Foto van de dag

tussenijenranonkelkade.jpg


Blijf op de hoogte

via

Facebook

Klik hier

E-book

Mijn DEBUUT roman.

Even ontspannen met een roman over een episode uit het leven van een vrijgezel dat op z'n kop komt te staan.


Labspiegel


KSLA

Labspiegel 26 mei 1972.

 

SHELL ONDERZOCHT WERELDMODEL VAN DE CLUB VAN ROME
OVER: ,DE GRENZEN AAN DE GROEI’
Ir. F.H.J. Bukkems die op 8 februari 1971 in onze dienst trad, werd
na het vervullen van zijn militaire dienstplicht met ingang van 6
mei j.l. op de afdeling EE tewerkgesteld. De heer Bukkems heeft in
1970 zijn ingenieursexamen, Chemisch – Fysische Technologie,
afgelegd aan de Technische Hogeschool te Eindhoven
Op 6 mei traden in dienst:
Ir. A. van Mannekes werd van Shell Internationale Chemie
Maatschappij naar ons Laboratoriu m overgeplaatst en voor een
periode van ca. 2 jaarop de afdeling PDC geplaatst. De heer Van
Mannekes heeft zijn ingenieursexam.en, Chemische Tech- – nologie in
1970 afgelegd aan de Jechni$che Hogeschool te Delft. Ir. O.C. van
Zanten werd van Shell Internationale Chem ie Maatschappij naar ons
Laboratorium overgeplaatst en voor een periode van ca. 2 jaar op de
afdel ing EE tewerkgesteld. De heer Van Zanten heeft in 1970 zijn
ingenieursexamen, afdeling scheikunde, afgelegd aan de Techn ische
Hogeschool te Delft
Ir. S.E. den Broeder werd ingaande 15 mei j.1. na het vervullen van
zijn militaire dienstplicht voor een periode van ca. 2 jaar op de
afdeling PDC geplaatst. De heer Den Broeder heeft zijn
ingenieursexamen, afdeling scheikunde in 1970 afgelegd aan de
Technische Hogeschool te Delft.
Op 1 augustus a.s. zal de heer J. van Elburg, chef van de
‘Elektronische Werkplaats’, met pensioen gaan. Hij zal op die datum
worden opgevolgd door de heer C. de Bie, die op 26 juni a.s, van
TD/io naar TO/ew zal overgaan

Met ingang van dezelfde datum zullen de heren J.W. Droog en ir. S.A.
Boon, thans onderdirecteuren van het pensioenfonds, met behoud van
hun huidige functies op het gebied
Kome.nen gaan
In dienst
Ir. A. van Mannekes (ex SICM), PDC (stage); Bram van Mannekes
ir. O.C. van Zanten {ex SICM}, EE (stage);
ir. S.E. den Broeder PDC (stage)
Uit dienst
Mej. W.T. Hempel, OB;
L.C. Jones, AG (nrShelI Houston).
In militaire dienst
W.W. Jager, OB; J.J. de Vries, MR.
Ex militaire dienst
R.C. Lohman, TD; A. Tieleman,
PDO; ir. F.H.J. Bukkems, EE.
B,urgerlijke stand’
BURGERLIJKE STAND
Gehuwd
Mej. E.H. Rook metJ. Kreelekamp, 10/5.
Geboren
Liselotte Roma Wolters, d. van ir. W.K. Wolters,
18/4; Jeroen Wilhel mus Rutgerus Dorresteijn, z. van ir. W.R.
Dorresteijn, 22/4;
Helena Claessen, d. van ir. A.I.M. Claessen, 22/4;
Ilja Roobeek, d. van C.F. Roobeek, 1/5;
Harco Reinink, z. van ir. A. Reinink, 5/5;
Claire Mateo, d. van ir. F. Mateo, 6/5;
Martijn Willem Michels, z. van ir. A.M. Michels, 10/5.
Binnenkort
met pensioen
W.C. Groot ~ PE>C – 1-/6
A.A. Gips – PI – 15/6
J.F. Teunissen – FS – 1/7
W.F. Kempff – PI – 1/7
L. Halvers – TD – 1/7
G. Visscher – PI – 1/7
R.K. V.d. Woude – TD -1/7
H. Terol – BR – 1/7
J.Meyer – TD – 1/7
J. Schouten – PDO – 1/7
Th. Scheffer – PI – 1/7
W. Brasser – PDO – 1/7
C.W.A.M. Wensveen – TD – 1/7
toegekend aan dr. P.W.M. Glaudemans, wetenschappelijk
hoofdmedewerker bij het Fysisch Laboratoriu m van de
rijksuniversiteit te Utrecht.
Binnenkort jubileren
A. de Vries – TD – 9/6
G.J. Vriesen – TD – 9/6
J.J. de Groot – PI – 16/6
J. van Heiningen – TD – 16/6
S. Kool – EE – 16/6
J. Schouten – PDO – 16/6
J.E. Vos – AD – 16/6
P. Ricke T. Stijl Pauke Bernsen

