Foto van de dag

tussenijenranonkelkade.jpg


Blijf op de hoogte

via

Facebook

Klik hier

E-book

Mijn DEBUUT roman.

Even ontspannen met een roman over een episode uit het leven van een vrijgezel dat op z'n kop komt te staan.


Labspiegel


KSLA

Labspiegel 18 augustus 1972.

 

DE BELANGRIJKE OLIEVONDSTIN DE NOORDZEE
Brent-veld STAFLO
Het drijvende boorplatform ‘STAFLO’
IR. D.J. VAN NAMEN die op 20 januari 1971 in onze dienst trad, werd
na het vervullen van de mi Iitaire dienstplicht met ingang van 3
juli 1972 op de afdel ing OP R tewerkgesteld. De heer Van Namen
heeft in 1970 zij n ingen ieursexamen Chemische Technologie afgelegd
aan de Technische Hogeschool te Delft.
I.R. T. VAN HERWIJNEN die op 17 juli 1972 in onze dienst trad, werd
op de afdeling PDO tewerkgesteld. De heer Van Herwijnen heeft in
1968 met lof zijn ingenieursexamen Chemische Technologie afgelegd
aan de Technische Hogeschool te Delft.
Per 1 juli 1972 werd in het kader van het exchange-programma voor
een periode van 1 jaar op de afdeling PS geplaatst DR. M. MASAK, ex
Shell Dev. Co. Houston . De heer Masak studeerde Chemie aan de
Universiteit van Toronto en promoveerde in 1968 aan de Universiteit
van Brits Columbia.
Eveneens in het kader van het exchange-programma werd per 1 augustus
1972 op de afde’ling MR geplaatst de heer T.M. SWANSON, M.Sc. ex
Shell Dev. Co. Houston. De heer Swanson behaalde zijn M.Sc. diploma
aan de Universiteit van Minnesota in 1949.
Komen engean
Gekomen
Dr. D.E. Poel, PDC(einde tijd. tew.):
M. Masak, PS (ex Shell Dev. ce.» drs. N.e. Rol/AG (ex Shell Berre);

ir J.J. van Deemter, DA (ex KSEPL);
T.M. Swansan, ,MR (ex Shell Dev. Camp.)
Gegaan
Mevr. P. Bernsen-Schmidt, PI;
mevr. L.J. Blom, AD;
mevr. C. de Boer-van Deijck,OPR;
L.A. Boeye, TD (pens.):
drs. G. van Bruggen, OPR;
dr. R.M. Christensen. FP (nr Shell Dev. Co, einde tijd. tew.):
H.H .M. Eeftink, PC;
J. van Elburg, TD (pens.):
J.G. Grollernan, OB;
H..H..Hoeve, PN;
J. Jut, PDO (psns.):
mevr. G. Keeman-Lof, PC;
ir. C.L. de Lange, T D;
G.J. Leenbeek (pens.):
J.E. van Lil, TD (pens.):
E.P. Manasse, poe (pens.):
mej. P.J. Nieuwstraten, MG;
G. Noordenbos, PDO (nr SI PM);
mej. J. Pereboom, PI;
W. Peters, TD (pens.);
P.W.H. van der Putten, TR (pens.):
mevr. J.E.Ramakers-Blom, OB;
J. Reiling, MC;
ir. D.C. van Rijssen, TR (pens.);
C.J.H. van Saagsvelt, AD (pens.):
mevr. J. Scheffer-Kil (pens.):
F.T. Sprong, TD;
H.J. Visser, TR (pens.):
mej. G. de Vries, AD;
M. de Vries (pens.):
dr. M. Wansborough, PS (nr. Carrington, einde tijd. tew.):
Ex mil. dienst
A.M. Ipinq, PDC
In mil. dienst
W.S. Boogaard, BR
Binnenkort
met pensioen
B.A. Barendse – AD – 1/9;
Mej. T.J. Bartels – OB – 1/9;
J. van Dok – TD – 1/9;
J. Dreves – PDO – 1/9;
D. Gerritsma – AD – 1/9;
D. Jager – PI – 1/9;
W.P. de Jong – OP R – 1/9;
H.J. Kaatee – PDO – 1/9;
J. Nijmanting – TD – 1/9;
C.M. Sierhuis – TR -1/9;
C. Teuling -AD ~ 1/9;
H. de Waal – TD – 1/9.
Binnenkort jubileren
J. Boerma – MC ~ 1/9;
J.A. Deurloo ~AD -1/9;
F.J. van Eck· TD- 1/9;
C.J. de Gooyer – OPE – 1/9;
S.J. Kleene – AG – 1/9;
J.F. Lambregts – TD – 1/9;
B. Meeboer – PDO – 1/9;
F. Ney – VD – 1/9;
Dr. A. Strang – OPR – 1/9;
H.J. Zwaan – TD – 8/9.

