Foto van de dag

tussenijenranonkelkade.jpg


Blijf op de hoogte

via

Facebook

Klik hier

E-book

Mijn DEBUUT roman.

Even ontspannen met een roman over een episode uit het leven van een vrijgezel dat op z'n kop komt te staan.


Labspiegel


KSLA

Labspiegel 28 april 1972.

 

Dir. ir. van Swaaij hoogleraar
Bij Koninklijk Besluitvan 28 maart 1972 is Dr. IT. W.P.M. van Swaaij
benoemd tot gewoon hoogleraar aan de Technische Hogeschool Twente.
Hij gaat proceskunde doceren aan. de afdeling Chemische Technoloqie.
Dagje Amsterdam voor Fransen Onder de bezoekers was de heer P.
Pflimlin, Burgemeester van Straatsburg en oud-minister-president van
Frankrijk en een aantal andere vertegenwoordigers van plaatselijke
overheden.
Motorlab
KINDERSPELEN
Shell Sportpark
De ‘Vapona hondeband’ is eveneens verkrijgbaar in de
personeelswinkels
De heer Van Deernter werd in 1918 geboren te Kellen. Hij studeerde
natuurkunde aan de Universiteit te Groningen
Vader van George Reman op de foto.
Zoals op 12 april werd bekendgemaakt, zal dr. G.H. Beman, director
Engineering Research van het KS LA, in verband met het bereiken van
de pensioenperechtigde leeftijd per 30 september a.s. de I dienst
van de Groep verlaten.
Evaluatieonderzoek variabele werktijden
Komen ·en gaan
H. Harmans. AD (nr. SIPM);
mej. C.E: Hunter, IW (nr. SIRM)
Burgerlijke stand
Geboren
Cornelie Francine Goudriaan, dochter van ir.
F. Goudriaan, 31/3;
Marnix Johannes Thijssen, zoon van ir. J.J.M. Thijssen, 31/3;
Arnoud Joling, zoon van R.M. Joling, 2/4;
Marcel Omge Knollema, zoon van P.M. Knoilema, 4/4;
Olga Yvonne van der Knol, dochter van J. van der Knol, 5/4;
Dennis Teuling, zoon van J. Teuling, 11/4.

Binnen.kort jubileren
T. P.la Haye- SC – 19.5.1972
J. Rarnkerna -AD – 19.5.1972
W.J. Stam – TD – 20.5.1972
Met pensioen
w. Blok – TD – 1.6.1972
Dr. G.W.A. Rijnders – AG – l.6.’72
L. Kuijper – OPE – 1..6.1.972
W.J.A. Engels – B:R – 1.6.1972
J.H. Swarte – AD – 1.6.1972
A. V.d. Vaarst – TD- 1.6.1972
H.C. Nagelkerken – TD – 16.1 g,72
W. Schifflers – TD – 1..6.1972
H. van Schayk – TD – 1.6.1972
A. Bouwmeester – AG – 1.6.1972
J .W. Noordenbos – AD – 1.6.1972
J.P. Lof – PDO – 1.6.1972
S. Hellingwerf – PDO – 1.6.1972
Met ingang van 1 augustus a.s. zal ir. I. Havenaar worden benoemd
tot director Production Research van het
Koninklijke/Shell-Exploratie en Produktie Laboratorium, Rijswijk.
als opvolger van dr. J.J. van Deemter.
W. van. der Toorn
J.G.A. Lesterhuis. Hij leerde ons de geheimen van het glasblazen,
zodat we ons glaswerk zelf konden repareren.
Han Lesterhuis is op 15 oktober 1945 in dienst getreden van het
Shell Laboratorium aan het IJ en 14 april l’972, dat is dus 26,5
jaar later, heeft hij ons weer verlaten.
F.X.J. Verhofstad
Op 30 april a.s. gaat, na een dienstverband
van ruim 26 jaar, Frans Verhofstad de Maatschappij wegens het
bereiken van de pensioenleeftijd verlaten
Hsrtelijke groeten Marijke Hoetjes-Koch
J. Gmelich J. Lesterhuis

