Foto van de dag

tussenijenranonkelkade.jpg


Blijf op de hoogte

via

Facebook

Klik hier

E-book

Mijn DEBUUT roman.

Even ontspannen met een roman over een episode uit het leven van een vrijgezel dat op z'n kop komt te staan.


Labspiegel


KSLA

Labspiegel 18 februari 1972.

 

A.G. Hop en M. Beekhof delen prijs van f 500,-
Voor de wedstrijd in het bedenken van nieuwe namen voor de gebouwen
op het KSLA-terrein, zijn
25 inzendingen ontvangen die aan wedstrijdreglement voldeden,
Onder het ‘wakend’ oog van de overige commissieleden opende mevrouw
Klein-Knoop de enveloppen
Op 1 februari is dr. I.R. Hurle zijn werk bij KSLA begonnen. Op 1
maart zal hij de laak van de heer Mackor als Directer Sciences
overnemen.
Met ingang van 1 februari 1972 is dr. H.B. van der Heijde zich in
een staffunctie gaan bezighouden met bijzondere onderwerpen in het
analytische gebied. H ij zal hierover rechtstreeks aan de afde-
Iingschef rapporteren. Hij wordt opgevolgd als chef van de sectie
Elementanalyse en Radiochemie door de heer R.W.F. Kreps,
Binnenkort
met pensioen
J. L. Dammers – TD – 1/3
C. Terlinden – TD – 1/3
J.H. Ruyter – MR – 1/3
C. Kleijne – .TD – 1/3
F.A. Luckerhoff – TD – 1/3
C. K. Schaasberg – AD – 1/3
Met pensioen per 1/4
W.A. Prins, AG
K.J. Mossembekker, PDO
J.S. Swart, BR
J. Gmelich, TD
J. Wiedeman, TD
Op 1 februari traden in dienst:
DR. A.E.S. KRZESINSKI voor de afdeling IW. Hij behaalde in 1971
zijn Ph. O. graad op de thesis: ‘A study of electromagnetic
interactions at high energies in a
hydrogin bubble charnber (Prof. O.R. Fisch).
DRS. C. VAN MUISWINKEL werd van Shell Benelux Computing Centre
naar ons Laboratorium overgeplaatst en voor een periode van ca.
2 jaar op de afdel ing MS tewerkgesteld.
DRS. E.S.E. WERNER, bij de Shell Internationale Petroleum
Maatschappij,
Den Haag. H ij is voor een periode van 2 jaar (stage) op de afdeling
POO geplaatst.
De heer Werner heeft zijn doctoraal examen, organische chemie,
in 1971 afgelegd aan de Rijksuniversiteit te Leiden.
Komen en Gaan
Uit dienst:
Mej. drs. F. van Beek, 1/2; FP nr KSEPL; M. ‘t Hart, 1/21 OR (pens);
E. Klijzing, 1/2, AD (pens); N.J. Leonhard, 1/21 (pens); C.
Schilder,
1/2, aPE (pens); Mevr. R.J. den Hartoog-Lammers, 5/2, PI.
Burgerlijke stand
Geboren:
Tracy Hill, dochter van dr. J.S. Hill, 3/1;
Sabine Maria van de Wiel, dochter van W.A.M. van de Wiel, 1/2.
Binnenkort jubileren
25 jaar
E. Brouwer – TD – 3/3
G. Franke – TO – 3/3
Dr. C. La Lau – AG – 15/3
D. Visser – PI – 17/3
40-jarig jubileum G. de Groot
Gerrit de Groot viert op 22 februari zijn 40-jarig jubileum op het
KSLA en dat is een heel ding, want 40-jarige jubilea zijn
uitzonderingen.
BIA
Mevrouw Trudy Färber-Baas heeft om zeer blijde redenen – haar
werkzaamheden bij de redactie van LS moeten beëindigen. Vanaf eind
oktober vorig jaar, toen zij de plaats innam van de door ziekte
afwezige mevrouw Koopmans, heeft zij met enthousiasme meegewerkt aan
de totstandkoming van ons blad.
van uw pensioen mag gaan genieten. Arie Konradt mocht ontvangen. K.
Mol
Mevr. A. K. Klein-Knoop
L. Alders
E.D. Kunst
D. Swier
Wagner: Onrijpe studies leiden een hardnekkig eigen leven
Toxopeüs: Niet meer dan 400/0 is produceerbaar.
Lelyveld: Materlêle welvaart is voor velen niet meer zo primair
Choufoer: Tien procent overcapaciteit betekent hogere
productie-kosten.
De heer G. Chandler, Group Trade Relations-Coördinator heeft in Den
Haag een lezing gehouden over ‘Shell’s reputation’.
Kernenergie
Sprookjes van Ger va’n de Grijn
Het Ganzenboedstertje
Er was eens een armganzenhoedstertie. Veronica was haar naam. ‘s
Zomers trok Veronica….
Liever in het Lab dan in de Lucht EUROSHELL SERVICE
Daarachter stond de naam van A.W. de Jong, afdeling PC. Een paar uur
later stond hij bij ons in de kamer: Abe de Jong,eengoedlachse
jongeman van 25 jaar I geboren in het Noordbrabantse Goirle, bij de
Belgische grens. Trudy Färber bracht hem aan het praten en zij
noteerde:
U kunt het formu Iier kwijt bij:
Abe de Jong afd. PC tst. 3283
Jos Broersen afd. FS tst. 2920
het ASV secretariaat tst. 2935
W. Broodwinner E. Faas
S.J. Derksema L. Kuyper
demonstratie pottenbakken,
Martino Smits
Hockey FITte Winter,slaap’
SCHELPTOURNOOI 1972
het allerbeste toe. P.B. Udo
P. van Arkel – OR – 24/2
toekomst..H. Joinking
allerbeste voor de toekomst N.J. Leonhard
toekomst wensen. Tot ziens. J. Nijman

