Foto van de dag

tussenijenranonkelkade.jpg


Blijf op de hoogte

via

Facebook

Klik hier

E-book

Mijn DEBUUT roman.

Even ontspannen met een roman over een episode uit het leven van een vrijgezel dat op z'n kop komt te staan.


Labspiegel


KSLA

Labspiegel 12 mei 1972.

 

Ter begeleiding van het actieplan 0 rganisatie-ontwikkeling
VEEL BELANGSTELLING VOOR SHELL-FILMS
De lezingzaal van Overhoeks blijkt een geschikte plaats voor het
vertonen van deze films, een reden om te overwegen het een volgende
keer weer zo te doen
Afscheidsbijeenkomst ds S.A. Ballard het IJ-paviljoen afscheid te
nemen
H. KEIZER KONINKLIJK ONDERSCHEIDEN
Onze gepensioneerde collega H. Keizer is op 28 april j.1.
onderscheiden met de eremedaille in zilver, verbonden aan de Orde
van Oranje Nassau
heer H. Hoeks tra. Deze wordt bijgestaan door een commissie
bestaande uit de heren: 8. ten Broeke, C.T. Greeve, S.F~van
Heemstra, Th.J.M. van Oers en F.J. Zuiderweg.
BEDRIJFSWONINGEN VOOR JONGEREN
de dienstwoningen aan de Grasweg,
Komen en gaan
Uit dienst
Dr. ir. W.P.M. van Swaaij, EE (hoogleraarschap);
D.H .J. van Bennekom, AD;
Ir. D.A.E. Boon, PS (nr SI PM) ;
ir. F.M. Dautzenberg, PDC (det, Shell Berre);
mevr. J.L.J. Hindriks-Roosjen, TR;
ir. D.C.M. Kleverlaan, poe (nr Shell Chemie N.V.);
dr. ir. G.W.M. Lijmbach, OB (nr KSEPL);
J.C. Rijkhof, AD;
drs. W. Smit, IW (nr SIPC).
Burgeerlijke stand
Gehuwd
C. van Es met mej. H.J.A. Verbraak, 7/4;
ir. F.H.J. Bukkems met mej. A.C.M.J. van de Goor, 25/4;
A. Hofstra met mej. T. van der Zee, 26/4;
G. Aberson met mej. E.M.J. Koopmanschap, 27/4;
J.A. Neelemaat met mej. D.H. Slagboom, 27/4.
Geboren
Charlotte Laurette van den Akker, dochter van ir. Th.J. van den
Akker, 15/4;
Yvonne van Rijn, dochter van E.I. van Rijn, 15/4;
Caroline Geertruida Beijdorff, dochter van ir. A.F. Beijdorff, 16/4;

Frans Jurriaan Berndt Stork, zoon van dr. W.H.J. Stork, 19/4;
Annernarie Bosma, dochter van ir. R.P. Bosma, 20/4;
Gijsbert Kuijper, zoon van B.J.M. Kuijper, 20/4;
Loes Mens, dochter van W. Mens, 20/4;
Coralie Nicole Groeneveld, dochter van ir. H.A.C. Groeneveld, 21/4;
Gerrit van Bruggen, zoon van drs. G. van Bruggen, 21/4;
Mattijs Johan Färber, zoon van mevr. G.A. Färber-Baas, 23/4;
Jurgen Desiderius Johannes Blom, zoon van dr. Ir. J. Blom, 25/4.

Binnenkort jubileren
25 jaar
J. Zoutendijk – AG – 27/5
D. Bruin – PDO – 2/6
Binnenkort
met pensioen
W. Blok – TD – 1.6.1972
Dr. G.W.A Rijnders -AG  1.6.72
L. Kuijper – OPE – 1.6.1972
W.J .A. Engels – BR – 1.6.1972
J.H. Swarte – AD – 1.6.1972
A. V.d. Vaarst – ‘TD – 1.6.1972
H.C. Nagelkerken – TD – 1.6.1972
W. Schifflers – TD – 1.6.1972
H: van Schayk – TD – 1.6.1972
A. Bouwmeester – AG – 1.6.1972
J.W. Noordenbos – AD – 1.6.1972
J.P. Lof – PDO – 1.6.1972
S. Hellingwerf – PDO – 1.6.1972

IN MEMORIAM Dr. W.M. MAZEE
Wagner voorzitter comité Groepsdirecteuren
H.Keizer kreeg koninklijke onderscheiding
Ontvangst in Overhoeks door de heer Hoekstra
T.P. Lipmann T.C. van Asperen
Felicitaties van de heren Niesman en Maan

