Foto van de dag

tussenijenranonkelkade.jpg


Blijf op de hoogte

via

Facebook

Klik hier

E-book

Mijn DEBUUT roman.

Even ontspannen met een roman over een episode uit het leven van een vrijgezel dat op z'n kop komt te staan.


Labspiegel


KSLA


Labspiegel 4 februari 1972.

 

KSLA-brandweer oefende op Schiphol
Een dozijn gepensioneerden
In dit nummer van LS treft u de ‘uitwuifstukjes’ aan van twaalf
collega’s die met ingang van 1 februari met pensioen zijn gegaan.
Voor zover wij ons kunnen herinneren hebben we niet eerder zo’n
groot aantal pensioneringen in één maand meegemaakt. Het zijn er
overigensméér, om precies te zijn zestien. Vier collega’s gaven de
wens te kennen geen aandacht te schen ken aan hun vertrek uit onze
werkgemeenschap
Ir. F.J. KijIstra hoogleraar
Bij Koninkl ijk Besluit van 4 januari 1972 is ir. F.J. Kijlstra
benoemd tot gewoon hoogleraar aan de Technische Hogeschool
Eindhoven.
35.000 stuivers per week in omloop
De heren Zimmermann en Zijlma tellen wekelijks heel wat af
Bezoek uiu Afrika
De heer A.P. Huntington, B.A., is ingaande 3 januari van Shell
Chemieals. Carrington, voor een periode van twee jaar op de afdel
ing POC tewerkgesteld.
Per 1 juli 1972 zal de heer H.W. van der Hoeven; personeelschef van
het KSLA, de dienst van de Groep verlaten. Hij zal worden opgevolgd
door drs. S.F. van Heemstra. die op 1 april 1972 zijn werkzaamheden
bij het KSLA zal aanvangen
Binnenkort met pensioen
J. L. Dammers – TD – 1/3
C. Terlinden – TD – 1/3
J.H. Ruyter – MR – 1/3
C. Kleijne – TO – 1/3
F.A. Luckerhoff – TD – 1/3
C. K. Schaasberg – AD – 1/3
Komen en gaan
Uit dienst
Ir. J.A. van Arkel, PS nr. SIPM;
Dr. P. Cossee, FR nr Shell Res. Ltd.; R. Kruyk, PS; Mej.I.J. Moes,
AD;
Mevr. W. van Raam-Vreeken, PI; Mevr. G.M. de Vette-Pauws, PDO; Mevr.
G.C. Winter-Vuyst,
aPR; Mevr. A. Seymonsbergen-de Leeuw, AD; Mej. J.G. Schoo, PN nr
NAM;
Mevr. M.J. Appelman-van Diepen FR; Mevr. K.M. Sabel-Theijn, IW;
IR. H.J.A. van Helden, PDO nr KSEPL.
Ex mil. dienst
M.A. van der Craats, FS; ir. M.A.M. Boersma, FR; P. Been, OPE.
Burgerlijke stand
Gehuwd
Mej. D. Zwaan met A.W. Hummeling, 17/12;
J. van Empelen met Mej. W.J. Plankman, 23/12;
R. de Jong met Mej. J. Kortèland, 24/12;
G.W.J. Heimerikx met Mej. M. Eebes, 29/10;
Mej. C.G. Leliveld met A.P. Kouwenhoven (OB), 29/12;
Mej. I. Laarhoven met K.A. Schoop, 30/12.
Geboren
Florence Catharina Huberdina Godefroy, dochter van Ir. H.W.H.E.
Godefroy, 16/11;
Rahni Deirdre van der Schot, dochter van G.J.J. van der Schot,
20/12;
David Richard Groothuizen, zoon van A.C. Groothuizen, 24/12;
Nienke den Hartog, dochter
van Mevr.R.J. den Hartog-Lammers, 25/12;
Dennis Jeroen van der Zwaard, zoon van L.P. van der Zwaard, 1/1.
Binnenkort jubileren
25 jaar
P. van Arkel – OR- 24/2
E. Brouwer – TD -.3/3
G. Franke – TD – 3/3
Dr. C. La La!,.)-AG -15/3
D. Visser – PI – 17/3

ir. W.H.M. Nieuwenhuis
tot ziens allemaal W.P.A. Wilmer
In memoriam P.Zaal
die ik gedurende mijn ziekte kreeg. Mevr. M.G. Lendsmig-Koppenol
Pieter Zaal. Uit aller naam, G.M. Zaal-Werverling

