Foto van de dag

devlab.jpg


Blijf op de hoogte

via

Facebook

Klik hier

E-book

Mijn DEBUUT roman.

Even ontspannen met een roman over een episode uit het leven van een vrijgezel dat op z'n kop komt te staan.


Labspiegel


KSLA

Labspiegel 22 december 1977

 

Wij wensen u goede dagen toe Nog enkele dagen sc eiden ons van het
Kerstfeest en van de jaarwisseling. Wij willen u, in deze laatste
LabSpiegel van het jaar 1977, graag een goede Kerst toewensen en
straks een genoeglijke jaarwisseling. Bij ziekte of pr-oblemen
wensen wij u van harte beterschap en sterkte toe.
In het afgelopen jaar mochten WIJ weaerom van velen medewerking en
steun ontvangen bij de samensteU ing van ons personeelsblad.
Daarvoor danken wij u van harte. Nevenstaande foto, vanaf Overhoeks
genomen van een stu kje van ons goede Amsterdam, is een fraai
voorbeeld van die medewerking. Op de achterpagina van deze
LabSpiegel heeft onze illustrerende collega Willem Stil weer voor
een picturaal overzicht van het voorbije jaar gezorgd.
Veel plezier daarmee en … tot volgend jaar !

Wrakkenboei bij voormalige steiger
Hoewel de sloop van onze zeesteiger nu defin itief achter de rug
leek te zijn, konden we enige dagen geleden toch nog en!ge
na-activiteiten aanschouwen. De Havendienst legde op de plaats van
het denkbeeldige uiteinde van de steiger een groene wrakkenboei,
welke door de scheepvaart aan de buitenzijde (de Zu idzijde dus)
gepasseerd dient te worden. Vervolgens ging er op dat punt ook een
sleepboot voor anker en Iiet men een bootje van Publieke Werken
(afdeling Waterbouw) langs een lijn tussen schip en ka pendelen, ten
einde dieptepeilingen te kunnen verrichten. Deze meti ngen zu IIen
door Publieke Werken in kaart worden gebracht. Mocht nu blijken dat
er zich , nog obstakels van enige omvang onder water bevinden, dan
kan ‘Waterbouw~ besl issen die alsnog door een drijvende bok weg te
laten halen. Maar na die gebeurtenis behoort de steiger dan voorgoed
tot onze herinnering.

Mw. A.M. Coffey, secretariaatstypiste op de afdeling CIS.
L. Hartman, operator/technisch assistent op de afdeling UC.
Mw. P. L. Hili, rapportentypiste op de afdeling CIS.
Mw. M. Kopetzky-de Jongh, administratief assistente op de
bibliotheek van de afdeling CIS.

Cairo en F. Kerkhoven met pensioen per 1 januari

N.R.F.
Op 1 januari 1978 nemen wij afscheid van Cairo. Hij gaat dan met
pensioen. In 1969 kwam hij bij het KSLA als werknemer van de firma
Van der Meer en Oosterom. Vrij
snel werd h/ï als laboratoriumbediende op de afdeling PDC geplaatst,
waar hij een aantal proefhallen (toen nog proeffabrieken) verzorgde.
In 1973 ging hij terug naar Suriname, in de hoop daar zijn oude vak
van schoenmaker weer op te kunnen vatten. Helaas is hem dat, door
verschillende omstandigheden, niet gelukt en zagen we hem na een
half jaar weer terug in Nederland. Gelukkig voor ons kon hij direct
weer bij KSLA aan de slag, waarna hij op 1 januari 1976 in vaste
dienst van Shell kwam.

Op 31 december 1977 is Frans Kerkhoven voor het laatst werknemer
van KSLA. Ruim 29 jaar is hl] als operator werkzaam geweest in de
proeffabrieken van wat eerst CT en later PDC en PDO heette. Hij
heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van vele processen, zoals
katalytisch en thermisch kraken, HF-isomerisatie en
rookgasontzwaveling. Behalve het operatorwerk was ook de
administratie van qrondstotfen en monsters bij hem in goede handen.
Helaas dwong zijn gezondheidstoestand hem de laatste jaren slechts
halve dagen te werken. Maar ondanks zijn minder goede gezondheid is
hij in persoon en werk dezelfde gebleven.

