Foto van de dag

KSLA.jpg


Blijf op de hoogte

via

Facebook

Klik hier

E-book

Mijn DEBUUT roman.

Even ontspannen met een roman over een episode uit het leven van een vrijgezel dat op z'n kop komt te staan.


Labspiegel


KSLA

Labspiegel 4 augustus 1978

 

Bedrijfsgeneeskundige Dienst blijft bij de tijd Nieuwe apparatuur
voor hart-, lonq- en bloedonderzoek
In verband met het vertrek van ir. C. T. Douwes per 1 november a.
s., wordt het volgende medegedeeld: Het ligt in de bedoeling dat de
Technische Dienst vanaf 1 november 1978 zal gaan rapporteren aan ir.
J. H. de Groot (directeur Industrial Chemicals Research).
Red uw roest
J. F. A. Banken, transportmedewerker op de afdeling AD.
Mw. drs. M. E. J. van der Flier, editor/vertaalster op de afdeling
CIS.
Mw. R.J. van Lit, administratief assistente op de afdeling PA.
Ir. J. Oepkes, sectiechef op de afdeling UC.
Mw. A. H. van Riessen, receptioniste/ administratief assistente op
de afdeling PN.
Mw. E.J. M. van der Spek, lab assistente op de afdeling FR.
C. Tromp. telexist op de afdeling CIS.
Op uitwisselingsbasis met Houston (USA) zijn overgekomen
H. Frank B. Sc., A. D. Goolsby Ph. D. en R. B. Rhodes Ph. D. Zij
zijn respectievelijk
komen te werken op de afdelingen PDC, MR en LFA.
Op uitwisseHngsbasis met Thornton Res. Centre (U K) is overgekomen
B. McLoughlin. Hij werkt op de afdeling MR

Nogmaals, allen mijn diepgevoelde dank. J.J. de Jong

Over van Groep buiten Nederland
H. Frank B. Sc. – PDC (ex SOC Houston) ;
A. D. Goolsby Ph. D. – M R (ex SDC Houston) ;
B. Mc Loughlin – MR (ex Thornton Res.Centre);
ir. J. Oepkes-UC (ex Deutsche Shell Chemie, Frankfurt);
R. B. Rhodes Ph. D. – LFA (ex SDC Houston ).

Over naar Groep binnen Nederland
Drs. N. Radius – EC (SIPM, Den Haag);
ir, T.J Sluman – EE (SleM, Den Haag);
ir. W. Visser – BR (SNV, Rotterdam).
Over naar Groep buiten Nederland
Dr. P. Kaestner – UC (Deutsche Shell Chemie, Frankfurt);
J.M. Marriot – UC (SIPM, Londen).
Met pensioen
W. Schinkelshoek – AD.
Uit dienst
G..D. Agtersloot – AD;
ing. P. G. Borghart – M R;
mw. J. L. Fortuin-Stam – PL; Annelies Fortuin;
R. Lommers – TD;
R. R. E. Overweel – SC;
W.M. Swallow – PL;
G. de Waard – PDC.

Geboren
Rutger Verkouw, zoon van H. T. Verkouw
– E L, 16/5
Dennis de Vos, zoon van A. A. W. de Vos – TD, 11 /6
Yvonne de Vries, dochter van H. de Vries – TD, 19/6
Ouirine Donkersloot, dochter van E. Donkersloot – TD, 23/6
Sonja Adriana Johanna Lettenmeyer, dochter van R. F. Lettenmeyer –
TD, 28/6
Jeroen Teitsma, zoon van J. M. Teitsma-Das – CIS, 5/7
Joost Peter de Groot, zoon van H. R. de Groot – UC, 14/7
Martine Bernadine Adriana van der Vecht, dochter van M. van der
Vecht – PL,20/7
Gehuwd
Mw. M. T. Elodia – CIS, met A. Sonnenberg, 31/5
H. de Lang – ,0 R, met mw. S. Beeker, 6/6
Mw. P. Koning – AD, met W. Adema, 16/6

In vervolg op de mededeling in de LabSpiegel van 12 mei j. L over
het vertrek van dr. J. D. Shimmin naar Den Haag, wordt bekendgemaakt
dat hij op 4 september zijn werkza mheden in het C. K. te Den Haag
zal aanvangen. Zijn opvolger, de heer S. Squires, tot voor kort
directeur van Shell Chemical South Afrika (Pty) Limited, is sinds 31
juli op het KSLA werkzaam en zal per 1 september de functie van
directeur Polymeren Research van de heer Shimmin vernemen.

