Foto van de dag

devlab.jpg


Blijf op de hoogte

via

Facebook

Klik hier

E-book

Mijn DEBUUT roman.

Even ontspannen met een roman over een episode uit het leven van een vrijgezel dat op z'n kop komt te staan.


Labspiegel


KSLA

Labspiegel 19 augustus 1977

 


Binnenkort de beuk in IJ-paviljoen.
Verbouwingen in Nieuwe Lab ten einde.
Met de verhuizing van een groep van ongeveer twaalf man van de
afdeling FR, die op 1 augustus plaats vond, kunnen de verbouwingen
in het Nieuwe Lab als voltooid worden beschouwd. Op een aantal
plaatsen worden natuurlijk nog verschillende afrondingswerkzaamheden
verricht – een kraantje hier, een stuk pijp daar – maar de bewoners
kunnen er nu tenminste ook allemaal weer terecht.
Nederlandse Spoorwegen. H.C. Corbet met pensioen
Met meer dan 40 dienstjaren bereikt Huib Corbet eind augustus de
pensioengerechtigde leeftijd.
Dit betekent dat hij dan niet meer op KSLA kan werken. Het niet meer
in de gelegenheid zijn uitdagingen te kunnen aanvaarden, was al
enige tijd een probleem dat hem bezighield; hij zou er de man niet
naar zijn of ook dàt probleem zou snel worden opgelost. Begin
september zal hij niet meer naar Amsterdam, doch naar Utrecht reizen
om soortgelijk werk als bij TD/it te gaan doen.
Op uitwisselingsbasis met Housten. USA, zijn overgekomen de heren
G.C. Blijtas
, Ph. D., G.B. Carter, M.Sc., P.J. Conn,
Ph.D. en J.J. Miller, Ph.D. Zij zijn respectievelijk komen te
werken op de afdelingen FS, AG, SC en PDO.
P. Demichelis, die voor de tijd van twee jaar is overgekomen
van Shell Chimie Française en als research-chemicus op de afdeling
PL is geplaatst.
Mw. H.M. van Dijk, die op de afdeling CIS werkzaam is als
technisch illustratrice.
P.G. Evans, die is overgekomen van Shell Research Ltd.
Thornton en voor een jaar als instrument-
ontwikkelingsassistent op de afdeling TD werkzaam zal zijn.
Dr. ir. J. Kars,die studeerde aan de RU Groningen en daar bij
dr. ir. H.G.J. de Wilt afstudeerde op het proefschrift ‘The
oxychlorination of acetone’. Hij is als chemisch technoloog op de
afdeling PDC geplaatst.
Mw. Th.J. Snel, die als administratief assistent op de
afdeling TD is komen te werken.
R.T. Woppenkamp, die als administratief assistent op de
afdeling PN is geplaatst.
Mw. C.E.AM. Zonneveld, die op de afdeling AD als telefoniste
werkzaam is.
In verband met zijn benoeming tot hoogleraar in de afdeling der
Scheikundige Technologie van de Technische Hogeschool Eindhoven, zal
dr. R. Prins de dienst van het KSLA verlaten.
In verband hiermee is ir. F.M. Dautzenberg met ingang van Dr.
R. Prins 1 augustus overgeplaatst van de afdeling FR naar de
afdeling OR, waar hij is belast met de leiding van een sectie. De
taak van de heer Dautzenberg in FR is overgenomen door dr. P.
Biloen.
Geboren
Marieke Willemijn, dochter van HW.A.A. Dries – EE, 1/4
Dimphy Erna Anique Reynhout, dochter van M.J. Reynhout- FS, 14/7
Patriek Roelof Leers, zoon van R.A Leers – TD, 16/7
Abraham Deurhof, zoon van A. Deurhof – MR, 21/7
Rutger Frederik Kalkman, zoon van F.G. Kalkman – PDC, 27/7
Dennis Tijmen Blom, zoon van T.P. Blom – TD, 28/7
Linda Margaretha van der Veer, dochter van P.A.J. van der Veer –MR,
3/8
Gehuwd
G.R.A. Lehmans – PL, met Mw. M.Y. Julien, 9/7
R.N. Arkell – UC, met Mw. S.E. Pearson, 16/7
J.B. van Mechelen – AG, met Mw. J. Schutte, 28/7
A van Hattem – EE, met Mw. L. Offerhaus, 4/8
J. Dam – PDC, met Mw. AS. Bos, 5/8
Uit dienst
M. H. van Anrooij – EL;
Dr. K. Anzenhofer – MSE, naar
SIPC, Londen;
Mw. E.S. Beck – GD;
Mw. M.F. Benner – AD;
Ir. P.W.H. Breedveld – CIS, naar SI RM, Den Haag;
Mw. R.P. Coers – AD;
N. Gordon , B. Sc. – RES, naar Shell Chemie Z-Afrika, Johannesburg;

