Foto van de dag

KSLA.jpg


Blijf op de hoogte

via

Facebook

Klik hier

E-book

Mijn DEBUUT roman.

Even ontspannen met een roman over een episode uit het leven van een vrijgezel dat op z'n kop komt te staan.


Labspiegel


KSLA

Labspiegel 1 september 1978

 

Eerste paal voor nieuw compressorgebouw opzichter Toon van den
Tooren
Licht over Overhoeks
De schijnwerpers van Overhoeks zijn weer in gebruik genomen.
Daar de neonletters ‘Shell Research’ op het IJ-lab momenteel in
reparatie zijn, zou KSLA vanaf het water helemaal niet te herkennen
zijn.
collega’s van het KSLA, de voormalige TIA en het voormalige KSPLD,

Afbraak dienstwoningen in volle gang Het tiental voormalige
dienstwoningen aan de Grasweg, die al jaren op de nominatie stonden
m gesloopt te worden, gaan eindelijk tegen de grond.
stikstof tanks en een nieuwe LPG-installatie in het gebied tussen
Motor Lab en Centraal Magazijn
. Ir. Th .. Breet, wiskundige op de afdeling MSE.
D. Cooke, B.Sc., chemicus op de afdeling RES.
H. Klaver, laboratoriumassistent op de afdeling BR.
Mw. S. E. de Man, adm ini stratief assistente op de afdeling AD.
J.P.G. Naus, laboratoriumassistent op de afdel ing LFA.
Mw. A.J. M. Olijve, laboratoriumassistente op de afdeling FS.
Mw. Y. Onwezen, laboratori-umassistente op de afdeling OC.
Yvonne van Rossum
Mw. A. Pauw, secretariaatsassistente op de afdeling ClS.
Ir. W.M:.M. Robben, chemisch technoloog op de afdeling PDO.
Ir. A.W.M. Roes, chemisch technoloog op de afdeling EE.
R.A.P.M. Segers, Iaboratoriumassistent op de afdel ing BSP.
e.v. Sternling, B.A., is op uitwisselingsbasis met Houston (USA)
overgekomen en werkt op de afdeling EE.
Ing. J. Turfboer, researchassistent op de afdeling RES.
Mw. Y. van der Ven, buffetserveerster op de afdeling AD.
M.M.A.I. Vermeulen, laboratoriumassistent op de afdeling MR
S. Waheed, transportrnedewerker op de afdeling AD
Op 1 september 1978 zal ir. A.A.B. Kleis de functie van Focal Point
voor Olie- en
Engineeringzaken en voor algemene administratieve aangelegenheden
overnemen van dr. ir. W. P. van Oort, die met pensi oen gaat. Dr. J.
Spierenburg treedt sinds 25 juli 1978 op als Focal Point voor
Chemiezaken als opvolger van R. F. Buller, B..Sc., die een functie
in RSPL in Londen heeft aanvaard.
Simone de Mon
Ruud Segers
Geboren
Johannes Aristotales Vulker, zoon van J.H.J.M. Vulker – MSE, 11/7
Franciscus Jacobus Beesmsterboer, zoon van B.N. Beemsterboer – LFA,
23/7
Barbara Lewis, dochter van C.P.G. Lewis – LFA, 23/7
Hans Matthijs Vogel, zoon van J. Vogel – AG, 7/8
Kirsten Reinera Albedina Zwijnenberg, dochter van A.J.M. Zwijnenberg
– BR, 8/8
Gehuwd
Mw. A.F. Mounoury . AD, met R.G.J. Visser, 2/8
In memoriam N. van de Vrie
Met ingang van 1 augustus j.1. werd dr. J. C. van Ravenswaay ,
Claasen, sedert 25 juli 1976 voor SICM werkzaam in Westhollow
Research Centre Houston, als sectiechef in de , afdel ing SC
geplaatst.
 

