Foto van de dag

tussenijenranonkelkade.jpg


Blijf op de hoogte

via

Facebook

Klik hier

E-book

Mijn DEBUUT roman.

Even ontspannen met een roman over een episode uit het leven van een vrijgezel dat op z'n kop komt te staan.


Labspiegel


KSLA

Labspiegel 21 juli 1972.

 

STAM PVOLLE ZAAL TIJDENS HEARING
Toekomstige collega’s uit Egham en Carrington bezochten Amsterdam
Van Deemter
zoals bekend gemaakt, zal dr. J.J. van Deemter, thans director
Production Research van het KSEPL te Rijswijk, op 1 oktober dr. G.H.
Reman als director Engineering Research opvolgen. De heer Van
Deemter zal zijn werkzaamheden op het KSLA op 1 augustus aanvangen.
Per 1 ju Ii 1972 werd in het kader van het exchange-programma voor
een periode van 1 jaar op de afdeling OPR geplaatst de heer J.G.
DAMRATH, Ph.D., ex Shell Wood River Research.
De heer Oamrath studeerde af in Chemistry aan de Purdue University
in 1963.
Op 1 juli 1972 traden in dienst: DR. R. KAPTEIN voor de afdeling OB
en DR. R.A. VAN SANTEN voor de afdeling FR. Beiden legden zij het
doctoraalexamen af aan de Rijks Universiteit te Leiden.
De heer Kaptein slaagde in 1965 voor het doctoraalexamen
Theoretische Organ ische Chemie en pro- , moveerde in 1971 op het
ondervverp: ‘Chemically Induced Dynamic Nuclear Polarization’ (Prof.
Dr. L.J. Oosterhoff).
De heer Van Santen legde in 1967 zijn doctoraalexamen Chemie af en
promoveerde in 1971 op het onderwerp: ‘The theory of
resonantscattering, radiationless transitions and photoionization’.
{Prof. Dr. L.J. Oosterhoff)
De heer J. HUGH ES, B.Sc. chef van de afdeling OPE zal op 1 oktober
1972 zijn functie neerleggen en worden overgeplaatst naar Shell
Research Ltd., Thornton Research Centre.
Komen en gaan
Gekomen
H. Bosselaar, M R (einde tijd. tew.}:
H. Harmans, AD (einde det. SIPM);
dr. P.W.N:M. van Leeuwen, OB (einde exchange Emeryville);
dr. W.T.A.M. van der Lugt, IW (einde tijd. tew.):
ir. A.G.A. Roza, BR (einde tijd. tew.).
Gegaan
Dr. M. Anderson, OB (nr. Woodstock);
dr. S.A. Ballard, DA (nr. Shell Houston);
W.O. Brasser, PDO (pens.):
mej. R. Dane, B.A., IW; ir. M. Dil, PS; drs. H.J. Fijn
van Draat, AG (nr. Shell Houston):
ir. G. van Gooswilligen, OPE (nr. Woodriver);
dr. J.E. Gwyn, EE (nr. Houston);
L. Halvers. TD (pens.):
dr. J. Heemskerk, OPR (nr Woodriver);
mevr. M.F. Hoeties-Koch, PI;
H.W. van der Hoeven, PN;
W. F. Kempff, PI (pens.);
mevr. G. Kok-Rietveldt, AD;
dr. K.R. Loos, AG (nr Shell Dev.Co);
J. Meijer, TD (pens.):
F. A.A. Neugebauer, TD (pens.);
T. Scheffer I PI (pens.):
J. Schouten, PDO'(pens.);
H. Terol, BR (pens.):
J.F. Teunissen, FS (pens.);
drs. G.J.E. Thijsse, OB (nr. Shell Res. Ltd. Sittingbourne);
mej. H. Varekamp, PN (nr. NAM);
drs. S. van der Ven, Me (nr. Woodbury);
G. Visscher, PI (pens.);
C.W.A.M. Wensveen, TD (pens.):
R.K.van der Woude, TD (pens.),
Ex mil. dienst Ir. D.J. van Namen, OPE; H.P. Visser, PDO.

Burgerlijke stand
Gehuwd
Mej. M.A. Vos met L. van Leeuwen, 7/6;
Ir. J.W.J. Gunst met mej. j. de Boer, 10/6;
mej. C. van Deijek met S. de Boer, 14/6;
A.J. Wals met mej. M.A.G. Jens, 23/6;
ir. J.J. Jenssen met mej. J.P.R.A. van der Maat, 26/6;
mej. W.I. de Weijer met P.A. Kalisvaart, 12/7.
Geboren
Anne Machteld van Ballegooijen, d. van H. van Ballegooijen, 10/6;

Arno Borger, z. van D.A. Borger, l7/6;
Juriaan Jasper van Aarle, z. van ir. L.G.M. van Aarle, 18/6;
Remco Erik Breuker, z. van ir. J.H. Breuker, 23/6;
Leonie Marielle van Grinsven, d. van ir. P. F.A. van Grinsven, 24/6;

Natasja Helena Terlouw, d. van W. Terlouw, 27/6;
Linda Penning, d. van A.D. Penning, 29/6;
Arjan de Jong, z. van J. de Jong, 2/7.
Cornelis Arno Appel, z. van C. Appel, 27/6;
Nynke Sietske Kooi, d. van J. Kooi,1/7.