Mw. J. van ‘t Land-Ooijevaar – PI;
Mw. M.P. Leenhouts – AG; J. van der Leur – FS, naar SI PM, Den Haag:
J. van Pieterson – PL, naar KSEPL, Rijswijk;
Ir. AC. Pronk – BR;
W.A. Remijn – PDO, naar DSAG, Hamburg;
A.J.P. de Ruyter – CIS, met pensioen;
Drs. C. van Stam – FR;
Mw. F.E. Traag – Denissen – CIS;
Mw. J.A Verweij – van Bergen Henegouwen – AD, naar SI PM, Den Haag;

Mw. C. van der Woude – OC;
F.J. van Zwieten – PDO, naar DSAG, Hamburg.


Met ingang van 1 augustus zijn de heren dr. P.H. van der Meij
en ir. J.H. de Groot in functie gekomen als directeuren van
KSLA.
Dr. ir. J.M. Goppel, Ir. C.T. Douwes, Ir. H.J.C. Boertje
Dr. J.J. van Deemter, Ir. J.H. de Groot,Dr. P.H.van der Meij
Dr. J.D. Shimmin
Klein maar dapper
Op maandagmiddag 25 juli stond er een klein jochie aan de
poort van KSLA. De wat vorsend kijkende portiers noch de imposante
gebouwencomplexen maakten kennelijk ook maar enige indruk op hem. Of
hij de telefooncentrale eens mocht bekijken … Wie hij dan wel was
en waarom hij dat zo
graag wilde, vroegen de portiers terecht. Hij was Job te Boekhorst
en van telefooncentrales wist hij heus wel het een en ander af! Leer
meer…..
Het telefoonnummer van de bedrijfsmaatschappelijk werkster, Mw.
Elsenburg,
R. Venis- Vuyk
een kaart uit Sparta /Griekenland van Ben en Jos (met
zonnetje), een kaart uit Embrun/ Frankrijk van Hettie,

 
Wijziging IJ-oever voor de deur
Hoe het was en hoe het wordt

De verbreding van het IJ ter hoogte van ons KSLA-terrein is een zaak
dieal jaren loopt. De eerste plannen dateren namelijk van 1941, in
welk jaar men zich zorgen ging maken over de toenemende afmetingen
der zeeschepen die de Amsterdamse haven aandeden op hun tochten over
de
zeven zeeën. Met de naoorlogse ontwikkeling van het Westelijk
Havengebied nam de noodzakelijkheid van deze plannen echter af en
verdere initiatieven werden er dan ook niet genomen. Totdat er zich
een aantal jaren terug twee nieuwe redenen voordeden, die de
gemeenteraad de plannen tot wijziging van de IJ-oever opnieuw in
beraad deed houden.
Dit keer ging het om de met de dag belangrijker wordende positie van
de duwvaart. Voor duwboten, afkomstig van (of op weg naar) het
Amsterdam-Rijnkanaal is het smalle gedeelte tussen Centraal Station
en Overhoeks een lastige kronkel.

Toekomstvisie van Rudolf DasDe Haagse Post van 23 juli heeft een cover-story gewijd aan de
historie van het dagblad De Telegraaf, waarin een nauw verband wordt
gelegd tussen deze krant en personen en feiten uit Shells verleden.
De omslag van deze editie vertoont de Shellschelp met daarin
de bekende kop van De Telegraaf.
In het artikel worden onjuiste verbanden gelegd en verder bevat het
een aantal halve waarheden en verdachtmakingen.
Shell Nederland heeft hierop gereageerd met de volgende brief: Lees
meer: klik op afbeelding
A.W.J Meijer, oud-redacteur KSPLD-personeelsbald ‘De
Polyscoop’
Emulsieproeven met nieuw spuitwagentje van BR
Sinds 15 augustus is de heer F.J. Mook van het
RSPA-secretariaat belast met het opzetten van het secretariaat van
de afdeling Communication & lnformation Services, waarvan hij ook
voorlopig de leiding zal hebben.
Mevrouw A.C. Wals-Haars (thans van CIS/di) zal met ingang van
deze datum mede deel gaan uitmaken van het CIS-secretariaat.

