Foto van de dag

tussenijenranonkelkade.jpg


Blijf op de hoogte

via

Facebook

Klik hier

E-book

Mijn DEBUUT roman.

Even ontspannen met een roman over een episode uit het leven van een vrijgezel dat op z'n kop komt te staan.


Labspiegel


KSLA


Labspiegel 7 januari 1972.

 
Dr. Ballard : ‘We moeten anticiperen op veranderingen.’ IJ-PAVILJOEN
Vervolgens verzocht de heer Ballard de aanwezigen in enkele
ogenbrikken stilte, de employés en oudemployés te herdenken, die in
1971 voorgoed van ons heen zijn gegaan. Van hen waren nog in
aktievedienst de heren: J. den Hertog en e. de Roode van het
Laboratorium en de heer M. Bouwhuis van de TIA. Van de
gepensioneerden zijn het de heren: J. Bogaert, A. F. Goudappel, J.D.
van der Knaap, A.A. Nieuwendaal en M.C. Siegman, allen van het
Laboratorium.
Op 27 deoember werd de heer A. ROOK van de TIA naar het KSLA
overgeplaatst. Hij kreeg een functie
in de afdeling AD Rectificatie:
Op ö december werd van de TIA naar het KSLA overgeplaatst de heer J.
DREVES, voor de afdeling PDO.
de leidinq van de afdeling FR wordt hierbij medegedeeld dat Dr. P.A.
KlLTY met ingang van 1 januari 1972 is benoemd tot chef van de
sectie ‘Heteroqeneous Catalysis’,
Met ingang van 1 december 1971 werd ir. W.H.M. Nieuwenhuis benoem. d
tot chef van de sectie PI/do; Docurnentation and Intermation
Services
BINNENKORT MET PENSIOEN
H. Keizer – AD – 1/2
H.W. F. Joinki.ng – TD – 1/2
J..D. Kommer – AG ~ 1/2
N.J. Leonhard . AG – 1/2
J.J.A. Lafleur – poe – 1/2
W.F. de Haas – OPR – 1/2
G.A. Podde – PDO – 1/2
F. van de :Rhee- AD – 1/2
P.B. Udo – EE – 1/2
A. Konradt – TD – 1/2
J. van ‘t Veer – TD – 1/2
M.’t Hart – PDO – 1/2
J. Nijman – PN – 1/2
A. Cornelisse – 0R – 1/2
dat we van Willem P.A. Wilmer afscheid moeten gaan nemen.
Burgerlijke stand
Gehuwd:
Mej. W.J. Mans met J. van der Leur (AG), 16/12;
A.A. Monster met mej. S.H. Coumou, 16/12;
A.C. den Boer met mej. P.J. Harteveld, 17/12;
mej. A.P. Mandjes met E. Rollenberg, 17/12;
mej. L.M. IJpema met E. de Vries, 24/12;
Th. G. Galesloot met mej. E.M. van der Kroon, 27/12.
Geboren:
Serge Constantin Donkersloot, zoon van E. Donkersloot. 17/12;
Floris Eduard Lambrechtsen, zoon van P.J. Lambrechtsen, 12/12;
Thierry François Jansen, zoon van A.F.J. Jansen. 15/12.
Binnenkort jubileren
40 jaar
J.H. Ruyter – MR- 2/2
25 jaar
B. van Ommen – TD – 1/2
J.L. Smit – MS – 1/2
G. Raat – AD – 3/2

Afscheid
W.P.A. Wilmer

Wijziging type manometer
De manometers die binnenkort in het IJzermagazijn verkrijgbaar zijn,
zu lIen een andere uitvoering hebben dan tot nu toe.
 
Aleid, het beste!
Aleid Weda, werkzaam op AD/sm, kwam op Oudejaarsochtend in Amsterdam
onder een auto. Met diverse fracturen, o.a. een gebroken bovenbeen
en een gebroken sleutelbeen, kwam zij terecht in het Binnengasthuis.

Zesentwintig en een half jaar was hij met zijn forse gestalte en
zijn sonore stemgeluid zeer duidelijk aanwezig op het KSLA. Op 31
januari gaat hij, samen met nog twaalf colleqa’s. met pensioen. Maar
dáárom richten we de schijnwerper n iet op hem. Het lag toch al in
de bedoel ing een praatje voor LS met hem te maken. Zijn
pensionering – hij ziet er helemaal niet uit als zestig ~ overviel
ons eigenlijk
Hein Keizer Volendam is een machtig mooi plekje
De gepensioneerden waren er weer (foto)
De Tankinstallatie is niet meer
De naamplaat van de TIA wordt verwijderd (foto)
Namens Shell Nederland Raffinaderij N.V. voerde Ir. G.J.F.
Stijntjes, directeur Verwerking, het woord.
Nu is de TIA dan verdwenen. In de laatste dagen van 1971 vonden in
het kantoortje van de TIA de
opruimwerkzaamheden plaats.
De administratieve papieren werden deels opgeruimd, deels naar
Pernis overgebracht. Voor álles, zei fs voor de schilderijtjes en de
planten, moest een bestemming worden gevonden!
Rupsenplaag
"Met deze noest voortmarcherende processie van rupsen willen we
graag even de aandacht vestigen op het feit dat activiteit niet met
resultaat moet worden verward, maar altijd goed het doel voor ogen
moet worden gehouden.
Voetballen
In 1963 werd namelijk de heer J.J. Hooftman benoemd tot erelid van
de Shell Harmonie.
Ir. P. Sauerbier – TR – 15/1
J. Nystad – AD – 20/1

Aangeboden
Skie-schoenen met spanners, maat
38. Tebvr. L.v.d. Sloot, tel. 3602
of 02902-462.
Welke KSLA:er uit Purmerend,
in het bezit van een auto, zoekt
iemand om bij toerbeurt van
Purmerend naar het Lab vv . te
rijden? Van Kalkeren, tst. 2911.
Gevraagd:
Buitenboordmotor, 3-5 pk. F.H.
van Bergen, tel. 3374.
‘Erke’ bagage wagentje, t.e.a.b.
tel. 2040.
Te huur in Zuid-Frankrijk:
24 pers. chalets, geheel ingericht,
eigen douche en WC, 18
km van Nice. Prijs f 20,-
f 140,- per week (juli is bezet).
lnl.: M. Sluis, MC, tst. 3433 of
H. Keqel. ‘Ararat’, Baudarie-
Contes (A-M), Grance.