Foto van de dag

tussenijenranonkelkade.jpg


Blijf op de hoogte

via

Facebook

Klik hier

E-book

Mijn DEBUUT roman.

Even ontspannen met een roman over een episode uit het leven van een vrijgezel dat op z'n kop komt te staan.


Labspiegel


KSLA

Labspiegel 17 maart 1972.

 

FINANCIEEL-ECONOMISCHE SITUATIE EN ORGANISATIE-ONTWIKKELING
Shell Nederland n.v. moeder van Shell Research n.v.
DR. C.E. SANBORN is ingaande 24 februari van Shell Chemica’ Company,
Houston voor een periode van ca. 9 maanden op de afdeling PDC
tewerkgesteld.
Op 1 maart traden in dienst als administratieve assistenten voor de
afdeling AD/fn de heren J. SIEUWERTS en S.P .. VLAK. De heer
Sieuwerts behaalde in 1970 zijn M.E.A.O.-diploma en de heer Vlak
slaagde in 1965 voor zijn H.B.S.-examen
Met ingang van 1 maart 1972 is Ir. J.A. de Waal benoemd tot chef van
de sectie ‘Pipel ines and chemica1 Plant’ in de afdel ing PS
Per 15 mei 1972 zal de heer L.C. Jones terugkeren naar de USA om een
functie te aanvaarden bij Shell Development Co. in Heuston. Texas.
Zijn taak als hoofd van de afdeling AG zal weer worden overgenomen
door Dr. J. Fahrenfort, thans afdelingschef FP. De leiding. van de
afdeling FP zal, eveneens met ingang van 15 mei 1972 worden
waargenomen door Or. I.R. Hurle, Director Sciences
Eveneens met ingang van 6 maart j.l. is de heer C. Zanen belast met
de projectleiding van alle semitechnische projecten ten behoeve van
de afdeling EE. In deze functie neemt de heer Zanen de werkzaamheden
over welke tot die datum werden verricht door de heren K.G.H.
Singelenberg en C.W.J. Verweij. Deze-Ïaatsts zal met ingang van 16
maart 1972 een fu nctie binnen de afdeling PN aanvaarden.
Komen en Gaan
Uit dienst
L. van Hijkoop. EE nr. SNR; H. Kok, FS; J.L. Smit, MS nr. SIPM; mej.
H. de Vries, AG.
Burgerlijke stand
Gehuwd
Mej. J. Benjamin (PI) met J.W. AIbus, 3/3.
Geboren
Renske van de Loo, dochter van Ir. P.J. van de Loo, 21/1;
Hans Annee, zoon van Ir. J.H .J. Annee, 2/2;

Anouk Geertruida Margaretha Lijzenga, dochter van J. Lijzenga, 3/2;

Rachel Jane Gainey, dochter van Dr. B.W. Gainey, 8/2;
Harriet Susan van der Winden, dochter van Ir. H. van der Winden,
8/2;
Laura Anderson, dochter van Or. M. Anderson, 20/2;
Frédérique Adrienne Anne van Acker, dochter van Ir. E.M.A.A.J. van
Acker, 23/2;
Jolanda Morel, dochter van E. Morel, 24/2;
Adrienne Caroline Boon, dochter van Ir. D.A.E. Boon, 27/2;
Edith Bernadette Zwaag, dochter vanA. E.J. Zwaag, 2/3.
Binnenkort jubileren
25 jaar
C.W.A.M. Wensveen – TD – 31/3
W. Boog – FP – 1/4
J. van Diessen – PDO – 1/4
J. Gmelich – TD – 1/4
Mej. E.N. van Vuure – AD – 1/4
Binnenkort
met pensioen
W.A. Prins – AG – 1/4
K.J. Mossembekker – PDO – 1/4
J.S. Swart – BR – 1/4
J. Gmelich – TD -1/4
J. Wiedeman – TD – 1/4
Ir. L.E.J. Brouwer, lid van de Raad van Commissarissen en
oud-president- directeur
De werkgroep
bestaat uit de volgende leden:
dr.ir. W.J. Beek, prof.dr. C.J.F.
Boettcher, prof.dr.ir. P.W.E.M. van der Grinten, drs. P. L. Justman
Jacob, dr. J. Knoester, dr. H.J.G. Meijer, prof.dr. J. Pen, prof.
dr. A. Quispel, prof.dr. R. Timman, prof.dr. J. Tinbergen, mr. G·.A.
Wagner en dr. J. Zijlstra.