In memoriam
Tot ons leedwezen ontvingen wij het bericht dat op 16 juli in de
leeftijd van 78 jaar is overleden onze oud-collega, de heer C.
Kok

Vóór zijn pensionering was de heer Kok werkzaam op de
afdeling TD.

Wij ontvingen het droeve bericht dat op 18 juli in de
leeftijd van 68 jaar is overleden onze oudcollega, de heer A.
Kemink
Vóór zijn pensionering was de heer Kemink werkzaam op de
afdeling LFA.

Wij ontvingen het droeve bericht dat op 9 augustus in de leeftijd
van 65 jaar is overleden onze oud-collega, de heer
J.H. Swarte Vóór zijn pensionering was de heer Swarte
werkzaam op de afdeling AD.

Mogelijke deelneming Shell in emballagebedrijf
Vaessen-Schoemaker
 Hurle nam afscheid
Op donderdag 11 augustus heeft dr. I.R. Hurle, tot 1 augustus j.1.
Directeur Chemical Research, afscheid genomen van KSLA in verband
met zijn terugkeer naar Engeland, waar hij een functie in het
Centraal Kantoor te Londen heeft aanvaard.
De wens die de heer Wagner, namens de ‘commissie’ uitsprak, toen de
afscheidsreceptie in het bedrijfsrestaurant een aanvang nam, werd
volkomen bewaarheid..
Het is een ‘pleasant evening’ geworden, voor een groot deel in de
bij de heer Hurle zo passende ‘zeemanssfeer’.

Namens vele
collega’s overhandigde de heer Goppel een fraaie prent van de
Amsterdamse Haarlemmerpoort en een kleurenfoto van Overhoeks.
Bij die geschenken is het niet gebleven. Later kwam schipper
Kees Nibbering met een Edammer kaas. Van DGC was er een door
Drenth kunstig vervaardigde combinatiefoto van KSLA en
Thornton en dan natuurlijk het afscheidsboek

 

F.C. Shelltic weer van start Ton de Vette (3242)

Zilveren Schaakbord toernooi Zij die mee
willen spelen worden verzocht zich zo spoedig mogelijk op te geven
bij Winny van der Linden
Gift voor brandwonden
J.D. Labruyère (Administrateur BZB)