Weesvoorzichtig met aan de lucht ontbrandbare chemicaliën als
aluminiumalky/en etc.; brandbare gassen en dampen kunnen bi] hoge
temperatuur aan de lucht zelf ontbranden; hete oppervlakken kunnen
brandbare gassen en dampen ontsteken; Bi] manipuleren met
licht-brandbare oplosmiddelen behoren in de omgeving geen vlammetjes
of vonkende elektrische apparatuur.

Burgerlijke stand
Geboren
Sven Sybe Sylvanus Snijer, z. van mevr. F.A. Snijer-Peetoom, 26/5;

Suzanne Smit, d. van G. L. Smit, 5/7;
Servaas Christiaan Goossens, z. van J.G.J. Goossens, 9/7;
Inqe Wolff, d. van C.J.M. Wolff, 18/7;
Francina Christina van der Ende, d. van J.J. van der Ende, 19/7;
Sander van der Veen, z. van J. van der Veen, 23/7;
Serena Claudia Anna Heeman, d. van C.A. Heeman, 23/7;
Joffrey Daamen, z. van J.Th. Daamen Jr., 26/7;
Dewi van de Weerd, d. van J.M. van de Weerd, 27/7;
Ragonda van der Spek, d. van C. van der Spek, 1/8.
TBC vapona
VU-Amsterdam
In,m.emoriam
Op 11 juli is in de leeftijd van BB jaar overleden onze
gepensioneerde collega, de heer A.J. BERENDS. Vóór zijn pensionering
was de heer Berenels werkzaam op de afdeling OPE.
K.W. Rekers
Op 20 juliis in de leeftijd van 65 jaar overleden onze
gepensioneerde collega, de heer . G.M. KOSTER. Vóór zijn
pensionering was de heer Koster werkzaam op de afdeling AD/ds.

H.J. Visser
De heer H.J. Visser trad na een verblijf van 3jaar in Indonesië in
september 1948 in dienst van het Laboratorium. Hij begon zijn
KSLAtijd in het ‘bruglab’ in de afdeling PDO.
J. Jut
Jaap Jut, in dienst van Shell sinds 26 februari 1934, verliet na een
diensttijd van bij na 38,5 jaar het ~ab om van een welverdiend
pensioen .te gaan genieten
C.J.H. van SaagsveH
Op 28 juli jl. namen wij afscheid van Jan van Saagsvelt, die na
bijna ~ dienstjaren het KSLA met pensioen heeft verlaten.
G.J. Leenbeek
Op 1 augustus 1972 is onze collega
G.J. Leenbeek, na een loopbaan van meer dan 25 jaar bij KSLA, met
pensioen gegaan. Na eerst als koperslager bij andere bedrijven
werkzaam te’ zijn geweest, kwam~ij in 1946 als loodgieter bij KSLA
In de toenmalige afdeling TD/lg.
J. van Elburg
Eind juli namen we afscheid van de heer J. van Elburg. Na een pen.
ode van ruim 27 jaar heeft hij dienst van de Maatschappij met
pensioen verlaten.
J.W. Kooymans
M. de Vries
Het is praktisch 16 jaar geleden, dat Maarten de Vries in dienst van
het Laboratoriu m kwam en werd tewerkgesteld bij de transportdienst,
toen nog geheten Transportploeg.
L.A. Boeye
Aanvankelijk op Pernis begonnen als werktuigkundig inspecteur kwam
hij in de oorlogsjaren (i~ 1942) definitief over naar KSLA
P.W.H. van der Putten
Op31 juli had Piet van der Putten zijn laatste werkdag bij Shell
erop zitten. Als we, wat bij een afscheid te.’ doen gebruikelijk is
vanaf het el ndpunt van zijn loopbaan eens teruqkijken naar het
begin blijkt dat In een wel haast historisch verleden te liggen.
Engelsen makèn kennis met Nederland
Voor personeelsleden van Egham en Carrington aan wie is aangeboden
in de loop van 1973 naar Amsterdam of Delft over te komen, zijn
voorl ichtingsbezoeken georganiseerd om hen behulpzaam te zijn bij
het vormen van hun besluit.
Op de tweede dag werd, onder leiding van de heren Berthólèf eri De
Boer en mejuffrouw Mook, per bus een rondrit gemaakt door de
woongebieden rondom Amsterdam. Daardoor kregen de Engelsen een beeld
van het gebied waar ze wellicht eens zullen komen te wonen. De lunch
werd op het KSLA gebruikt.
 
