Foto van de dag

tussenijenranonkelkade.jpg


Blijf op de hoogte

via

Facebook

Klik hier

E-book

Mijn DEBUUT roman.

Even ontspannen met een roman over een episode uit het leven van een vrijgezel dat op z'n kop komt te staan.


Labspiegel


KSLA

Labspiegel 3 maart 1972.

 

Dr. Mackor maakte afscheidsronde
Afscheid in de kamer ven de heer Sachtler
Aardgas naar Japan
De grootste proeffabriek
Shell Nederland kocht kunstwerken van personeelsleden
Het betreft werk van drie gepensioneerden, namelijk het
olieverfschilderij ‘Twee vazen’ van ir. A, Bronkhuvzen. de gouache
‘Lovran’ van de heer J.W. Akkerman en de pentekening ,Landschap
Oud-Beyerland’ van de heer M. Hagedoorn.
Met ingang van 15 februari 1972 is de leiding van de sectie
Information Science, die tot nu toe werd waargenomen door de
afdelingschef Dr. J.A. Abbott. overgenomen door Dr. G. Dallinga. De
leid ing van de overige secties is onveranderd gebl even nl.:
Analysis and continuous simulation: J.H. Kruizinga Computing
Facilities, Hardware and Systems: Dr. K. Anzenhofer Computing
Facilities; Mathematical and Programming Assistance, Application
Software: Dr. G. Dallinga
In memoriam J. van RIJN
40-jarig jubileum en
afscheid J.H. Ruyter
Je verscheen op 2 februari 1932, d.w.z. de dag na je soli icitatie(!
) op ons Laboratorium en begon, zoals toen gebru i kei ij k, op de
bodendienst.
Afscheid C. Kleijne
Na een diensttijd van bijna 35 jaar nam Cor Kleijne op donderdag 24
februari afscheid van het Laboratorium.
Hij begon zijn loopbaan als metaaldraaier in dienst van de
Installatie Pernis van de N.V. De Bataafsche Petroleum Maatschappij,
een vakrichting die hij tot de laatste dag vóór zijn pensionering
trouw bleef.
Afscheid J.L. Dammers
dp 6 mei 1935 kwam Dammers als timmerman 2e klasse te werken in de
toenmalige timmerwinkel. Door zijn ijver, vakbekwaamheid en
zelfstandigheid werd hij assistentopzichter met als eerste werk de
bouw van een computer-ruimte op de begane grond van het Nieuwe
Laboratorium.
F.S. McFadzean chairman ‘Shell’ T and T
Sir David Barran heeft de wens te kennen gegeven op 30 juni a.s., de
datum van zijn pensionering als Groepsdirecteur, af te treden als
voorzitter van de Raad van Beheer (chairman) van de ‘Shell’
Transport and Trading Company, limited. Sir David blijft managing
director van deze maatschappij.
Op 1 mei a.s. zullen de heren D.H.J. van Bennekom en J.C. Rijkhof
het KSLA met pensioen verlaten. Naar aanleiding hiervan zullen de
volgende organisatorische wijzigingen plaatsvinden.
1. De heer J. K. de Jonge neemt per 1 mei de leiding van het
secretariaat Dev. Lab. over.
2. De heer C.J.C. Erbé neemt per 1 mei de leiding van het TD
secretariaat over.
3. De heer W.Th. Taurel neemt de leiding van het GvTD-secretariaat
tevens de leiding van het secretariaat Nieuw Lab op zich

Komen en Gaan
Uit dienst
Ir. F.M. Dautzenberg, 14/2, OR nr SIPM/ ca. april Shell Serre;
N. van der Blom, 15/2, EE nr NAM;
G. van der Most, 16/2/ PS nr SNR.
Burgerlijke stand
Geboren:
Erik Versteeg, zoon van R. Versteeg, 4/2;
Jantina van der Veer, dochter van W. van der Veer, 5/2;
Liesbeth Willy Piet, dochter van Ir. A.C. Piet, 6/2;
Herke-Ariënne van Hulst, dochter van Drs. M. van Hulst, 13/2;
Lucas Olivier Smal, zoon van Dr. J.A. Smaal, 13/2.
Binnenkort jubileren
J.C. Vogelzang – PDO – 24/3
R. Biesma – PN – 24/3
F. Sijmons – OB – 24/3
Dr. C. Ia Lau – AG – 15/3
D. Visser – PI – 17/3