AANGEBODEN
In goede staat (banden, uitlaat etc.) verkerende
2 CV 4, bouwjaar 1972,53.000 krn.:
tsl. 2032132831 of tel. 03481-1349.
DIANE EXPDRT, 50.000 km., f 1.000,-,
tsl. 2441 of tel. 020-311 575.
PAR KI ETENPAARTJE mèt kooi, pr. n.o.t.k.;
inl. schippersloge tsl, 2009.
WONINGRUI L; Purmerend· ‘t Gooi aangeboden;
EENGE;::INSWONING, kamer, keuken,
bijkeuken", (tevens schuur). 4 si. kamers.
badcel en vaste trap naar vliering, voor- en
achtertuin, huur f 196.30, eventuele overname
f 1600,-; tel. 02990-28853.
WITTE INTEGRAALHELM; tel. 075-210400.
ELEKTRISCH FORNUIS met draaibaar spit;
Nieuwendijk, tel. 020-133327 Ina 18.00 uur].
Mooie KREIDLER BROMFIETS plus HELM,
f 175,-; Dannenberg, tsl. 2661 of tel. -
020-132443.
HOLIDAY ACCOMODATION in Cornwall,
S.w. England, sleeps 5, full facilities, rates
per week L 50 for August, L 40 for September;
apply to mr. D. Bali, 4 Oueenswav ,
Goldsithney, Penzance, Cornwall, England
TR 20 9LE, tel. 09-44736710325.
HERENHUIS met voor- en achtertuin, in
Uithoorn, Rode Klaver 41. bouwjaar 1973,
indo entree, toilet, woonkamer 110,5 x 5,5ml,
open keuken, verd: 4 slaapkamers. badkamer
met ligbad en 2e toilet, verder cv. Igasl en
mogelijkheid aanleg open haard, leeg te aanvaarden
september a.s., vraagprijs f 260.000,-
kk ., geen makelaarskosten; tel. 02975-61837.
WONINGRUIL, aangeboden: 5 kamer-
EENGEZINSHOEKHUIS met garage in
~Qm, huur f.1l!,- per r:!’aand; gevraagd:
EENGEZINSHUIS in Amstelveen; inl. tel.
02520-20577.
MERCEDES 220 D, bouwjaar 1969, roomwit
met beige bekleding, trekhaak en cassetterecorder,
in prima staat, f 5.000.-; A.T. van
Sti]n , tsl. 2598.
SIMCA 1000 Rallye I, bouwjaar 1976 (sept.) ,
type ’77 Ivierkante lampen). 20.000 km ..
incl. radio en mistlampen, f 7.000,-; H. de
Leeuw: tsl. ;1235 of tel. 02260-4972.
ken aan de Nederlandse Brandwonden
Stichting. Na een voorlopige
gift van f 600,~ kon, na
volledige afwikkeling, nog eens
f 432,50 worden overuernaakt.
J.D. Labruyère
(Administrateur BZB)
Magneto-dynamisch PICK-UP ELEMENT,
Goldring POOE, goede middenklasser, cornpleet
met vrijwel nieuwe elliptische naald.
f 50,-; Hans van Maanen, tsl. 2204 of tel.
020-904 774.
Mooie HONDA C13-100 MOTORFIETS,
t-cvlinder: 15.000 km., bouwjaar 1972,
5 versnellingen, max. snelheid + 95 km/u. in
uitstekende staat. donkerr-ood,ïeuk als stadsmotor,
f 850>; HONDA C13-200 MOTORFI
ETS, z-cvuncers. 15.000 km., bouwjaar
1974,5 versnellingen, max. snelheid
+ 110 rnk/u. in goede staat. donkerrood, kan
äardig meekomen op d~eg, f 1850,-;
Wiebe G. Heitman, tsl. 3677.
Luxe stenen R ECR EATI EBUNGALOW,
voorzien van alle comfort en centrale verwarming,
in de bossen van Otterloo; tel. 070-
6625141na 18.00 uur].
Witte SCHOMMELWIEG, in zeer goede staat.
prijs n…..Q…..Ê komen; Mw. C.W. Verbruggen.
tel. 020·711744.
YAMAHA BROMFIETS, 5 maanden oud,
nieuwprijs f 1800,-, vraagprijs f 1350,-;
t~l. 2159 of tel. 02Q.317313.
Oranjerood ZONNESCHERM, schimmelvrij
doek, geanodiseerd aluminium frame,
breedte’ x uitval 360 x 170 crn., nieuwprijs
f 755.-. is èèn zomer gebruikt: f 375,-
oranje FIETSMAND, te bevestigen op achterbagagedrager,
geschikt voor kinderen tlm
plm. 3 jaar: f 25,-; tel. 075·351278.
COMFOOR, 2-pits, met grote gastank ICamping
Gazl en drukregelaar, KOEL80X met
drie elementen, CHINESE MAT, OPZETSPIEGEL
voor caravan, 2 KAMERANTEN·
NES TV, HARMONICAKRI K; tsl. 3794.
GEVRAAGD
TR E KHAAK voor Audi 100, van na 1973;
Dannenberg, tsl. 2661 of tel. 020·13244::S.
KINDERZITJE voor kinderwagen; Dijkman,
tsl. 3040.
Jaargangen en losse exemplaren van het
weekblad EVA; tel. 075-210400.
MEISJESFIETS, 2e hands en i.g.st. verkerend
voor 6-jarige en ouder; A. Bos, tsl. 3224 of
tel. 02502-8638.
Twee LUIDSPREKERBOXEN voor Hifi
stereotnstaflaue: Huisman, tsl. 3564.
KAMER voor MTS’er, in Amstelveen of
Amsterdam IZuidwesol; HERENFIETS,
klein model, defekt of oud geen bezwaar;
H. Flierman, tsl , 2789
KAMER of ETAGE voor groepsleider, in
Amsterdam of omgeving; R. Vermii, tel.
02503·122391na 18.00 uurl.
KAMER voor onderwijzer. in Amsterdam of
omgeving; tel. 075·210400.