KOMEN en GAAN.
In dienst
Ir. T. Breet – MSE; mw. P. 8reuker – CIS; E.J. Claassens ~ MSE; B.
Coleman, M.Sc. – AG;
mw. S. Coleman-Kamula, Ph.D. – OC; mw. G. Colyn – CIS; P.J.’M. van
Domburg· AD; P.G. Gaarthuis – AD; mw. G. Grabijn – CIS; mw. M.C.J.
Grimberg CIS; mw. D. de Gooyer – CIS; K. Groen – TD; mw. E.J.
Hietberg – CIS; H. Klaver – BR;
mw. M.C.M. Koentjes .. CIS; mw. E.J.M. Lammers .. CIS; mw. S. E. de
Man – AD; J.P.G. Naus – LFA; mw. A.J.M. Olijve – FS; mw. L.G. Ong –
CIS; mw. . Onwezen – OC; mw. Y. Ouwejan – CIS; mw. A. Pauw – CIS;
ir. W.M.M. Robben – PDO;
ir. A.W.M. Roes – EE; mw. M.A.G. Scholten CIS; R.A.P.M. Segers –
BSP; ir. J.A.M. Spaninks – EE; ing. J. urfboer .. RES; mw. Y. van
der Ven – AD; M.M.A.1. Vermeulen – MR; S. Waheed – AD; dr. F .P.A.
Zweegers – AG. Over van Groep binnen Nederland Ir. K.J.W. Groeneveld
.. PDO (ex SI MP, Den Haaq), Over van Groep buiten Nederland .
Cooke, B.Sc. .. R ES ex Deutsche Shell Chemie, Frankfurt); J.C. den
Heyer – TD (ex Shell Res. Thornton); J. Kroon – OS (ex Oman,
Petroleum Dev. td.); dr. J.C. van Ravenswaay Claasen – SC (ex SDC,
Houston); e.v. Sternl.ing – EE (ex SDC, Houston), Over naar Groep
innen Nederland Drs. H.M.J. Brons – UC (SICM, Den Haag); dr. J.D.
Shimmin .. DA (SI RM, Den Haag); A. Taal – TD (KSEPL, Rijswijk).
Over naar Groep uiten Nederland P.G. Evans – TD (Shell Res.
Thornton); dr. S. Haff – LF SICC, Londen); ing. J.. Snoek .. MSE
(SIM, Londen). Met pensioen H. Baker – VMB; J. Bakker – CIS; dr. ir.
W.P. van Dort – PI; J.M. Rellage – PL. Uit ienst Mw. C.H.
Berov-Couwenberg – CIS; C. H. vers – AD; J. Knuit – TD; A.H. van der
Kraan – TD; mw. A.A.M. van Ooyen – PA; ir. J. Pellikaan – MR; prof.
dr. ir. D.N. Reinhoudt – OC; mw. J.M. Teitsma-Das – CIS; P. Wapstra
– OS.

Op 4 september zal een bijzondere man afscheid nemen van het
Laboratorium: Jan Bakker
van de Happorten bibl iotheek. Jan kwam op 3 januari 1949 bij het
KSLA, via steiger 6 kunnen wl] wel zeggen.
J. M. Rellage
September vorig jaar was Ka Hellage 40 jaar in dienst van de Shell.
In verband met dat heugel ijke feit verscheen toen in dit blad een
uitgebreide be- ‘ schrijving van zijn succesvolle en
rijkgeschakeerde loopbaan.
P. Ricke
Terwijl ik dit stukje begin te schrijven, besef ik dat het niet
moeilijk is om iets op papier te zetten ter gelegenheid van het
40-jarig jubileum van Piet Ricke.
A. Hofstra
De wijnhandel zou 1938 tot het jaar van de eeuw hebben verklaard en
de wijn uitermate geschikt voor lange opslag; laten we zeggen na 40
jaar nog uiterst drinkbaar.
M. J. van den Brink
Wie, zoals Marinus van den Brink, na veertig jaren werken op een en
hetzelfde laboratorium nog elke dag met groot enthousiasme het
glaswerk ter hand neemt en zich nauwgezet van de laatste nieuwtjes
in de vakl iteratuur op de hoogte stelt, moet wel een gelukkig mens
zijn.
Doorlichting
De foto’s die in mei j.l. zijn gemaakt bij het onderzoek op
tuberculose, zijn nu alle beoordeeld.
Het beste en tot ziens! Wijnand Schinkelshoek

