer
en berging, tuin o. h. zuiden" incl.
alle stofferin g en elektr. apparatuur,
geheel ge’meubLleerd voor 5 pers.,
vr. pro f 165.000,- k. k.: Hertog AIbrech
tstraat 115, Bave n ka r’S pel, tel.
02285-137’69.
SIMCA 1000 ‘EXTRA’, 19761
30.000 km, ‘met radial getint glas,
slaapstoelen, velours beki., verstralers,
achterruitverw., metaallak,
enz., f 5.000,-; tsl, 2600 of tel. 020-
456849.
WON INGRUI L. Aangeboden: zonnige
vierkamerwoning (3e etage),
cv/ww, zolderkamer met ruim plat,
in Amsterdam bij Surinameplein,
huur ca. f 400,- (incl. kosten); gevraagd:
dito woning in Buitenveldert
of Amstelveen, liefst met vrij uitzicht
en box. Hogere huur geen bezwaar;
Bouma, tsl. 2796 of tel. 020-
173617 (na 18.00 uur).
Donkergroene LUXAF LEX, 170
cm breed, 180 cm hoog, f 40,-;
Philips AUTO RAD 10, 4 jaar oud,
incl. luidspreker, excl. antenne, 4
f 35,-; tsl. 3021 of tel. 075-216356.
RLÇOHc ~R-~. S~IEGE;.LREFlEXCAMERABODY,
event. met 35
mm XR-Rikenon, f-2,8, mèt garant
ie en in zeer goede staat; tsl, 3147
of tel. 070-240210.
-WONINGRU,IL~ Aangeboden eengezi
nsh uis te 8 oven kars pel r vi er kamers,
voor- en achtertuin, CV1 f350,-
per maand; gevraagd: vierkamerwoning
in Amsterdam (N) of Purmerend;
tel. 02285-15719.
VAUXHALL CHEVETTE L, driedeurs,
sept. 1976, 47.000 km,
f 5600,-; tsl. 2488 of tel. 02990-11581.
Gevraagd
Eén of meer ZWEM- of R EDD INGSVESTEN
voor volwassenen; Van
Dorp, tsl. 3837 of tel. 070-944578.
Wie weet waar OPPIEPER nr.135
is gebleven? Graag terugbezorgen
bij chef telefooncentrale; Preng,
Overhoeks T /3A, tsl. 2345.