In memoriam
Tot ons leedwezen ontvingen wij het bericht, dat op 1 december in de
leeftijd van 62 jaar is overleden onze oud-collega, de heer J. Baker
Vóór zijn pensionering was de heer Baker werkzaam op de afdeling AD.

Binnenkort met pensioen
W.J van Aalst – TO, 1/12
W. Baarslag – TO, 1/2
G. de Groot – AD, 1/2
W. Onrust – AD, 1/2
dr. H.V. Sim 0n – CIS, 1/2
W. de Vries – AD, 1/2
ir. W. Wigman – CIS, 1/2

In memoriam
T. Veenstra

In de middag van 5 december bereikte ons het volkomen onverwachte en
ontstellende bericht, dat Tjip Veenstra was overleden aan een
hartaanval. Wat ons blijft zijn de herinneringen uit een ruim
22-jarig dienstverband bij de Maatschappij, waaraan hij aanvankelijk
als controleur en vanaf 1968 als plaatsvervanqend wachtcommandant
zijn beste krachten heeft gegeven. Herinneringen, die zich
afspeelden in een periode waarin, door de sterke u itbreiding van
het Laboratorium en de daarmee gepaard gaande sterk verhoogde
intensiteit van het verkeer op ons terrein, ook de controleursdienst
vele verandennqen neett ondergaan. Van Tjip Veenstra hoefden deze
uitbreidingen en veranderingen in hetwerkpakket niet zo; hij hield
meer van een kleinere gemeenschap ,waad n hij alles beter kon
overzien.

Gehuwd
C. Visser – FR, met mw. J.P. van der Wilk, 23/11.
L.G. van Anholt – UC,met mw. J.Kaspersma,24/11.
Mw. G.C. Teitsma – ·CIS, met J.J. Alders, 16/12.
Geboren
Daniël James Goodall, zoon van B. L. Goodall – OC, 18/11.
Tibor van Maurik, zoon van P..van Maurik – poe, 28/11.
Willy Albertha Slump, dochter van K.B.P. Slump-PDO, 6/12.

Drs. W. van Dijk lector aan de TH-Delft

Shell Doe-het-zelf:
Overzicht van de werkzaamheden

Dank
Mede namens mijn vrouw wil ik hierbij de directie, de
afscheidscommissie en mijn overige Shell-vrienden bedanken voor het
hartverwarmend afscheid, dat mij werd gegeven in woord en daad. De
fijne geschenken, met name het fenomenale ‘plakboek’ en de fraaie
gravure, zullen de herinnering aan een boeiende tijd levend houden.
Inrniddels heeft de historische gravure,
voorstellend ‘Oud Amsterdam’ gezien van over het IJ, reeds een
ereplaats boven mijn bureau gekregen. Ook diegenen van wie ik niet
meer persoonlijke afscheid heb kunnen nemen, dank ik nog hartelijk
voor de prettige collegiale contacten. Mijn beste wensen voor u
allen,
La Lau

Dank
Helaas is het mij niet mogelijk om van een ieder persoonlijk
afscheid te nemen. Daarom wil ik bij deze alle vrienden en collega’s
dankzeggen voor de prettige samenwerking en vooral vriendschap die
ik van hen heb mogen ontvangen. Ik wil, " mede namens mijn vrouwen
kinderen, iedereen bedanken voor het .geslaagde afscheidsfeest
waarop zulke prachtige cadeaus werden overhandigd: onder andere een
‘Workmate’ en, niet te vergeten, de d. oor Julia gemaakte
kleurenfoto. – Mag ik tot slot noemen: de uitstekende verzorging
door het personeel van het sportpark? AI ‘met al, een avond om nooit
te vergeten! Het ga u allen goed!
H. Licher

Spartax werd winterkampioenSpartax werd winterkampioen
Linoleumsneden van G.H. Essenberg