Afscheid F.A. Lückerhoff
Temidden van zijn collega’s nam op 25 februari 1972 Frederik
Albertus Lückerhoff – voor velen Luuk – op de bekende ‘aangeklede
borrel ‘-wijze afscheid van ons allen
Afscheid C.K. Schaasberg
1n de bijna 35 jaar, dat de heer Schaasberg op ons Laboratorium
werkzaam is geweest heeft hij functies van u iteenlopende aard
verricht.
Afscheid C. Terlinden
Vrijdag 18 februari verliet, door het bereiken van de
pensioengerechtigde leeftijd, de heer C. Terlinden de
werkgemeenschap van het KSLA. Na zijn indiensttreding in november
1945 is h ij steeds werkzaam geweest in de montageafdeling van TD.
Het leek wel ‘Eén van de acht’! G. De Groot
Voor het examen EHBO slaagden de volgende collega’s:
G. Aberson, mevrouw M.J. Appelman-Van Diepen, H.H. Bixerman,
mejuffrouw J.H. de 8ruyn, M.A. van der Craats, mejuffrouw L. van
Eems, A. de Gelder (Shell Verkoop), C.M. Jong, L. Jonkman, P. Kat
(Shell Verkoop), mejuffrouw A.J. Klumpers, L. de Kock, J.W. van der
Meer, J.H.H. Meurs, L. Ouweltjes, R.R. E. Overweel, mejuffrouw M.C.
Sinkelman, J. de Swaan Arons, A. van Veel en, mejuffrouw M.J.C.
Verpoort, mejuffrouw H. de Vries en P.N. Wilson
wens ik u allen het beste voor de toekomst. G.A. Podde
sprookjes voor de kinderen van Ger van de Grijn, niet te verwarren
met Arjen van de Grijn.
De boze heks Door Ger van de Grijn Illustratie Ida Veen
Shell-procédé voor ontzwaveling rookgassen
Een van de succesvolle researchresultaten van het KSLA op het gebied
van de strijd tegen de milieuverontreinging, is het procédé voor de
ontzwavëling van rookgassen.
Steeds meer olie uit zee
Beheer Shell-winkel Foppe Oosterbaan
Zoals u wellicht al gemerkt zult hebben is er een nieuw gezicht in
de Shell-winkel verschenen. Na de pensionering van de heer C.K.
Schaasberg op 1 maart j I. is het beheer van de winkel overgenomen
door de heer F. Oosterbaan, die ons voortaan met raad en daad zal
bijstaan.
 
Tennissers weer actief
Prestatieloop Ondine
Olympische Labspelen 1972
Nieuwe Leden ASV SHELL
Bibliotheek: C.E. Dinsbach, M.K.F. Paksa, A. F. de Vette,
DIsco: R.P. Bosma, P.H. de Leeuw.
Doe het zelf: H.C.A. Brandt, H.M Chow, G.W.H .. Frank, B.Griep, T.J.
Heerooms, M. van der Pol, P.P. Sommer, J. Vermeule.
Foto: mevr. J. Honnefeller-Honig, B. Melis, J. Nederlof N.K. Smit,
C.J. Sproet.
Hockey: P.G. Disco, W. Schutsseler.
Honkbal: M. de Jong
Indoortraining: P. Koopman, J.G. Kuypens, R.A. Leers. W. Posch,
M.·M.J. Tellings, G. Vriesen.
Kegelen. mw A. Dam. W.J. van de Nes.
Klaverjassen: M. Zoet.
Sportvissen: E.G. van Eerde.
Tennis: mevr. E.C. Labruyère-Claus. mej. M. Labruyère. Voetbal: M.
KIoppenburg, C.W.Marsman, J. Prins.
Zwemmen: R. van Erp, mej. E.J. Pasma, mej. H.L.V. Vos.
Op dinsdag 28 maart a.s. zal de heer Van Genderen van de afdeling
Public relations, Gemeente Amsterdam (voorl ichting Metrobouw) een
lezi ng houden over de metrobouw in Amsterdam, waarbij ook een
aantal dia’s vertoond zal worden.
goede gezondheid en het allerbeste toe. C. Terlinden
beste foto’s werden de inzendingen bekroond van:
Chris Beekman (0R) – 1e prijs
Peter de Leeuw (PI) – 2e prijs
en kregen Jerry Ladru en Chris Sproet een eervolle vermelding.
‘Pippi Langkous’ (Jan Kerpestein)
‘Elzentak’ (Chris Sproet)
E.Brouwer – TD – 3/3
G. Franke -TD – 3/3
Tot ziens. W.F. de Haas
Winterswijk. J.D. Kommer
Tot ziens! C. Kleijne


Aangeboden
1 paar wereldberoemde CCM hockeyschaatsen maat 45 + 1 paar
schaatsbeschermers. Als nieuw en scherp geslepen. 1nl.: F.
Buitendijk, F.P, toestel 2204.
Een lichtblauwe Renault 6 TL met 1108 e.c. motor; 3 mnd oud, heeft
nog geen 7.000 km gelopen (met nog 3 mnd fabr. garantie). Nieuw-
prijs fl 7800,-, nu fl 6800,- 3217.
Woningruil. Aangeboden: 4-kamerflat met douche, keuken, balcon en
box in Spijkenisse. Huur fl. 236,85 p.rn., incl. verwarming en
service. Gevraagd: 3-kamerflat in Amsterdam, lagere huur. Inl. :A.
Rietveld, Nannostraat 15, Amsterdam/Bos en Lommer. Tel. 124705, na
18.00 uur. Overdag tel. 245703.
Wie wil mijn ruime 6-persoons bungalowtent (merk ‘Camping Star’, van
Sporthuis Centrum; met twee slaapcabines voor 3-4 personen/ afte
sluiten voor luifel met deuren) rui len voor een besl ist goede
kleinere bungalowtent? Aanbiedingen toestel 3577.
Bromfiets, Peugeot SR (sept. 1969) met verende zadelpen. Kleur:
beige. Prijs fl. 150,-. Te bevr. bij P. Hendriks, FR, toestel 2719.
Woningruil: aangeboden te Purmerend eengezinswoning bevattende 4
kamers en zolderkamer. Blijvend vrij uitzicht. Gevraagd: gelijke
woning in Weesp of Amstelveen. Inl. toestel 2351
GEVRAAGD
Twee-persoonskano. Aanbiedingen aan H.C.J. Bosch, toestel 2614 of
tel. 02150-49228.
Herenrijwiel, Rootring,  020- 453380.