 Huisvestingenquête J.C. hoofdschotel Drie minuten tussen hemel en aarde
Het vliegtuigje is geen DC-B of iets in die geest, maar een
Cessna,een bovendekker.
parachutespringen door een ksla-er
L. de Way
SHELL OLIESTOOK SERVICE
W.F. de Haas
Op 1 februari hebben we afscheid genomen van W.F. de Haas, die na
bijna 39 dienstjaren het laboratorium met pensioen verliet.
J. van ‘t Veer
De heer Van ‘t Veer begon op 12 oktober 1946 zijn loopbaan bij Shell
Als civil construction inspector kwam hij toen in dienst van de
Compania Shell de Venezuela en werd betrokken bij de bouw van de
raffinaderij te Cardon en de daarbij behorende woningen.
Bram Cornelisse gaat met pensioen! Aan die gedachte moeten we wel
even wennen. Natuurlijk is het geen zeldzaamheid dat iemand na ruim
37 dienstjaren het laboratorium verlaat,
J.D.Kommer
Wanneer we formeel beginnen dan allereerst het volgende: De heer
J.D. Kommer, voor de bekenden afgekort tot K. K., begon zijn
carrière op de afdeling 0 KO op 1-9-’33 en werd 1-1-’34
overgeplaatst naar OKK. Nog maar weinigen zullen zich deze
wonderlijke afkortingen voor opleiding- en keurinqsafdeling van het
toenmalige LBPMA kunnen herinneren.
J. Nijman
Ruim 37 jaar heeft Jaap Nijman in het Laboratorium doorgebracht en :
er zijn beste krachten aan gegeven. Na en kele jaren voorpraktijk
kwam hij als HTSer Chemische Techniek binnen.
A. Konradt
Op 20 oktober 1930 werd Arie Konradt, een jongen van bij na 16 jaar,
als bode op ons Laboratorium te werk gesteld
F. van de Rhee
Op 31 januari 1972 zal de heer F. van de Rhee na 35 jaren de dienst
van KSLA met pensioen verlaten.
P.B. Udo
Met de pensionering van Piet Udo op 1 februari a.s., verdwijnt
wederom een figuur uit ons directe gezichtsveld, die gedurende lange
tijd z’n partij heeft meegeblazen
G.A. Podde
Beste Ger Podde,
Op 21 maart 1955 maakte je een hoopvolle start als operator bij het
KSLA. Je kon daarbij je technische bekwaamheden goed inzetten
terwijl ook de operator – cursus gladjes genomen werd.
J.J.A. Lafleur
Op 1 februari j.l. ging John Lafleur, die aan het eind van de
dertiger jaren in dienst van het Laboratorium kwam, met pensioen.

H. Keizer
Het is niet zo eenvoudig om iets te zeggen over iemand, die pas
enige weken geleden in de LabSpiegel heeft gestaan als’ Eén van de
2000′. Aan de andere kant is het n iet zo moeil ij kom nog iets over
Hein Keizer te zeggen, want er zijn zoveel kanten aan hem.
Tot ziens. H. Keizer
H.W.F. Joinking
Op vrijdag 21 januari 1972 namen wij afscheid van de heer Joinking
die op 31-1-’72 met pensioen is gegaan, na ruim 25 dienstjaren.
Zo, daar is dan het voorhek , het kleine hekje vlak bij de loge heb
ik het meest gebruikt. Links kan ik het ‘Witte-Huis’ niet
voorbijzzonder te denken aan Sw!Ïgman, wiens zoon mij zo goed hielp
toen ik te veel van de 502 gesnoept had. Ja en dan gaan we over de
brug, ik leg mljn hand even op de leuning die ik samen met Herman
Vogelzang (die mij in de honger-periode elke morgen een lepel
raapolie ingaf) vernieuwde.
Dia van het jaar: A.C. Vlaming met ‘Vissersboten op het IJsselmeer’
(tegenlicht). De eervolle vermelding ging naar P.A. van Weeren met
een macro- . opname van een pluis. Foto van het jaar: E. D. Kunst
met ‘Man en hond’ Eervolle vermelding: P.H. Leeuw met
‘Tralievenster’.
Nieuwe leden
ASV SHELL
Bibliotheek: C.M. Clemens, mej. L. van der Eems, M. Winter.
Doe het zelf: L.A. Bijl, J.J. Dekker, A. Hotstra. J.M. van der
Klaauw, M. Lefrancois, A.C.W. Leyen, J. Oostervink. Filatelie: K.
Spijker, G. Verkade.
Foto: E. Zeldenrust.
Harmonie: e.E.van Brakel, F. Dane.
In doortraining: mej. M.T. Arler, mej. I. Voorhorst.
Kegelen: H. Cohen.
Mannenkoor: J. Korenstra
Tennis: J.H. Geus; mevr. I. S. Geus-v.d. Burg, N. Koning.
 