GROEPSDIRECTEUREN WAGNER EN WERNER: Tijdig de bakens verzetten.
de samenvatting van hetgeen de heren mr. G.A. Wagner en ir. E.G. G.
Werner
T. Stijl
Op 5 september 1937 trad de heer T. Stijl op 20-jarige leeftijd als
5e machinist in dienst van Shell Tankers
T.C. van Asperen
Op 3 mei 1937 begon Teunis van Asperen zijn loopbaan als
glasinstrumentmaker bij de installatie Pernis.
T.P. Lipmann
Op 25 november 1936 kwam Lipmann bij het Shell Laboratorium werken
op de reprografische afdeling en vervulde daarna de functie van lab.
bediende op de afdelingen GS en BC.
J. Knotnerus
Met een onderbreking van enkele jaren, die de heer Knotnerus zeer
nuttig en met succes besteed heeft aan studie, is hij bijna 32 jaar
in dienst geweest van ons Laboratorium.
A.C. Sterk
Mr. A.D. Vas Nunes Een goed milieubeheer kost enkele miljarden per
jaar
Tijdens de lezing van de heer Vas Nunes (foto)
Nieuwe toepassing van glasvezelversterkte epoxyhars in scheepsbouw
Epicon te Alkmaar vervaardigt de eerste schroefmutsen en
schroefaskappen voor zeeschepen die worden uitgevoerd in
glasvezelversterkte epoxyhars, (foto)
In Nedertand zijn de Zeeuwse wateren een geliefd oefen gebied voor
de duikers
Bart Muller De wereld onder water is een wonder
Het is in feite allemaal gekomen door een zeewater-aquarium.
Om. kwart over acht opende de voorzitter, mejuffrouw Schuijtvlot, de
Algemene Vergadering waarbij zi] alle aanwezigen, onder wie het
erelid, de heer Boshuyzen, de leden van verdienste de heren
Honnefeller en Verhoeve alsmede de vertegenwoordigers van de
Ondernemingsraad de heren De Graaf en Schreuder, hartelijk welkom
heette.
Shell – Meteoor: Jan Jaski scoorde het enige punt
OLYMPISCHE LABSPELEN VAN START Strijd om plakken en afdelingsprijs
ontbrand
Schakers beten spits af
De Olympische labschakers openden de spelen (foto)
Kegelen
NIEUWS OVER ZEILEN EN ROEIEN Opening Ondine-zeilseizoen
Ondine deed mee aan ‘Skifhead’
Zoon
Mevrouw Trudy Färber- Baas, die de laatste maanden van haar loopbaan
bij het KSLA onze LabSpiegel zo kordaat door een moeilijke periode
heeft geloodst, heeft op zondag 23 april het leven geschonken aan
een gezonde zoon: 7 pond, 3 ons, 50 cm lanq, naam: Mattijs. Dat
mogen we toch wel even apart vermelden! Van harte Trudy!
Vapona Spray

BOEK OVER DE WADDEN
Degenen die via de heer De Groot het boek over de Wadden hebben
besteld,

AANGEBODEN
Zeilboot, type vrijheid, in wedstrijdcand. Prijs n.O.t.k. Heubers,
toestel 3202, na 18.00 uur 312677.
Kinderledikant in goede staat. FI. 35,-.Toestel 3462.
Fiat 850 Special, bouwjaar 1968. Nieuwe motor met 3 mnd garantie.
FI. 2.500,-. Hoeve, toestel 2036.
Te koop in Naarden: moderne eenqezinswoninq ! 1969), zeer zonnig en
vrij gelegen, 5 kamers -tschuur en zolderbergruimte. Zeer gunst.
verbinding met Afdam. FI. 79.500,-; 1 aug. vrij op te leveren. Tel.
02159 – 42885.
Te huur in Z-Frankrijk 2-4 pers. chelêts, geheel ingericht, douche,
w.c. etc. 18 km van Nice. FI. 120!- tot 140,- p.w. (juli is bezet).
M. Slu is, toest. 3433 of H. Kegel, ‘Ararat’ Baudaric – Contes
(A.M.)
France.
GEVRAAGD
Oude ex. (tot 1964) maandblad ‘Ons Amsterdsrn’. Jaarboeken van het
genootschap’ Amstelodamum’. Berentsen, toest. 3372.
Gevr. voor bejaardenwerkpl. in Hilversum met prettige sfeer, alg.
techno leider, bij voork. gepensioneerde, tegen enige honorering.
Inl. 02159-18996.