Foto van de dag

devlab.jpg


Blijf op de hoogte

via

Facebook

Klik hier

E-book

Mijn DEBUUT roman.

Even ontspannen met een roman over een episode uit het leven van een vrijgezel dat op z'n kop komt te staan.
De Labspiegel
 

Labspiegel januari 1971

 

Bedrijfsrestaurant, lunchroom, koffietafel Lab-Spiegel, KSLA, J.H. Schweppe, Badhuisweg 3,
Amsterdam, dr. ir. G.G. Baylé, dr. ir. J. de Swaan Arons,
thermodynamics, dr. W. Mandema, Chr. de Roode

nieuwjaarsbijeenkomst, dr. S.A. Ballard, KSLA,
TIA, overledenen, tv,
Cor Erbé, olieprocessen, Groepsraffinaderij,
zwaveldioxyde uit rookgassen, smeeroliën, Shell Chemische Fabrieken
te Moerdijk, scheepsdieselmotoren, bitumineuze glijlagen,
gietharsen, synthetische rubber, Pernis, Stanlow, Berre, MIBK,
methyl-isobutyl-keton, engineering-research

proeffabriek voor het vergassen van zware
oliefracties, analytische research, indampzouten, groepslaboratoria,
Woodstock, Technische Diensten, KSLA, Grasweg, Wescon,
jeugdcommissie
de reünie der gepensioneerden, zaal B van het
IJ-paviljoen, Rosman, Amsterdamse havengebied,
pijpleidingenonderzoek, branderontwikkelingsruimte, Shell
Gasification Process, Wescon, IJ-lab, Harmsen, van Dulst,

A.H. Lödel, ik kwam in 1905 in dienst, op de
plaats van het Grote Lab stond vroeger een boerderij,
Nel Koelewijn, Piet van der Meij, Adri Baks, B.
ten Broeke, Th. Schreuder, C.W.J. Verwey, H.N. Hulsman, A.J. Maan, 
Jos van Deursen, Henny Smit, OR-verkiezing

C. Nieuwland, Louis Pouw, L.N.A. ten Rouwelaar,
A.F. de Vries, Henny Smit, M.A. van der Craats, Sjon Erkelens, R.J.
Maaskant, Netty de Waal, Th. de Graaf, H. van der Meer, M.J.
Scheele, Niesman, Louis Huizinga van de electronische werkplaats
sitatieschets van het KSLA-terrein,
Buiksloterhamkanaal, Buiksloterkanaal, vetfabriek, tankput,
proeffabriek, gascentrale, gebouw voor technische diensten, klein
laboratorium, groot laboratium, schuilkelder, chemicaliën magazijn,
developmentlab, transformatorgebouw, electrolysegebouw, Tolhuis

Bernet, Wesconloods, LPG-station, JAVAhout,
Bronswerk,
A.D. Langeveld, Arnoud Langeveld, ir. H. Mondria,
J.E. le Blanc, A. van Rijn, D. Jansen, C. Heyman, W. Bodemeijer, F.
Lijmberg, G. van Alphen, G. Arink

J.A. van Bakel, schipper op de Dilecta, W.A.
Marsman, A. Bosch, lastechniek, radiografisch onderzoek, K. Vosmeer,
N.J. Paape, machinistendienst
Paape, P. Zaal, H. Brouwer, calqueersectie, J.
Bouman, H. van Lienden, Piet Zaal

G.M. Ubbink, Dr. V.G. Aurich, ir. A.F. Beijdorff,
C.M. Jong, drs H. Schadenberg, Henk Schadenberg, ir. A. Reinink,
Arend Reinink, M.J. Hubers, serveerster, T.G. Galesloot, Theo
Galesloot, A.G. Taylor, M.M. Schlesser, A. Vlotman, F. de Neling, R.
Knöbel, ir. H. Verbeek, ir. J.H. Steenbruggen, C. Fahner, D.L.A.
d’Haemer, ir R.P. van der Vet, dr. ir. S. Bruin, dr. S.D. Robertson,
C.J. Daalmeyer, Cor Daalmeyer
shell-premiespaarregeling 

Shell Harmonie, Anton Nieuwkoop