Foto van de dag

tussenijenranonkelkade.jpg


Blijf op de hoogte

via

Facebook

Klik hier

E-book

Mijn DEBUUT roman.

Even ontspannen met een roman over een episode uit het leven van een vrijgezel dat op z'n kop komt te staan.


Labspiegel


KSLA

Labspiegel 23 juni 1972.

 

Op 1 juni jongstleden heeft de heer Kaan de leiding van het KSLA
overgenomen van de heer Ballard, die inmiddels naar Amerika is
teruggekeerd.
Tijdens de afscheidsbiieenkomst van de heer Ballard hebben sommigen
de gelegenheid benut om met de heer Kaan kennis te maken.en
huisvestingsfaciliteiten.
Van links naar rechts rond de tafel: L.N.A. ten Rouwelaar, H.N.
Huisman, E. van Gelderen (Lab Delft), Th. Schreu der, A. Baks,
P.P.A. Smit (Lab Delft), P. Boekee (Lab Delft), A. van Buitenen (Lab
Delft) en P. H. van der Mey.
Dr. H.C. Volger ontving Akzo-prijs
Binnenkort jubileren
J. Nijmanting – TD – 15/7
J. Wals – AD – 28/7
Dr. G. Dallinga – IW – 1/8
G.M. van Not – MS – 1/8
L. van der Sloot – TD – 1/8
J. ter Beek – PDO – 4/8
H.J. van Duykeren – TD – 4/8
J. Zantinge – GD – 4/8
N.K. den Boer – TD – 11/8
J.A. van Klaveren – AG – 11/8

Pensioneringen in de
komende maanden
Volgens nu bekend zijnde gegevens
zullen in het tweede halfjaar van
1972 de volgende employés van
het KSLA. met pensioen gaan:
Per 1 augustus 1972
L.A. Boeije/TD
J. van EIburg/TD
J. Jut/PDO
J. E. van Lil/TD
E.P. Manasse/PDC
W. Peters/TD
P.W.H. v.d. Putten/T R
C.J. H. van Saagsvelt/AD
Mevr. J. Scheffer-Kil/AD
M. de Vries/AD
G.J. Leenbeek/TD
Per 1 september 1972
B.A. Barendse/ AD
Mej. T.J. Bartels/OB
J..van Dok/TD
J. Dreves/PDO
O. Gerritsma/ AD
W.P. de Jong/OPR
H.J. Katee/PDO
J. Nijmanting/TD
C.M. Sierhuis/TR
C. Teuling/AD
J.E. Vos/AD
H. de Waal/TD
Per 1 oktober 1972
J. Oosterbroek/TD
A. van Poecke/TD
Dr. G.H. Reman/DA
A.K. Smeerdiik/PDC
J.H.-ten-WolldelO.EE —-
Per 1 november 1972
W.G. de Boer/KC
H. van Kranen/SC
M. Leeuwestein/TD
J.C. Lorent/OR
Per 1 december 1972
W.A. Sabelis/TD
P.H. Teunisse/TD
Mej. P. E.M. Wagemaker/PI
W.F.M. Burger/OPE

Komen en gaan
Uit dienst
Mej. E. Brinkhuis, OB;
mevr. G.A. Färber-Baas, KC;
ir. J. E.G. Ploeg, PDC (nr. SIPM)
Burgerlijke stand
Gehuwd
G.J. Steinmetz (AG) met mej. H.J. de Groot, 2/6.
Geboren
Hayley Shona McNicol, d. van dr. B.D. McNicol, 27/5;
Daniëlle Yvonne Nieuwenhuysen, d. van W.J.J.M. Nieuwenhuysen, 30/5;

Roeland Plugge, zn van J.W. Plugge, 30/5;
Marieke Overmeijer, d. van C.H. Overmeijer, 3/6;
Nanda Heijer, d. van C. den Heijer, 6/6;
Yvonne de HiIster, d. van E. de HiIster, 8/6.