Met pensioen op 1/8
L.A. Boeije/T D
J. van EJburg/TD
J. Jut/PDO
J.E. –"ilJ nLil LID
E.P. Manasse/PDC
W. Peters/TD
P.W.H. v.d Putten/TR
H.J. Visser/TR
C.J.H. van Saagsvelt/ AD
Mevr. J. Scheffer-Kil/AD
M. de Vries/AD
G.J. Leenbeek/TD

In memoriam C. KOOREMAN

   
KSPLD,
één
van de laboratoria die gesloten worden
foto
IMKER WEER IN ACTIE
Onlangs streek weer eens een zwerm bijen neèr op het KSLAterrein,
ditmaal bij het Gebouw voor de Technische Dienst. (Waar blijven toch
die nieuwe namen voor de gebouwen?
Collega Bosschieter
OLIE IN KANAAL
R.K. van der Woude
Na 14 jaar Indonesië en 12 jaar KSLA is Van der Woude ‘normaal’
pensioen gegaan
J.E. van Lil
Op woensdag 26 ju Ii a.s. zaI Jan van Lil het middelpunt van de be
langstelling zljn: op die dag gaat hij als een van de laatste
bankwerkers uit de ‘Roeterstraat’ zoals zijn werkplek wel wat
oneerbiedig wordt genoemd, met pensioen
H. Terol
Op 29 juni j.l, namen wij in kleine kring afscheid van onze collega
Henk Terol, die na een dienstverband van bijna 42 jaar KS LA met
pensioen heeft verlaten
 

W.Peters
Op 14 juli namen wij afscheid van Wim Peters, die ruim 26 jaar bij
KSLA in dienst is geweest, met een onderbrekIng van enige jaren bij
Shell Curaçao.
E.P. Manasse
Op 21 [ull a.s. zal de heer E.Ph. Manasse zijn 36-jarig
dienstverband met het KSLA afsluiten. In die jaren heeft ‘Eus’ veel
collega’s tot zijn vrienden gemaakt, in het bijzonder in de afd. PDe
(vroeger CT) waar hij ruim 22 jaar werkzaam was.
G. Visscher
Op 19 rnaart 1946 trad G. VIsscher na een nogal bewogen
‘vissersleven’ in dienst van het KSLA bij de afdeling AD / /ID in de
functie van controleur.
W.F. Kempff
Op 30 juni jJ. heeft de heer W.F. Kempff ons na een dienstverband
van ruim 43 jaar met pensioen verlaten
J.E. Vos
Jan E. Vos, qoedqeluirnde, vrolijke en voortreffelijke chauffeur van
KSLA, je gaat na 25 dienstjaren de dienst verlaten
Th. Scheffer
Met het vertrek van Theo Scheffer op 30 juni jl. raakte de
fotoatdeling één van zijn beste medewerkers kwijt.
F.A.A. Neugebauer
Op 1 juli 1972 is de heer F.A.A. Neugebauer met pensioen gegaan.
Enthousiasten vaak gehuld in zilveren pak, bracht hij achter de
gIasaanzetbank het grootste werk tot een goed eind. Weinigen onder
ons zullen weten dat Frits op 12 november 1945 als koperslager/
pijpfitter In dienst van KSLA kwam.
J.J. de Groot W. Blok en echtgenote J.F. Teunissen C.W.A.M. Wensveen
Jaap Meijer (indoor)

Nieuwe leden
ASV SHELL
Bibliotheek: R.C. Lohman, mevr. W.J. van der Leur-Mans, B.J. van der
Weg.
Hengelsport: J. D. Bakker, Z. Mulder.
Tennis: mej. E. Drenth, J..G. Grolleman, mej. W.J. Nuyens, mevr.
J.B.M. Zwijnenberg. ;
Watersport: mevr. I.J. Blom, D. Clague, mej. A.M. Jonker, M.M. van
Kessel, H. Kroon, mevr. C.G. Langeneckert, M.L. Roeleveld, mej.
H.C.M. Vlaar.
Zwemmen: J.A. Huizinga, J.W. Huizinga.
Hans en Jelle op de Willem III jubileum wedstrijden
Abe de Jong
wadlooptocht
Joop Schouten, G.W.A. Rijnders, J. van Heiningen, J. Lof, G.
Visscher, S. Kool, H.W. van der Hoeven
J. Wals· AD . 28/7, Dr. G. Da’Uinga’- IW- 1/8, G.M. van Not – MS –
1/8, J. ter Beek ..POO – 4/8,
H.J. van Duykeren – TD – 4/8, J. Zantinge – GD – 4/8, N.K. den Boer·
TD – 11/8, J.A. van Klaveren· AG – 11/8

AANGEBODEN
1 pers. divanspiraal merk ‘Auping’. Als nieuw. 190 x 80 cm. Hoofden
voeteneind teakhout. Incl. sprei fl. 25t-. Inl. H. Besselink, toest.
2798 of 3567.
Moederhaard voor e.v., merk ringverwarming. Cap.•20.000 cal. Gesch.
voor aardgas. Prijs n.O.t.k. Inl. toest. 2336. Accu, nieuw. 12 V 65
amp. FI. 35,-. Tel. 238685. Wegens overpl. mooie, vrije bungalow
-l-flinke tuin in llpendam, -I-10 km van A’dam (KSLA). Ind. :gr.
woonk., eetk. {of slaapk.). 3 slaapk., badk., keu ken, bij keuken,
garage (c.v.). In prima staat en direct te aanvaarden. Inl. L. V.d.
Sloot, Kivietstraat 40, llpendam. Tel. 02902-462. Jonge katjes 6
weken oud. Inl. toest. 2783. Mej. H. de Heus. GEVRAAGD: Per zo
spoedig mogelijk woonruimte in Amsterdam of omgeving, liefst 3-k.
flat. Inl. tel. 020-415376. Sportfiets met dérailleur. lnl. F.H. van
Bergen. toest. 3352.