Extra aandeelhoudersvergadering Witteveen benoemd
tot commissaris
De Bruyne reageert op Rhodesië- berichten
op de foto ook van Wachem
PI
A Bigger Piece of the Pi{e) (reactie op ‘Engelse ezelsbrug voor Pi’
in LS 174)
Mensen die meer dan twintig decimalen van het getal pi willen
onthouden (11) kunnen gebruik maken van het volgende zelsbruggetje,
dat in 1906 in het ‘Literary Digest’ werd gepubl iceerd: Now I, even
I would celebrate In rhymes unept the great Immortal Syracusan,
rivaled nevermore, Who in th is wondrous lore, assed on before, Left
men his guidance How to circles mensurate.
Een ander veel gebruikt getal in de wetenschappelijke wereld is e
(2,7182818284 ). Om dit te onthouden, kunnen e gebruik maken van het
Engelse ‘To express e, remember to memorise a sentence to simplify
this. of het Franse ‘Tu aiderais à rappeier ta quantité
à beaucoup de docteurs amis. Kevin Eva (UC)
Information Handbook
 

Studiebeurzen weer uitgereikt Voor het eerst meer meisjes
Het aantal studiebeurzen is uitgebreid: vorig jaar ontvingen 27
kinderen van Shell employés of gepensioneerden een toelage, dit jaar
waren er 69. Voor het eerst ook was het aantal meisies.dat een
toelage ontving gro er dan het aantal jongens,
Beurzen voor mw. A. Knol en mw. E.J. Boonstoppel

 Adresseer uw groet goed
Uit AZUR (Fr) van Henk en Henny: uit SMALAND (Zw) van Anneke en
Gerard; greetings from the sunny islands of Barbados (West Indies)
van Merredith & Ameld: uit CORREZE vanArnold, ineke, Botend. Menno
en Marjolein; uit PUERTO VALLARTA (Mexico) van Maggie;uit WENEN van
Nan en Marinus; een Luxemburgse kaart uit PARIJS (gericht aan C.
Luxmoore) van Wim S.; e nZweedseviking tenslotte met de groeten van
Martin
Opnieuw aardgas aangetroffen
Kantoorgebouw in Tulsa

FC ‘SHELL TIC’ OPENT HET SEIZOE:N MET TOERNOOI EN FEESTAVOND
Shell Wereldgolftoernooi
Zwemmers weer in Flora Parkbad
Adri Ditmar
Uitvoeriger najaarsprogramma Volksuniversiteit Amsterdam

Duikafdeling heet u welkom in het nieuwe seizoen
Regionale Foto Expositie in het Gooi
P. Zwaan PN 12/9: 40 dienstjaren, H. Verbrugge PDO 8/9: 25
dienstjaren

