Foto van de dag

devlab.jpg


Blijf op de hoogte

via

Facebook

Klik hier

E-book

Mijn DEBUUT roman.

Even ontspannen met een roman over een episode uit het leven van een vrijgezel dat op z'n kop komt te staan.


Labspiegel


KSLA

Labspiegel 9 december 1977

 

Sint Nicolaasfeest was groots festijn
50 jaar lang nu al wordt door Lab Amsterdam elk jaar een Sint
Nicolaasfeest georganiseerd voor de kinderen van de employés. Ook in
heel moeilijke tijden, zoals gedurende de oorlogsjaren.
Jongerencontactdag KSLA
De Jongerencommissie van de Ondernem ingsraad heeft op woensdag 30
november een Jongerencontactdag gehouden op het sportpark aan de
Valentijn kade.

Er komen bomen langs het kanaal

Mw. M.M. F. Frings-Hamers, laboratorium- assistent op de afdeling
AG.
J.B. Rajani, PhD, research-ingenieur op de afdeling EE.
J.A. Riemeyer, administratief assistent op de afdeling PN.
Ir. A. van der Scheer, researchchemicus op de afdeling UC. Or. R.
Schiffauer, research-chemicus op de afdeling UC.
Drs. R.S. de Vries, researchchemicus op de afdeling PL. Mw. C. Vrij,
administratief assistente op de afdeling PN.
Geboren Leonie Nicolette Syrier, dochter van J.L.M. Syrier – CE,
18/11.

Op 31 oktober j.l. trad in dienst dr. ir. J. Muller, als
afdelingschef van de afdeling PDO.

Jacht op olie uit zeebodem

Uit dienst
Mw. M.W. Koch – PN, naar SIPM, Den Haag;
dr. C. La Lau – AG, met pensioen;
H.B. Licher – MR, met pensioen;
mw. T.J. Noordstrand-Tadema – CIS;
A.T. van Stijn – UC;
G.O. Vincent, BsC. – CIS, naar SI PM (Shell-Billiton);
mw. R.C.T. Wesseling-van Groningen – AD.

In memoriam
Eerst heden ontvingen wij het bericht dat tot ons leedwezen op 16
november in de leeftijd van 69 jaar is overleden onze oudcollega de
heer J.M. Laffra Vóór zijn pensionering was de heer Laffra werkzaam
op de afdeling AD.

Fred Elink Schuurman, artiest in het poppenspel
Veel KSLA-ers kennen Fred Elink Schuurman van het toneel, als vlot
van de tongriem gesneden presentator en conferencier die zijn
optreden pleegt te larderen met goocheltrucs.

Het internationale stelsel van eenheden
Zoals bekend is wordt op 1 januari 1978 in ons land, evenals in de
andere EEG-landen het nieuwe Internationale Stelsel van Eenheden
ingevoerd dat overal ter wereld wordt aangedu id met de Ietters SI.
Bekende begrippen, zoals calorie en atmosfeer, gaan dan verdwijnen
en nieuwe eenheden als joule en pascal komen daarvoor in de plaats.

Met ingang van 23 november is de heer A.W. van Breen benoemd tot
chef van de sectie ‘Special Subjects’ (PL/5)

In memoriam
Wij ontvingen tot ons leedwezen het bericht dat op 22 november in de
leeftijd van 78 jaar is overleden onze oud-collega de heer J.
Boekholtz
Vóór zijn pensionering was de heer Boekholtz werkzaam
op de afdeling OC. .

 

 

Interessante lezingen tijdens Jongerencontactdag
AI direct na de opening door JC-lid Ben Dijkhuis
A.M. Stevenhaagen
Herman licher met pensioen Ruim een jaar nadat Herman Licher in
verband met zijn gezondheidstoestand thuis moest
bi ijven en ruim anderhalf jaar na zijn veertigjarig jubileum bij
KSLA, hebben we eindelijk afscheid kunnen nemen van hem
als medewerker van MR. Het afscheid is op passende wijze gevierd op
het sportpark aan de Valentijnkade, waarbij de voortreffel ijke
verzorging van het koud buffet door de heer Ros en zijn medewerkers
extra bijdroeg tot het slagen van de avond.

 
Uitbreidingswerk door Shell- Doe het zelf
 
Wim Kevenaar
Eerste prijs voor Shell Harmonie op nationaal concours
Zeven snoeken en een nat pak

AANGEBODEN
CITROEN 2CV·4 SPECIAL, bouwjaar 1976, vraagprijs f 5.100,-; tsl.
2354 of tel. 02995-3163 (na 18.00
uur).
2 Philips LUIDSPREKERBOXEN, elk 20 W, f 100,- per stuk; Vermij, tsl.
2950 of tel. 02503-12239.
Ruim HOEK-HERENHUIS te Barendrecht (Schoener 5), bouwjaar 1975, type
3 onder één kap, oplevering
ca. oktober 1978, f 374.000,- k.k., bezichtiging na afspraak; tel.
01806-7910.
WONINGRUIL. Aangeboden: 4-kamerflat in Breukelen, met uitzicht op
Amsterdam-Rijnkanaal.
Gevraagd: 2- of 3-kamerflat in Amstelveen; tel. 03462-2557.
Vrolijk gekleurde WI EG op smeedijzeren poot (bruin); WANDELWAGEN,
klein model; FLESSENWARMER; tsl. 3611 of tel. 075-172328.
BED, 140 cm breed, met gezondheidsbodem, ondermat en Ubica matras,
dubbele bovenbouw, 2 zijkasten met laden, alles in zeer
goede staat, t.e.a.b.: tsl. 3681.
HONDA-BROMMER, 3 versnellingen, f 350,-; MOBY LETTE, 1 jaar oud, f
300,-; tsl. 2441 of tel. 020- 311575. FIAT 131 S ‘MIRAFlORI’,
4-deurs,
bouwjaar 1976, 50.000 km, beschikbaar eind januari/begin februari
1978, verkeert in uitmuntende staat, prijs f 8.500,-; Maan, Van
Heuven Goedhartlaan 612, Amstelveen, tel. 456982.
DUAL PieK-UP, volautomatisch, prijs f 98,·; tsl. 2123 of tel. 075-
210400.
TOKINA 5,5/300 mmoOBJECTI EF met P-draad vatting, automatisch
diafragma, statiefaansluiting, z.g.a.n. f 200,-, inclusief koker in
originele
verpakking (nieuwprijs f 350,-); tsl. 3459 of tel. 03462-2702 (na
20.00 uur). Een grote Philips RADIO, lichtnet, F.M. lange-, midden-
en korte golf, doet het uitstekend, vraagprijs f 35,-; tsl. 2860.
FlAT 128, bouwjaar 1972, twee deurs coupé, nieuwe banden, nieuwe
radiateur, nieuwe uitlaat, in zeer goede conditie, f 1.000,-;
tsl, 3379 of tel. 03462-3797.
GEVRAAGD
pH-METER; Schuurmans, tsl. 3604 of tel. 075-173464.