Algemene Ledenvergadering Badminton
Olympiakarte 1972

Demonstratie pottenbakken
De heer J. Jongman uit Edam
 

Eengezinswoningen in Bovenkarspel
Shell ontwikkelt onderwater-sondeerapparaat
B. van Ommen – TD – 1/2
J. L. Smit – MS – 1/2
G. Raat – AD – 3/2
500.000.000 m3 aardgas voor Amsterdam
landbouwers maakten kennis’ met research foto
A.
Cornelisse
(OR)


AANGEBODEN
Volks wagen 1200 met schuifdak
en bagagerek, bouwjaar 1964, kmstand
111.000 km, kleur wit_ Te
bevr. W.H. de Leeuwerk, tef: 2076
of 2600/
thuis: 02980-86063.
Dessa Wol tapijt, 3,5 bij 4,0 meter
met ondertapijt, kleur: cognac,
prijs: f 200,-. Tel. 02977-24912.
Enkeie heel mooie siert/essen van
lichtgroen glas, met een inhoud
van 15 liter. Doordat de fles een
wijde hals heeft kan hij uitstekend
gebruikt worden als sierpot voor
planten of strobloemen. Hij is ook
te gebruiken als (goud)vissenkom
of als sfeervolle lamp. Inl ichti ngen
H.W. Kroese, tel. 2718.
Grundig stereo radio, type 2440,
met ingebouwde luidsprekers;
midden-, lange- en kortegolf en
FM. Aansluitmogelijkheid voor
platenspeler en taperecorder. Ca.
10 jaar oud; prijs f 125,- Tevens
Phil ips platenspeler, ca. 10 jaar
oud: Kleine reparatie vereist. Tegen
elk aannemelijk bod. Tst.
2059.
Kunstriischsetsen, schoenmaat 36,
voor meisje van ca. 10 jaar, f 15,-;
kinderfiets, in redelijke staat,
voor meisje 8-12 jaar; geen kosten.
Toestel 2408.
Woningruil: eengezinswoning (4
kamers). Tutein Noltheniusplein,
Purmerend. Gevraagd: 3 kamerwoning
(in nette buurt) te Amsterdam,
bij voorkeur omgeving
Bos en Lommerweg-Burg. de
Vlugtfaan. Tel. 02990-25927 of
t08stel3411.
Woningr-I:J-Î.l-:-Aangf?bode.4o- kamerflat,
laagbouw in Nieuw Nieuwendam
(dicht bij groot Winkelcentrurn):
huur f 113,- per maand.
Gevraagd: Eengezinswoning in
Monnikendam of Oostzaan van
dezelfde grootte; hogere huur
geen bezwaar. Tel. 020 – 264973
of toestel. 2610.
Te huur in de Franse zeealpen.
45 km t.n.v. Nice, een woning,
. voorzien van alle comfort, voor
de maanden: mei, juni, half
augustus en september. Te bevr.
bij: E.Ph. Manasse, tel. 2854.
GEVRAAGD:
Kamer met vrije opgang voor verpleegster
met kookgelegenheid, .
. .
s.v.p. verwarming aanwezig en gebru
ik van douche. Mej. C. Broekhuizen,
tel. ·020-312003.