Op 15 mei j.l. werd de volgende mededeling van de heer Van Schaik,
president-directeur van Shell Nederland N.V. en voorzitter van de
CentraJeOndernemingsraad, aan het personeel bekendgemaakt.
Het benzinestatien van die toekomst
sprookje voor de kinderen door Ger van de Grijn illustratie·: ·Ida
Veen De Japanse nachtegaal
Kinderfeest
BZBers DEDEN WEER GOED WERK BIJ ‘CALAMITEIT’ op de foto Ria
Sinkeldam
SNEL EN DOELTREFFEND INGRIJPEN NA ‘EXPLOSIE’
Benoeming ir. E.J.G. Toxopeus
Dr. H.C. Volger krijgt Akzo-prijs
VOOR EEN GOED BEGRIP
fom Cas Oorthuys
krantenknipsels
 
VOORSPELLEN IS MOEILIJK, VOORAL VAN DE TOEKOMST…
Oerlemans: De techniek die Forrester en Meadows hebben toegepast, is
bijvoorbeeld in de procestechniek al lange tijd heel gebruikelijk
De grens is bijna bereikt … (foto Cor van Weele, A’dam) foto van
een door auto’s verstopte grachtenstraat. Opel Kadett-A, cortina,
kever vw
Vuil, vuil, vuil (foto J.D. den Hengst ir.) Het leven wordt
verstikt. (foto Min. v. Landbouw en visserij)
foto van dooie vis
DERTIEN COLLEGA’S NEMEN AFSCHEID
w..Blok
De heer Blok trad 43 jaar geleden in dienst van het KSLA bij de
glasblazerij. Na korte tijd kwam, hij in de TD waar hij zich mede
door zelfstudie in de avonduren bekwaamde tot
constructeur-groepsleider.
W.J.A. Engels
Op 31 mei zal de heer W.J.A. Engels het Laboratorium met pensioen
verlaten. Van zijn 43 jaren onafgebroken diensttijd op het KSLA
werkte hij bijna 30 jaar in Biturnen Research en het is dan ook
duidelijk, dat met zijn vertrek een fl nk stuk ervaring het lab
verlaat.
A.A.Gips
Na ruim 34 dienstjaren gaat A.A. Gips op31 mei 197~2ons met pensioen
verlaten. Zijn enorme octrooispecialistische kennis op het gebied
van de afdelinq MC zal erg gemist worden.
W.C.Groot
Op 1 juni a.s. gaat de heer W.C. Groot na een diensttijd van 28 jaar
met pensioen. In 1943 begon hij zijn loopbaan in de brandploeg, een
uiteraard voor de oorlogsjaren zeer belangrijke dienst. Vervolgens
heeft hij in de BB-proeftuin een groot aantal jaren zijn vak van
tuinman kunnen uitoefenen,
s. Hellingwerf
Na een diensttijd van niet minder dan 38 jaar en 7 maanden, waarvan
ongeveer 36 jaar in ploegendiens-t(!) gaat Sikke Hellingwerf op 1
juni a.s. de Shell-dienst verlaten.
L. Kuyper
Met Lou Kuypers vertrek op 19 mei onderging het Motorlab weer het
verlies van één van zijn oudere medewerkers waarvan je in stilte
denkt ‘hoe moet het verder zonder hem’
J.P. Lof
Als Jan Lof op 31 mei 1972 KSLA met pensioen gaat verlaten, heeft
hij er meer dan 35 dienstjaren op zitten. Het grootste deel van deze
periode heeft hij in de proeffabrieken van PDO (vroeger CT)
doorgebracht,
H.C. Nagelkerken.
31 mei gaat Rikus Nagelkerken KSLA verlaten na een dienstverband van
bijna 26 jaar.
J.W. Noordenbos
De aard van deze werkzaamheden heeft gedurende deze periode tal van
veranderingen ondergaan, terwijl ook steeds meer moderne
onderzoekmethoden werden ingevoerd,
Dr. G.W.A.Rijnders J.W. Noordenbos Op 16 oktober 1933 trad de heer
Noorden bos in onze dienst als assistent voor de boekhouding
Dr. G.W.A Rijnders
Op 31 mei beëindigt dr. G.W.A. Rijnders zijn bijna 26-jarig
dienstverband met KSLA.
W. Schifflers
Op 29 mei a.s. neemt de Mechanische Werkplaats wederom afscheid van
een oudgediende en gerenommeerde kracht.
J.H. Swarte
Joop Swarte gaat eind mei met pensioen en zal zijn taak aan een
ander overdragen
A. van de Vaarst
Velen zullen gevolg geven aan de uitnodiging om op 30 mei a.s. op
het Shell Sportpark aan de Valentijnkade afscheid te ne.men van Ab
van de Vaarst
Olympische Labspelen 1972
KEGELAARS STREDEN OM DE OLYMPISCHE PRIJZEN
Olympische labspelen 1972
Kegelen
Volledige uitslagen van de wedstrijden
1e prijs mej,.M. Hupkes (AD/ds) 321 hout: gouden plak + bloemen;
2e prijs mevr. G.A.M. Schoonderwaldt (OPRL 216 hout: zilveren plak;
3e prijs mej. E.H. Rook (AD), 207 hout: bronzen plak.
, Heren (tellen mee voor puntentelling)
1e prijs J.G.A. Bitter (FS), 340 hout: gouden plak;
2e prijs W.Th.J. Gaertner (AD), 336 hout: zilveren plak;
3e prijs P.J. Stroober (TD), 313 hout: bronzen plak
 