Toxopeüs, heeft in deze vergadering een uiteenzetting gegeven
H. Moll elektrotechnisch werkmeester IJ-zijde
Zantinge weer thuis paplap

  LS-interview met ir.Gilles Kaan
Na mijn afstuderen als natuurkundig ingenieur, in 1947, ben ik nog
ongeveer drie en een half jaar bij de TH Delft gebleven. Ik werkte
toen bij professor Kramers en heb
(R) evolutie in de schoolbanken Afscheid van zeven pensioengangers
J. Teunissen
Met ingang van 1 juli zullen wij het dagelijks contact met onze
collega J. F. Teunissen gaan verliezenen iedereen die hem goed kent
zal begrijpen dat dit ons aan het hart gaat.
C.W.A.M. Wensveen
Na de volle 25 jaar als instrumentmaker te hebben volgemaakt heeft
Cor Wensveen ons verlaten.
A. van de Vaarst, S. Hellingwerf, A. Bouwmeester
Na een diensttijd van 34 jaar heeft de heer A. Bouwmeester op 1 juni
KSLA om gezondheidsredenen verlaten. Beste Bart, in de lange tijd
die je op AG als laboratorium-steward gewerkt hebt zijn de veel heid
van vaardigheden die je gedurende
J. Meyer
Op 20 juni hebben we afscheid genomen van Jaap Meijer, die 25 jaar
bij het KSLA in dienst is gevveest. In 1947 startte hij zijn
werkzaamheden op de afdel ing Plastics. Na enige onderbrekingen op
TD heeft hij zich ook de laatste jaren weer ingezet bij de
verwerking van kunststoffen. De man van de indoortraining
H.C. Nagelkerken, F.A. Neugebauer, G. Vriesen
J. Schouten
Op 1 juli a.s., precies 14 dagen na zijn 25-jarig jubileum gaat Joop
Schouten, die vrijwel zijn gehele loopbaan in continudienst werkte,
met pensioen.
Mej. E.Brlnkhuis
Op 1 juni heeft mejuffrouw Bep Brinkhuis het KSLA verlaten, gebruik
makend van de gelegenheid om met vervroegd pensioen te gaan. Haar
hele loopbaan bij KSLA,
L. Halvers
Op 16 juni ging de heer L. Halvers na ruim 26 dienstjaren met
pensioen. Deze periode heeft hij als monteur/lasser in de
montageafdeling van de technische dienst doorgebracht
Wim van der Hoeven heeft op 15 juni afscheid genomen na een 38-
jarige carrière op KSLA. De’ eerste 25 jaar daarvan heeft hij
doorgebracht ‘in de research’. De start lag op de toenmalige
Natuurkundige Afdeling. Vervolpens werd hij chef van de Gas-Analyse
vanwaar
J. Nijmanting
Hens Anink roeide best
Shell Chemie heeft haar ‘Regenboogserie’ van
plantenverzorgingsmiddelen uitgebreid met ‘Vapona tuin spray’.
Het ga u allen wel en, naar ik hoop, tot ziens! A.A. Gips
 

AANGEBOD;EN
Japanse kindermicroscoop tot 1000 x; Philips autoradio (ouder type
met buizen} zonder luidspr., met ontstoringsmateriaal. voor 6 V.; .
doos met meccano-onderdelen. Alles tegen aannemellik bod. Toest.
2972 of 3408.
Bruidsjapon, korte mouw, maat 38/40. Billijke prijs. Inl. toest.
2048.
Zeilboot, 16 m2, toerklasse. Geheel cornpl. met buitenboordmotor.
Inl. toest. 229.0 of 2181. Hindeloper secretaire (+1820) en enige
originele kaasvaten. Inl. A.N. de Moet, teest. 3684.

Foto’s oIym’p:isch.eLabspelen
In de vitrine in de hal van het IJpaviljoen hangt momenteel een
selectie van 50 foto’s van de finales van de Olympische Labspelen.
Deze foto’s kunnen, onder vermelding van hetnurnrner, worden besteld
bij rne], De Vries, ASVSH ELL, tel. 2935. De prijs per foto bedraagt
75 cent.
GEVRAAGD
Meerijders voor traject Alkmaar- Amsterdam vv, InL Overmeijer,
toestel 2053.
Lift gevraagd:l:k zoek een collega , met wie ik (tegen vergoeding)
dagelijksmet mijn baby kan ‘meerijden tussen de wijk Overwherein
Purmerend en het KSLA, via crèche Wingerdweg in A’dam-Noord. De
crèche ligt vrijwel op de route. Van-, af half augustus tot juni
1973. Adres: Olympiastraat 15, Purmerend; ‘tele·foon: 02990-23155.
WONINGRUil
Aangeb.: 2-k.won. met douche, 1e étage. Laagbouwbuurt vlak bij
Muiderpoortstat. Huur fl. 89,30. Gevr.: Idem, event. bejaardenwon.
in ‘oud of nieuw West. Ruim uitzicht. lnl. l. Veen, toest. 3459.