Binnenkort jubileert
25 jaar
J. Burgess – DGC, 31/8
Dr. H. B. van der Heijde – Ee, 1/9
Dr. ir. R. C. Schonebaum – AG, 1/9
Mw. G.J. Klaver – LFA, 7/9
H. Verbrugge – PDC, 8/9
40 jaar
P. Ricke – CIS, 6/9
In g. G . Oekers – L FA, 12/9
P. Zwaan – PN, 12/9
M. Boonstoppel – PL, 14/9
J. D. Bregman – PDC, 14/9
M.J. van den Brink – OC, 14/9
A. Hofstra – BR, 14/9
H. A. Oosterhof – UC, 14/9
C. van der Veen – CIS, 14/9
M. de Vente – PL, 14/9
Binnenkort met • pensioen
J. Bakker – CIS, 1/9
Dr. ir. W. P. vanOort – CIS, 1/9
J. M. Rellage – DA, 1/9

W.P. van Oort met pensioen
Op 1 september gaat dr. ir. W. P. van Dort met pensioen, na 42 jaar
en 7 dagen zijn beste krachten aan Shell Research gegeven- te
hebben. Bij zijn 40- jarig jubileum is reeds gememoreerd dat een
collega met zoveel ienstjaren èn deze academische kwalificaties een
bijzondere loopbaan gehad moet hebben.

Hoogewerff-Jongerenprijs voor Huub Schuurmans
D. N. Reinhoudt gewoon hoogleraar
Wéér moest de beuk in een aantal iepen Gezonde bomen kregen injectie
tegen iepziekte
prof. dr. H. C. Beyerman

 

TH Eindhoven wint Zuinigheidsmarathon Den Haag-Parijs voor f. 1,20

Voorstel benoeming Witteveen tot Commissaris ‘Koninklijke’
Rectificatie Asfaltboek
In memoriam F. Ab bestee
In memoriam K. R. May

Shell Chemie 25 jaar in Epikote
Shell Chemie Moerdijk
Door gebrek aan ‘mankracht’ kan voorlopig in de IJ-loods , aan het
Lab-personeel geen schuimplastic meer worden verstrekt. Zodra
verstrekking weer mogelijk is, zal hierover een mededeling volgen.

De heer Piet van de afdeling VMB heeft in deze vergadering een
tussentijds verslag gegeven van het algemeen onderzoek naar de
veiligheid

Impressies rond een vierdaagseloper met foto van Frans Reuter
De Vierdaagse van Nijmegen, Tijdens de derde dag van deze Vierdaagse
liep onze collega Louis Bertholet een deel van de mars mee, En daar
ontdekte hij, temidden van al die vierdaagselopers, collega Frans
Reuter, die
Algemeen lid: S. P. Linnenkamp,
– R. H. M. Schoonens.
Badminton: A.J. A. M. van Hoek.
Bibliotheek: T. Borghmans, mw. J. V. Casteel, R. Eijling.
Doe het zelf: J. van Beek, J. M. Botella, J. T. Bouman, C.G. Dam,
H.W.A.A. Dries, E.J. Jansen Schoonhoven, C.A. M. Oudshoorn, A.J.G.
Pluygers, H. van der Poel, W. D. E. Steenge, B. W. de Vries.
Filatelie: A. P. M. van den Brule, T. A.J. W. Wajer.
Foto: A. H. Speckmann, G. A. Weers.
Harmonie: mw. A. C. M. Brouwer, mw. G. Geverts, M. M. de Groot, J.
Naam, mw. C. K. van
der Poel-Ras, mw. W. Senden, F. van Straten, N. Trompé, W. Zegveld.

Henqelsport: R. A. W. Elout, H.J. Minnee, J. Snoeks.
Hockey: D. Friedhoff, mw. F. D. A. Gerkens, mw. M. Neuteboom, M. W.
H. van der Voort.
Indoortraining: P. Clerx, mw. T. F. M. Schets.
Softbal: K. L. von Hebel.
Tennis: H. E. Andréa, mw. P. C. Andréa-Loof, J.Blom, H.J. Bogaard,
mw. J. Bogaard-van Dalen, S. Christoffels, mw. M. Christoffels, R.
Denker, mw. T. M. Denker-Martins, P. Groeneweg, M. Groenewoud, mw.
H. Hagger-van Roekel, D. den Hond, mw. P. E. Kalverboer, mw. A.
Leonhard-Sanders, P. C. T. Mangelmans, mw. D. de Waal-de Bok, A. S.
de Wit, mw. A. A. W. de Wit-van den Berg, W. Zwarts.
Voetbal: A. W. Gal, F. de Jonge, G. L. M. Koot, W. Toppenberg.
Watersport: H. Bonhof, P.A. M. Demichelis, J. A. ter Horst, G. F.
Kroon, mw. Y. Lodewijks, B. P. Oudhaarlem, M. C. Phillips, mw. M.
Ploeger-van Hoogstraten, A. de Ruijter, S. W. J. Serie, mw. M. T.
Spaargaren-Arler, H. Sijtsma.
Zwemmen: L. Hartman, J. Lammeree, R.J. Rose, mw. J.
Rose-Koopmanschap, mw. S. Rose, P.J. Rosenkrantz.
Engelse ezelsbrug voor Pi    Getal Pi
Collega David Knibbe van het PMC attendeerde ons er op dat er naast
het Franse ezelsbruggetje
voor tien decimalen van het getal pi (‘Que j’aime à fai re eermaître
un nornbre utile aux sages’) een Engelse versie bestaat met twintig
decimalen,
n.i. ‘Sir, I bear a ryhme excelling In mystic force and magie
spelling Celestial sprites elucidate All my ownstrivingcan’trelate’
Voor wie zelf wil proberen nog verder te gaan, volgt hier de nodige
informatie:
n = 3, 14159 26535 89793 23846 26433 83279.
Nieuws van de duikafdeling
Tot ziens bij de duikafdeling H.J. van der Veen
Krispijn en Marge· Foto Paul Vermeren
Willem Kevenaar (SAF vert.). Louis Bertholet (wedstrijd secr.), Cor
van Ooijen (secr., tussentijds door bestuur aange-steld), Frans van
Eck (penningmeester) en Arjan Sikking (voorzitter) treden allen af.