MERCEDES 2808, 1968, gebroken
wit, in uitstekende staat, f 4500,-;
tel. 02157-763.
WONINGRUIL. Aangeboden: vierkamerflat
in Breukelen, goede verbinding
met Amsterdam CS; gevraagd:
willekeurige woonruimte in
Amstelveen; tel. 03462-2557.
Te huur in Saaifeiden, Oostenrijk,
DRI EKAMERAPPARTEMENT
met alle comfort, zesslaapplaatsen,
f 400,- per week; tel. 070.875302.
KINDERFI ET8JE met luchtbanden
en terugtraprem, 4, tot 6 < jaar,
f 35,-; tst. 2647 of tel. 02946-
3003.
Een in goede staat verkerende
MIDDENSTANDSWONING, gelegen
in een rustige straat in Haarlem,
vraagprijs f 199.000,-; Van Nisselrol],
tsl. 2676 of tel. 023-320978.
FOTOCAMERA Agfa Silette,
f = 3,5 x 45 mm, in goede staat,
met paraattas, Seconic lichtmeter,
geelfilter, voorzetlens met bijbehorende
zoeker, flitsapparaat en zonnekap,
compleet f 65,-; drie metalen
DIADOZEN, voor totaal 580
dia’s, f 15,-; tsl. 2923.
Door omstandigheden te koop:
RENUAL T 20 TSmet diverse accessoires
(o.a, getint glas en stereo radio/
cass.recorder), slechts vier weken
gebruikt, 3500km, kleur blauw
metallic en blauwe stoffen bekledi
ng, uiterste prijs f 20.000,–; tsl.
2118.
VRIJGEZELLENFLAT in Amsterdam-
Noord (Jisperveldstraat), bestaande
uit hal, douche en toilet,
kamerkeuken, groot balkon op het
Zuiden en box, servicekosten
f 136,40 p.rn., vr.pr, f 56.000,-;
tel. 02290-17203.
VOUWCARAVAN, André Jamet
1976, 4 à 6 pers., met oplooprem,
voortent, uitklapbare luifel, binnentent,
reservewiel, met kantelbeugels
voor verticaal opbergen, weegt 260
kg (kleine auto geen probleem),
f 3250,- (nieuw f 4600,-); tel.
02946-3003.
Loekwood WANDMEUBEL bestaande
uit vier elementen à 84 cm,
bruin gebeitst essen, bovenrand
bahama beige met twee spots, in
prima staat, twee jaar oud, vr.pr. 1 f 1500,- (nieuwpr. f 2700,-);
Boeie, tsl. 2678 of tel. 020-324648
(na 12.00 uur).
AEG-CENTRI FUGE, f 25,-; Moulinex
HAARFOHN, f 10,-; grote
BROODROOSTER voor vier sneden,
f 10,-; elektrische WEKKER,
f 10,-; Carmen HAARKRULSET,
f 25,-; rode INFRAFIELLAMP,
f 25,-; Dautzenberg, tsl, 2871 of
tel. 023-287457.
FORD GRANADA 1700, april
1975, met radio en trekhaak, kleur
cognac metallic met zwart dak; tel.
020·327623.
Philips AUTORADIO, korte-,
lange-, midden- en FM-golf, storingsonderdrukking
en automatische
fijnafstemming voor FM,
z.g.a.n., f 100,-; tsl. 2559 of 2760.
GASHAARD (schoorsteen), 9000
Kcal p.u., met thermostaat, f 250,-;
GASHAARD (gevel), 6000 Kcal
p.u, met thermostaat, f 200,-; laag
model GEVELCONVECTOR, 3000
Kcal p.u., zonder thermostaat,
f 150,-; klein model GEVELCONVECTOR,
2000 Kcal p.u., zonder
thermostaat, f 100,-; tel. 02152-
53612.
FIAT 127, driedeurs, augustus ’77,
10.000 km, vr.pr, f 8.000,-; tel.
020-768220.
TROTTOIRTEGELS, 30 x 30 cm,
40 ct per stuk; DAMESFI ETS,
z.q.a.n., f 150,-; BUITENDEUR,
standaardmaten, f 30,-; tsl. 3349
of tel. 023-283586.
HONDA 750 cc, bouwjaar 1976,
vetkast en kuip, 20.000 km, vr.pr.
f 4.250,-; tsl. 3479.
Nederlandstalige KOOKBOEKEN
met recepten uit diverse landen,
f 5,- per gebonden exemplaar;
Vermij, tsl. 2950.
Polyester ZEI LJOL, 2.30 x 1.30 mi
met emmertuig, onzinkbaar, kan
ook mee geroeid worden, dollen en
riemen aanwezig, gewicht + 40 kg,
kan op dak van auto vervoerd worden,
f 250,-; Ditmar, tsl. 2182 of
2993.
GEVRAAGD
KAMERANTENNE voor televisie;
tsl. 2123.
ETAGEWON ING, omgeving Zaanstreek,
huur 300 à 400 gulden;
Betjes, tsl. 3243.
Student, in bezit van rijbewijs,
zoekt LI FT naar Ehrwald of omgeving
(Tirol) in de periode rond
22 dec. heen en 5 jan. weer terug,
heeft geen bagage bij zich; Dirks,
020-170604.
Zwart/wit TELEVISI E, in goede
staat; Ann, tsl. 2281.
KINDERFIETS, 6 tot 8 jaar, met
terugtraprem; tsl. 2647 of tel.
02946-3003.