GEVRAAGD
Kampeer-bagagewagen. Aanbiedingen
aan J.V. de Kwaadsteniet.
prfbr. 6 tel. 3026 of tel. 02990-
24543.
Kleine bagagewagen voor achter
een 2 CV. Hr. De Neling, tel. 2631.
Wie kan mij hel pen aan een of
meerdere exemplaren van
‘METRO’, ondergronds blad tot
6 mei 1945, daarna ‘daql icht-nu mrners’.
M.J. de Meulder, tel. 2207
of Hoofdweg 379hs, Amsterdam.
Te huur gevr. voor verlofgangers
(echtpaar met 1 kind) kleine flat
in Amsterdam met douche of
badk. Periode 20 mei tot 1 jul i
1972, evt. alleen maand juni.
Mevr. I. Veèn, toestel 3459.
AANGEBODEN I
;.c _
GEVRAAGD
Kampeer-bagagewagen. Aanbiedingen
aan J.V. de Kwaadsteniet.
prfbr. 6 tel. 3026 of tel. 02990-
24543.
Kleine bagagewagen voor achter
een 2 CV. Hr. De Neling, tel. 2631.
Wie kan mij hel pen aan een of
meerdere exemplaren van
‘METRO’, ondergronds blad tot
6 mei 1945, daarna ‘daql icht-nu mrners’.
M.J. de Meulder, tel. 2207
of Hoofdweg 379hs, Amsterdam.
Te huur gevr. voor verlofgangers
(echtpaar met 1 kind) kleine flat
in Amsterdam met douche of
badk. Periode 20 mei tot 1 jul i
1972, evt. alleen maand juni.
Mevr. I. Veèn, toestel 3459.
Woningruil: hu is te Den Haag (BenoordenhoutL
Indeling: parterre:
grote suite, le etage: 2 grote en
1 kleine kamer, bad kamer. Tui n,
lage huur. Gevr.: 3 à 4 kamerfjat
in Amsterdam, liefst in Zuid, Amstelveen
of Buitenveldert. Te
– bevr. C.v.d. Leeden, tel. 070-
601779.
Tourcaravan ISBA fl. 1900,-. Te
bevr. bij J. R. van Mar/e, tel. 2844.
Bruynzeel hang/legkast (2 planken).
Afm.60 x 70 x 175 cm.
f 80,-. Inl. A.T. Nieuwkoop,
tel. 3638.
~<
Woonboot aan de Kattenburgergracht.
F 15.000,-. Te bevr. bij
J.J. de Vries, tel. 3389.
English girl (24) would like to
stay with an Engl ish-speaking
family as a paying guest during
working visit to KSLA 27th
February-24th March. Geinteresseerden
gel ieven contact op te nemen
met D. Swier, PI/vr. tel.
2499.