Het actieplan Organisatie-ontwikkeling van KSLA
rapport van prof. Van Beinum over de communicatie in KSLA
werd de heer Dreyling geinstalleerdals lid van de OR als opvolger
van de heer Verwey. J. Dreyling
Firma Hillen en Roosen bood plastiek aan (foto)
De Torensluis geillumineerd (foto W.
Snieder – Gem. Energiebedrijf)
De heren H. den Ouden, hoofd vlootbeheer en J.W. Paans, hoofd
afdeling personeel, zijn met ingang van 1 mei 1972 benoemd tot
adjunct-directeur van Shell Tankers N.V.
Ter gelegenheid van de verjaardag van H.M. de Koningin hebben de
hieronder genoemde personen een koninklijke onderscheiding
ontvangen: Mr. J.R.H. van Schaik, president- directeur van Shell
Nederland N.V. werd benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse
Leeuw. Mr. J.J. Dieleman, oud-directeur personeels- en sociale zaken
van Shell Nederland N.V., thans belast met speciale studies bij
Group Personnel en de heer A. van Buren, hoofdwerktuigkundige op de
vloot van Shell Tan kers N.V. werden benoemd tot Officier in de Orde
van Oranje-Nassau.
De heer W. Vos, onderdirecteur van de Sticht; ng Pensioenfonds der
KoninklijkeiShelI werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-
Nassau. De heren C. den Dul, werkzaam bij Exploratie en Produktie op
het Centraal Kantoor, Den Haag, H. Keizer, vóór pensionering
werkzaam bij Shell Nederland Raffinaderij N.V., J.C. den Ouden, tot
aan zijn pensionering in 1971 werkzaam bij Shell Nederland
Raffinaderij N.V. en de heerCi.J. de Fouw, scheepsvoorman bij Shell
Tan kers N.V., ontvingen de eremedaille in zilver. De heer J. van
der Zwan, tot aan zijn pensionering in 1971 onderhoudsmonteur op het
Centraal Kantoor, Den Haag, verkreeg de eremedaille in brons.
F.X.J. Verhofstad
OLYMPISCHE LAB SPELEN Foto wedstrijd ‘De mens in actie’
Eerste Olympische plakken zijn verdeeld
Bij bridge werden de kaarten voor 14 koppels geschud.
Zeer geslaagde Schaak-Olympiade
Succes van Ondine bij de ZRB
Ortdine’s tweede skiffeur, Hans Anink, roeide in het nummer lichte
nieuwelingen skiff. Na 500 meter voorgelegen te hebben, kon hij het
niet meer houden (foto)
Th.J.M. Buijs Kommer erelid afdeling Bridge
Vrijdagavond 28 april jl. werd Ka Kommer tijdens een gez.ellige
bijeenkomst van de bridgeclub op het Shell Sportpark, waarbij naast
onze leden met hun aanhang ook de heren Hey man en Evenaar van het
Algemeen Bestuur aanweziq waren, uitbundig gehuldigd en tot erelid
van onze club benoemd
Shell Bridge-afdeling 40 jaar 1932-1972 (foto’s)
Bruisende champagne en zilte tranen bij FIT
DAMES II GEPROMOVEERD Martino Smits
T.P. la Haye – SC – 19/5
J. Ramkema – AD -19/5
W.J. Stam – TD – 20/5
Interlokale klaverjasontmoeting

AANGEBODEN
Wegensvertr. naar buiten I. zilvergrijze Cortina 1300 de Luxe van
sept. 1969. 50.000 km gelopen. Zwarte bekleding. Beschikbaar in juli
a.s. FI. 3.750,-. Inl. M. Anderson, toestel 3620.
Wegens vertr. naar buitenl.: wasmachine Castor 2000, vaatwasmach.
Castor KMB, ijskast Zanussi de Luxe (250 I) en autokinderzitje. Alle
in goede staat en minder dan 1,5 jr. oud. Prijzen n.O.t.k. Inl. tel
02520-17983.
Chrysler 5 pk buitenb.-motor, bj. 1969, z.g.a.n. met lange staart en
20 I. benzinetank, fl. 800,-. Goodvear tubeless autoband, 165515,
profiel 8 mm, fl. 25,-. Exacta kleinbeeld spiegelreflex camera met
50 mm Jena T en paraattas fl. 125,-. Seconic belichtingsmeter fl.
18,-. Agfa click camera met tas fl. 15,-. Diverse werphengels en
werpmolens. Inl. W.T. de Vries, toestel 2199 of 02513-2809.
Philips platenspeler met diamantnaald, ingebouwde versterker en
luidspreker. FI. 100,-. lnl, toest. 2020.
Heel mooie lange lila trouwjapon (maat 38-40). Inl. toestel 2190 of
Andijkstr. 1, A’dam-N.