secretaris Cor van Ooijen
bedankt voor de fijne contacten en tot ziens weil icht. Herman
Cornet
foto van J. Burgess – DGC, 31/8, Dr. ir.. R.C. Schonebaum – AG, 1/9,
Dr. H. v.d. Heijde – Ee, 1/9
 

AANGEBODEN
Royale MIDDENWONING te koop
in Zaandam, ind.: entree, hal garderobe,
toilet, keuken, woonkamer
8×4 m, 1e verd.: twee grote en een
kleinere slaapk., badkamer met vaste
wastafel, 2e verd.: grote zolder
met cv ketel, tuin op het Noorden,
met schuurtje, vr. pro f 125.000,-
k. k.; tsl. 2020 of tel. 075-156884.
Faber GASHAARD, schouwmodel
met kolenvuur; mw. Veerman, tsl.
3827 of tel. 02990-22764.
Goed onderhouden, geheel geïsoleerde
HOEKWONING te Purmerend
(Albert Schweitzerlaan 143) I
met cv, berging, tuin en event.
garage, ind.: woon kamer met open
haard, keuken, ruime hal met
open trap naar 1e verd.: drie slaapk.
en badkamer met tweede toilet,
vaste trap naar tweede verd.: vierde
slaapk, plus bergruimte; tel. 02990-
26209.
FIAT 127, type 1973, rijdt prima,
nieuwe banden en nieuwe uitlaat,
f 800,-; mw. Kool, tsl. 2066 of
tel. 020-360861 (na 18.00 uur).
ZWART/WIT TV, Visionet, 61 cm;
Jariel, tsl. 3146.
WONINGRUI L: aangeboden eengezinswoning
(drive-in) te Heerlen
(f 400,- p, rn.}: gevraagd woning te
Amsterdam of omgeving; tel. 045-
716889 (na 18.00 uur).
CONTEST 25, zwaar polyester zeiljacht,
bouwjaar 1973, 7,54 x 2,50 x
1,25 m, stahoogte 1,80 m, vijf volwassen
slaappI., compl. zeilgarn.
plus spinaker en beslag, eventueel
met ligplaats, f 53.000,-; tel. 02152-
50285.
ALFA SUD, 1975, 70.000 km,
f 4.000,-; tel. 033-45208.
AQUAR IUM, inhoud 450 liter;
R üther, tsl. 2519.
VIJFKAMERF LAT aan de rand
van Assen-Noord, vier hoog, met
cv, lift en groot balkon, huur f414,-
per maand incl. stookk., water enz.;
gevraagd: DR IEKAMERFLr\T met
lift in Amsterdam-Buitenveldert of
omgeving; tsl. 2927.
GEELFILTER Y2X, SKYLIGHTFILTER
1A, SOFTFOCUS CENTERLENS
plus DIFUSER, CROSS
SCREENLENS, POLARISATIEFILTER
en ZONNEKAP, diameter
49 mm, totaalprijs f 100,-; twee
SNEEUWBANDEN met extra
zwaar profiel, maten 6.95/6.45-14,
tubeless, merk Goodriche, f 50,-
‘incl. velgen; tsl. 3536.
AKAI 0210 TAPE-D ECK, f 450,-;
Bakker, tel. 020-998710.
VOUWCARA VAN André Jamet
1976, 4 à 6 pers., met oplooprem.
voortent, uitklapbare Iuifel, binnentent,
reservewiel, met kantel beugels
voor vertikaal opbergen, weegt
260 kg (kleine auto geen probleem),
f 3250,- (nieuw f 4600,-); tel.
02946-3003.
EENGEZINS-HOEKWONING In
Hoorn; tel. 02290-16429
(‘s avonds).
Opblaasbare ZE ILBOOT, merk
Vendex Corcica, ook als roeiboot
te gebruikenI geheel compleet met
fok en grootzeil, f 350,-; Berentsen,
tsl. 2848.
Zundapp BROMMER, f 400,-;
MOTORMAAIER, f 75,-; DAMESen
JONGENSFIETSEN; elektrische
POTTENBAKKERS·DRAAISCHIJF,
f 1500,-; enige GELUIDSEFFECT
APPARATUUR voor
elektrische gitaar; Burgess, tsl. 3080
of tel. 02513-1104.
GEVRAAGD
DAMESFIETS, i.g.st.; mw.Westra,
tsl. 2117.