Dave van Beijeren: ‘Service verlenen en met mensen kunnen omgaan’.
Ik zit al vanaf miin vilttiende jaar in het borecebeäriit. M!Ïn
allereerste baantje was chasseur bij een groot hotel in Den Haag.
Een miljoen gulden voor de Nederlandse sport Sluitstuk van unieke
verkoopactie
Muziekavond Harmonie
Promotiepogingen tennissers mislukt
Bij de foto’s (van boven naar beneden)
Gerda Klaver wacht af of Gré Gleijsteen gaat scoren,
Aan de backhand van Marjan Onrust heeft het niet gelegen!
Marjan Onrust taxeert of Els van Straatens lot hoog genoeg zal
blijken te zijn.

H.J. Kaatee – POO – 25/8
N. Folgers – TD 18/8
J. Hubeek – TD . 18/8
T.B. Mesman- TD – 25/8
G.J.K. Schenkman – TD – 25/8

GEVRAAGD:
Jonge getrouwde vrouw [met bai,
by) uit de Overwhere zoekt een
collega KSLA’er om tegen vergoeding
(f’l.60,- per maand) mee te
kunnen rijden via crèche: Wingerdweg,
Noord. Eventueel alleen
Eventueel alleen ‘s morgens
of alleen ‘s avonds. De crèche ligt
vrijwel. op de route. Vanaf half
augustus 1972 tot juni 1973.
Mevr. Snijer-Peetoo rn, toest. 3401.
Adres:Olympiastraat 15, Purmerend.
Aangeb. : 4 kamer eengezinswoning in Dieren (Gld) gelegen t.O. bos.
Huur-l- fl. 275,- p.m. Gevr.: eengezinswoning of 4-kamerflat met
e.v. in Amsterdam of omgeving. lnl. toestel 2284.
AANGEBODEN
Toyota Crown, 4 cvl. 1968, in goe- , de staat. Prijs fL1.350,-
,.InJ. tel. 03465-2982.
Astrel-stscsrsven, vol I. in gericht, w..c.,electra, kachel, koeik
..enz. 6 si. plaatsen. Op mooie plek in Epe. FI.. 8.000,-.I,nL tel.
05281- 420.
Twee gevelkachels, cornpl. met thermost. DRU. 8.000 cal. pet st. 2
jr. oud. A~ Paschedaq, teest, 2399 ..
Daffodil-L 1964. Slechts 36.000 km gelopen. FL 500,-. Toest. 3216.
Kleutertafeltjemet twee stoeltjes. Inl. Nibbering., toest. 2009.
Taunus 12 M (1 B6.5), bagageaanhangwagentje, bungal 0wtent. Tel.
02990-22892.
I.v.m. aanschaf c.V. aangeb. een in prima staat verkerende gashaard.
Merk Bocal. Cap. 10.000 cal. Inl. Van Kalkeren, toest. 2911.
Herenrijwiet. nieuw f130,-; inl. K. Ros, tel. 354972.