Feestelijk 40-jarig hridgefestiin
Beker voor Crabbendam en Korswagen
NIEUWS VAN DE TENNISBANEN

Bram op zijn eigen toernooi
HeT B.J. DERKSEMA·
TOERNOOI Van Honk tot Homerun
De winnaars van de B.J. Derkserna-trofee
Toerzeilen Alkmaardermeer en Nieuwe Meer
NIEUWE LEDEN
ASV SHELL
Disco: L.G.M. van Aarie,
Doe het zelf: W. van den Berg, F. Vos.
Foto: mevr. M.P.J. Kruijk-Nijenhuis.
Harmonie: F. van der Ven.
Hengelsport: H. Kniese.
Honkbal/ Softbal!: mevr. I. Sandbrink-Bronkhorst.
Hockey: mej. D. Ebbink, mej. l.G. Hummeling, D.H. Kraak, mevr. M.
Mente-Ebbers.
Indoortraining: J. Radder.
Kegelen: W. K. Lauppe.
Tennis: mevr. Bekker-Rijsdijk, P.B. Kwant, mevr. G. E.
Kwant-Henstra.
Voetbal: A.P. Huntington.
Watersport: mej. Y. Bouwhuis, E. Das, J. de Leeuw, C. van ‘t Veer,
S.J. Vrijhof.
D. Bruin
J. Zoutendijk
J.W. Noordenbos
M. MooIevliet

AANGEBODEN
Motorboot met z.g.a.n. 11 PK diesel motor. Lengte ca. 7 m., 2
slaapbanken, kookgelegenh. en electr. verl icht. B. Schuitemaker I
tel. 01723-8670
Opblaasb. P.V.C. boot, 1 pers. zeewaterbestendig, 4 maal gebru ikt.
Houten peddels. FI. 50,-. G.W. Schoen, toest. 3026.
Huis te Hilversum, voorkant op het Westen.lnd.: woonk. met erker 8,5
x 3,75, vestib., keuken, kelder, toilet. Tuin voor en achter met
schuur. 1e verd.: 2 slaapk., zijkamer, badk. met bad, geyser en 2e
toilet, Zolderk; en bergzolder. Gasverw. in woonk. en één slaapk.
Vraagpr. fl. 70.000,-. Corbet, toestel 3488.
Wegensvertr. naar V.S. witte Ford· Cart/na 1600 L. 60.0ÓO km
gelopen. Voorzien van trekhaak. Beschikb. 1.7. 1972. FI. 2.600,-.
Inl. Fijn v. Draat, toestel 3481 of 02963 – 3206.
Volks wagen- Variant 1600 L, eind 1970; in uitstekende staat; prijs
f 5.900,-; Christensen, tst, 3245. We,gensaankoop huis stalen Tengro
kruiser, 7,40 x 2,80, b.j .1970, 12 pk albin (b -I- p) rnot., 4-5
sl.pl., r.v.s. aanrecht, o.v«. toilet, ankers + 30 m. kabel,
reddingsg., looppl, gasfl. 13 kg., 2-pitskooktoest., zw. bekleding,
mah. af ti mm., 90 I.w. tank, Iigpl. + landje beschi kbaar (huur),
bung. tent. Vraagprijs fl. 18.500,-. Tel. 070-98.00.67.
WONINGRUIL:
Zeer riante 4-kamerflat (w.o. royale eetkeuken) in Nieuwendam in
onmiddell. nabijheid van winkelcentr. Suikslotermeerplein. Huur fl.
346,- p.m. incl. c.v., ww en servicekosten.
Gevraagd: ld. of eengezinswoning. in Amstelveen. Knip, toestel 2678.