AANGEBODEN
Een paar JONGENS-NOREN, merk Adidas, schoenmaat 37,
gloednieuw, f 50,-; Vrij, tsl. 3040 of tel. 02990- 27449.
OPEL ASCONA 1600, bouwjaar 1975, 33.000 km, met radio en trekhaak,
verkeert in prima staat, f 8.000,-; Verweij Broekermeerdijk 37,
Broek in Waterland, tel. 02903- 3117.
Rood pluche BANKSTEL met franje f 300,-; tel. 020-360185.
Leuk MEISJES-BUREAU, f 50,-; tsl. 2118.
WONINGRUIL. Aangeboden: 3-kamerflat in Krommenie, huur ca. f 380,-
per maand inclusief c.V. Gevraagd: 4 à 5-kamerflat in Zaandam of
omgeving, huur tot ca. f 450,-; Vol kerts, tsl. 3387 of tel.
075-280310 (na 18.00 uur).
Mahoniehouten TAFEL, 1.40m lang en 0.85 m breed, uitschuifbaar, ook
te ruilen tegen tafel ca. 1x 1 m., uitschuifbaar; SUZUKI GS 550,
bouwjaar juli 1977,4.500 km, met verzekering, twee helmen en een
wit lederen jack, prijs n.o.t.k. (nw. pro f 5.750,-; Schinkelshoek,
tsl. 3347 of tel. 023-244909.
CITROEN I GS CLUB, kleur wit, bouwjaar 1971, in prima staat,
vraagprijs f 1500,-; tel. 02982-4068 (na 17.00 uur).
BROMF IETS KAPTEIN MOBYLETTE, vraagprijs f 200,-; Van Ooijen, tsl.
3163.
Per 1 januari 1978, FIAT 124, bouwjaar 1975, 21.000 km, i.z.g.st., f
5.500,-; Wessels,tsl. 2381 of tel. 020-714098.
KELLER KEUKEN, fabrieksnieuw, kleur lindegroen, met Duropal
aanrechtblad (donkerbru in), lengte 2.55 m, en donkerbruine ronde
spoelbak: 2 hoekonderkastjes met draaiplateau, 2 rechte kastjes, 2
hoekbovenkastjes en 2 rechte bovenkastjes, f 2.000,-, (nw.pr. f
4.000,-); tel. 02990-11500.
Een paar NOREN, maat 46; Reinders.• tel. 02990-29255.
AMI 8, bouwjaar 1974, 73.000 km, kleur blauw, vraagprijs f 3.000,-;
tsl. 3399 of 3301.
FILMCAMERA EUMIG MINI 5, super 8, met macroset, z.g.a.n., f 500,-;
tel. 02998-1 731 .
Te huur in Saaifeiden (wintersportgebied Oostenrijk)
3-KAMERAPPARTEMENT met alle comfort, van 8 t/rn 21 jan., van 11 t/m
18 feb. en vanaf 26 feb. ’78, huur f 375,- per week; tel.
070-875302.
PLATENSPELER/VERSTERKER, Dual HS 39 (2 x 6W) met 4 boxen (w.o. 2 ITT
van 10W) quadrofonisch voorbereid, vraagprijs f 350,-, eventueel te
ruil tegen draaitafel; Bond, tsl, 2024.
YAMAHA BROMFIETS, bouwjaar 1976, vraagprijs f 1.000,-; tel. 020-
310132.
ROLLIEFLEX SL 35, met 50, 135 en 85-205 mm objectieven, met
toebehoren (fiIters, zonnekappen, etc.); Van der Steen, tsl. 2073.

GEVRAAGD
PETROLEUMKACHE L; tel. 023- 340744.
TWEE PAAR SCHAATSEN,maat 37 of 38; Vermeulen, tsl. 2410 of tel.
02990-25998.
Een PAAR STALEN NOREN, maat 41 of 42; De Jong, tsl. 2548 of tsl.
02286-2563.
KINDERSLEE; Di.jkman, tst. 3040.