Foto van de dag

tussenijenranonkelkade.jpg


Blijf op de hoogte

via

Facebook

Klik hier

E-book

Mijn DEBUUT roman.

Even ontspannen met een roman over een episode uit het leven van een vrijgezel dat op z'n kop komt te staan.


Labspiegel


KSLA

Labspiegel 14 april 1972.

 

Zes van ons over ShellZes van ons over Shell
Tijdens het eerste gesprek . met de heren Kimmeis. De Vries.
Kleverlaan , Blom en De Swaan Arons. De heer Westbroek ontbrak op
dat moment
Shell-films
Wemer over chemische industrie baal rubber (foto)
De volgende films worden vertoond:
De vijand in ons midden
Operatie Cascogne
Zand erover (Ned. Gasunie)
Opnieuw van start
Gas225 (Ned. Gasunie)
Paleontologie
Nieuwe bijdrage Jongerencommissie
Op 1 juni a.s. zal DR. G.W.A. RIJNDERS, chef van de sectie Fysische
scheidingen van de afdeling AG, de dienst van het Laboratorium met
pensioen verlaten.
Met ingang van dezelfde datu m zal hij in bovengenoemde functie
worden opgevolgd door DR. M.E. VAN KREVELD.
Met pensioen
D.H.J. van Bennekom – AD-1.5.’72
T.P. Lipmann – TD – 1.5.1972
Drs. J. Knotnerus – PN – 1.5.1972
M. Moolevl iet – AD – 1.5.1972
F.X.J. Verhofstad – PI – 1.5.1972
J.C. Rijkhof – AD – 1.5.1972
T.C. van Asperen – TD – 1.5.1972
T. Stijl – TD – 1.5.1972
J.G.A. Lesterhuis – T R – 1.5.1972
W. van der Toorn – OPE – 1.5.1972
Binnenkort jubileren
Dr. E.D. Kunst – KC – 1.5.1972
K.G. H. Singelen berg – TD – 1.5.’72
H. Platvoet – TD – 5.5.1972
Komen en gaan
Uit dienst
A.F.M. van den Berg, MR;
Ir. J.W. van Breugel, EE nr.Stanlow (tijd. tew.); F. Dech, AD;
Mevr. T.A.L. de HiJster-Keet, BR;
Ir. F.J. Kylstraf PDO;
B. Logtenberg, FS;
K.J. Mossembekker, PDO (pens.);
J.E.J. Pley, IW nr SBCC (einde detach):
W.A. Prins, AG (pens.):
H.A.M. Rootring, PI;
Mej. A.A. Scharn, AD;
L. van der Sloot, TD nr Billiton:
J.S. Swart, BR (pens.I:
J. Wiedeman, TD (pens.).
Ex mil. dienst
J.C.E.D. de Rooy, OPE.
Burgerlijke stand
Gehuwd
C.M. Clemens met Mej. G. Kooij, .22/3;
Mej. E.J.M. Faas met P.M.H. van Dijk, 29/3;
C.T. Tjadens met Mej. A.J. Belt, 30/3.
Geboren
Christiana Tietsia Afina Pott, dochter van dr. G.T. Pott, 10/3;
Stijn Pieter Johannes de Bats, zoon van drs. F.Th. de Bats, 31/3.
K.J. MOSSEMBEKKER
Op 31 maart heeft de heer Mossembekker na 33 dienstjaren de
Maatschappij met pensioen verlaten.
W.Ä. PRINS
Op 30 maart 1972 namen we afscheid van Wim Prins. Hij heeft 45 jaar
qewerkt, waarvan de laatste 25 jaar: bij KSLA
J. WIEDEMAN
14 maart 1934 trad Joop Wiedeman als 16-jarige jongeling in dienst
bij het KSLA waar hij werd tewerkgesteld in de afdeling ID boden
kamer
J.S. SWART
Dinsdag 28 maart heeft de heer J.S. Swart na een dienstverband va n
37 jaar afscheid genomen van het Laboratorium.
R. Biesma Hij heeft zijn sporen in het zoeken naar sporen verdiend.
Toon Tap
C.W.J. Verwey
Later, voor de lunch, sprak ook de voorzitter de heer Verwey toe en
