Foto van de dag

KSLA.jpg


Blijf op de hoogte

via

Facebook

Klik hier

E-book

Mijn DEBUUT roman.

Even ontspannen met een roman over een episode uit het leven van een vrijgezel dat op z'n kop komt te staan.


Labspiegel


KSLA

Labspiegel 3 maart 1978

 

Het gaat snel bij Hal 11
Ondanks vorst alle palen in de grond

Steiger 8 achter het Centraal Station

Motorlab heeft ‘medium speed’ diesel
De nieuwe motor zal worden gebruikt voor demonstratie van de
kwaliteit van smeermiddelen die door de ‘Chemical Additive Business’
in Thornton zijn ontwikkeld.

Ir. G. L. M. Koot, researchingenieur op de afdeling MSE.
J. M. P. M. Pluk, research-assistent op de afdeling PL.
H. C. Steen, controleur, afdeling AD.

Per 1 maart j.1. heeft Ir. T. J. Kruyt de leiding van de sectie
PN/Training overgenomen van dr. Th. Holleman. De heer Holleman IS
met ingang van dezelfde datum voor een periode van drie maanden gaan
meewerken aan een studie in het Centrale Kantoor te Den Haag
betreffende ‘Staff Structure Planning’. Op 1 juni zal hij deel gaan
uitmaken van de afdeling KW. Deze afdeling zal dan naast haar
huidige taken worden belast met de loopbaanplanning van
internationale staf. Op dit tijdstip zal mw. H.. M. Kooy een functie
aanvaarden in PN/Training.

Uit dienst
J. H. 8ehr – TD, met pensioen; ing. J. den Boer – UC; mw. M.
Kirpensteyn-Jacquemijns – OC; J. E. Lea – RES, naar SNI, Den Haag';
G. Lehmans – PL, naar Shell Chimie Paris; dr. ir. J. M. Oelderik –
OR, naar Thornton Res Co; ir. P. J. E. M. C. Ramaekers – BSP, naar
SICM, Den Haag; B. J. P. Vermeulen – TD.

Geboren
Francisca Erica Prast, dochter van P. J. Prast – AD, 29/12
Diana Janssen, dochter van mw. B. M. J. Janssen- Riep – CIS, 15/1

Melanie Marlies Hoogenboom, dochter van A. Hoogenboom – PDC, 26/1
Anneke Velthuis, dochter van O.M. Velthuis – SC, 2/2
Marieke Kleijwegt, dochter van H. J. Kleijwegt – AG, 6/2
Geke Lianne den Otter, dochter van G. J. den Otter – OR, 13/2

Cor ten Duis 40 jaar in dienst
Cor, op 23 februari 1978 ben je 40 jaar in dienst van het KSLA, waar
je begon als laboratoriumbediende en als elektrici├źn. Je was een
bijzonder goed bouwer van sterkstroomapparatuur en werd dan ook
gewaardeerd om je vakkennis.

In memoriam Klaas Nierop
Als een verpletterend bericht ging het door ons laboratori u m, dat
op zondag 19 februari onze collega Klaas Nierop zeer onverwachts was
overleden. Hij was nog maar net 50 jaar oud, vol levenslust en hij
vervulde zijn taak met ambitie.

Sinds 30 januari is de heer P.A. Mes voorzitter van de gekozen
leden. Zijn voorganger, de heer F. Terweij, kan in verband
met zijn detachering bij de afdeling OS, in mindere mate voor de OR,
beschikbaar zijn..

De research bij Billiton
Onlangs hield ir. A. G. A. Roza, technisch directeur van Billiton
Research B. V., Arnhem (B RA), een woensdagmiddaglezing op het KS LA
met als titel: ‘0 ja, dan is er ook nog Billiton Research’. Die
titel duidde op de betrekkelijk geringe bekendheid van dit kleinste
van de drie Groepslaboratoria in Nederland, bij mensen buiten
Billiton. BRA
 

Proefschrift maakt furore door samenvatting in
Twents
Verscheidene kranten en radioprogramma’s hebben de afqelopen dagen
ruchtbaarheid gegeven aan het feit dat onze KSLA-collega At van der
Scheer (afdeling UC) op 19 januari j.l. zijn proefschrift
‘Adsorption of plasma proteins’ verdedigde. Dit ter verkrijging van
de graad van doctor in de technische wetenschappen aan de Technische
Hogeschool Twente.

Huishoudbeurs
OVERZICHTELIJK – INFORMATIEF – GEZELLIG. Zo wordt de Huishoudbeurs
’78 getypeerd.

Stoppen in spiegelschrift

Dr.J. M. B. Bakker, chef Laboratorium Instrumentatie en Technology,
is door de Un iversiteit van Kent te Canterbury onderscheiden met de
titel ‘ Honorarv Research Fellow in Chemistry’, voor een periode van
vijf jaar.

Verhuizing TD
In verband met de verbouwing van de Elektronische, de
Elektrotechnische en de Instrumentenwerkplaats (TD/ea en TD/ iw),
die binnenkort een aanvang zal nemen, zullen beide secties tijdelijk
dienen te verhuizen.

Voetbalvaria F.C. Shelltic