en dat ik u nog vaak mag ontmoeten. Johnny Lafleur
C. K. Schaasberg en echtgenote
F.A. Lûckerhoff
Inflatie en nieuwe juridische opbouw van Shell Nederland
Professor Dr. D.B.J. Schouten gaf aan het begin van zijn inleiding
de volgende definitie van het begrip inflatie:
Op 29 maart a.s. zal Hare Excellentie Dr. M.A.M. Klompè voor de t.V.
spreken over de onrechtvaardige voedselverdeling in de wereld.
MARIJKE ARLER; (foto) dejongeren moeten wat meer van zich laten
horen
Ik ben de enige afgevaardigde van AD.
OLYMPISCHE LABSPELEN 1972
Hoe meer auto’s bij de rally, hoe gezelliger (foto)
 
Olympische Labspelen 1972
Algemene ledenvergadering Badminton
Ondine-prestatieloop groot succes
Hoewel de wedstrijd, zoals bekend geen doorgang kon vinden wil ik
niet nalaten om de beste resultaten even te vermelden; het waren die
van Alie van Drielap de 5 km. (20 min) en van medeorgan isator Abe
de Jong op de 8 km (28.15);
Kienavond Ondine ROEIERS TWEE BOTEN RIJKER
Elly Zwanenburg doopt de C-twee (foto)
Lida Kleverlaan geeft de-skif de naam Anne Anlo (foto)
dus tot ziens op ons botenhuis. Trudv Färber
Schelptoernooi  BELANGSTELLING VOOR POTTENBAKKEN
Dr. C. La Lau – AG -15/3
D. Visser -PI – 17/3
R. Biesrna ..PN – 24/3
J.C. Vogelzang – PDO – 24/3
F. Symons – OB – 24/3
VOEKSHOUDT PAASWEDSTRIJDEN
Tot ziens. J.H. Ruyter
Nie:uwe led:en
ASV’SHELL’
Algemeen lid: S. de Haan.
Bibliotheek: mej. G. van Aggelen, mej. S.J. Goessens. me]. H. Kreft.
Doe het zelf: L.W. Boersma, P.J. Larnbrechtsen, C.Terlinden.
Filatelie R.W. Taale, E.E. Zuydendorp.
Foto: mej. H. Varekamp.
Harmonie: F. Vos, R.Walst,
Hockey: W.S. Duinmayer.
Schilderen: P. de Haan, P.M.J. Wijnands.
Tennis: mej. M.G. Karis, mevr. C. Kous-Adema, mej. P. Smeel, G.J.
Vermeer.
mocht onvangen. G. Franke

GEVRAAGD
Herentiets met hendremmen.Mr. Viloria, Training-Westerdoksdijk,
toestel 2245.
Vakantie-uitwisseling. Echtpaar zonder kinderen, in bezit van
prachtig afgezonderd gelegen buii tenhuis te Salernes (65 km, van
St. Raphaël) ‘wil van 15 juli tot 15 augustus huis ruilen miet dat
van echtpaar zonder kinderen in Nederland (geen flat), aan of niet
ver van de kust, Inl ichtingen na 18.00 uur: 023-283586.
Een nog in goede staat verkerende bromfiets. Aanbiedingen toestel
2617.
AANGEBODEN
In zeer goede staat zijnde wasmachinecombinatiemerk ‘Velo’ met
automatische waterspoellnq in centrifuge. Centrifuge en bovenblad
roestvrijstaal materiaal. Inl. toest\ 2351..
Tweepersoons dubbeldaks nylontent, m.erk Deniq-Impv voor
rugzakkampeerders of als hulptent. Gewicht compleet 3250 gr..Tegen
aannemelijk bod.lnl. tel. 2972 ..
Motorboot,lengt~ ca. 7m, met z.g.a.n. dieselmotor 11 Pk,
slaapbanken, kookqeleqenheid en elektrische verlichting. Pri]s: fl.
10.500,-. Inl. B. Schuiternaker I toestel 3622.
Elektrische kachel met6 verwarmingsspiralen. Alm .. incl. koperen
ombouw 77 x 77 cm, diep 20 cm. Inl. toestel 2795
Fiat 128, kleur rood, ruim één jaar oud, 8000 kmg.elopen. In prima
staat! lnl. P..Wessels, toest. 3206.
Trekhaak Simca 1100 f50,-. Inl. tel. 020 – 313000.