bedankte hij hem namens allen voor zijn grote bijdrage aan het
OR-werk.
Nieuwe directeur Shell Ned. Chemie en Shell Nederland
Als opvolger van ir. G. Kaan is drs. E.Meinsma benoemd tot directeur
van Shell Nederland Chemie N.V. en van Shell Nederland N.V. Drs.
Meinsma (49) studeerde chemie aan de universiteit te Groningen
Dick Kleverlaan
Gerard Westbroek
Hoe dat allemaal is gegaan maar vooral over wat deze zes van het
KSLA nog méér willen, namelijk het pogen om antwoord te geven op de
vele vragen die wijzelf, het personeel van KS LA, hebben, handelt
dit interview met: H. de Vries (28), afd.lW, J. Blom (29), afd. FP,
G.C. Westbroek (36), afd. PDC, J. de Swaan Arons (34L afd. FS, H.
Kimmels (29), afd. EE en D.C.M. Kleverlaan (28), afd. PDC. Tijdens
het langdurige gesprek dat we met hen hadden brachten zij ieder hun
standpunten en zienswijzen naar voren. Terwi lIe van de
overzichtelijkheid hebben wij deze ‘gespreksflarden’ als één geheel
samengevat.
Harry de Vries Jan Blom
Mr. A.D. Vas Nunes, directeur van Shell Nederland N.V.
Jacob de Swaan Arons Henny Kimmels foto
Ir. E.E.G.Werner over onze chemische industrie
Bouw van de Etheenfabrjek bij Shell Chemie-Moerdijk
Succesweekend voor Ondineroeiers
Nieuw,e led:en
ASV SHELL
Algemeen lid: A.H. Ebbink.
Badminton: B.J. Vrijhof.
Bibliotheek: mevr. LJ: Blom.
Disco: R.C. Krooshof.
Doe het zelf: E.T.W. Bloemen, C. Terlinden.
Filatelie: B.A. Barendse, H.J. van Vliet, T.A.J.W. Wajer.
Harmonie: W.A. van Laar.
Indoortraining: J.M.E. Beaujean.
Sportvissen: mevr. A.E.J. Barendse-Scheffer, F.X.J. Verhofstad.
Tennis: H.J. Brouwer, W.H. Dohmen, mevr. G..H.M. Dohmen-Conjaerts,
F.C. van Dijk, mej. D. Ebbink, mej. M.. Ebbink, R. van Oosten.
Voetbal: mej. G. de Boer, G.M. Mulder.
Watersport: J. Detz, mej. M. Ebbink, J.C. den Heijer, me], T.T.M. de
Jong, R. Preng.
Zwemmen; mej. M.T. Arler, W. van Deijek, P.J. Jongsma, J. Jongsma,
W. Koeman, C.W. Marsman, M. Marsman, S.H. Monster, C.M. Spaargaren,
F.T. Sprong.
B.A.Barendse – AD . 7/4
C. de Graaf – PI – 7/4
P. Tump – AD – 7/4
Th. van der Wildt – EE – 7/4
T.J.M. Buys – POO – 14/4
P.J. Groen in ft Woud – AD – 21/4
C. de Braaf

AANGEBODEN
Ronde bloemenbak van asbestcement. Middellijn 80 cm., hoogte 20 cm.
Hopman, FR tst. 3252.
Kampeer-bagagewagentje met reservewiel. Merk: Mickey (groot model)
1969. Sporthuis Centrum. 020 – 313727.
Audi BOin zeer goede staat. tst. 2661.
Twee zeilboten, type Vrijheid, nrs. 364 en 407, bouwjaar resp. 1952
en 1953 van de A.W. V. Ondine. De boten worden compleet geleverd
incl. dektent en alle andere uitrustingstukken. Naar aanleiding van
opgave door de ANWB is de prijs gesteld op fl. 1150,- resp. fl.
1350,- per boot. Inl. W.H. Rotteveel, tel. 203256 of 02968-3208.
AEG’ wasmachine met bodemverwarming en wringer. In prima staat, fl.
50,-. J. Glashouwer, tst. 2709 .