Foto van de dag

devlab.jpg


Blijf op de hoogte

via

Facebook

Klik hier

E-book

Mijn DEBUUT roman.

Even ontspannen met een roman over een episode uit het leven van een vrijgezel dat op z'n kop komt te staan.


Labspiegel


KSLA

Labspiegel 11 juni 1971

 

Recordbelangsteiling uoor lnstuif
De grote trekpleister was natuurlijk de glasblazerij
Op de stoel van de heer Ballard zat een jochie van een jaar of acht.
Hij leunde parmantig achterover en voelde zich een hele vent.
Overhoeks was de topper van de Instuif op donderdag 3 juni. De hele
avond door concentreerde zich dáár de grootste drukte.
De lezingzaal, waar in wide screen de film ‘Sky over Holland’
draaide, was voortdurend goed bezet.
‘Slaan helpt je geen klap, gebruik daarom de Tabard
anti-insectenstift’, is het motto waaronder Shell ! Nederland Chemie
dit produkt lanceert.
Herinneringslepels afhalen
Het koffieverbruik via de automaten is te hoog. De verstrekking van
het bruine vocht wordt daardoor een te dure zaak. Reeds voor de
tweede maal is hierover in de Ondernemingsraad gesproken
Geen wonder als je bedenkt dat de automaten ‘s maandags eerst
door sommige lieden werden doorgespoled met: jawel, koffie. Komt
Piet ook nog? -Ja, maar dat kan nog wel even duren.- oh dan neem ik
vast een bakkie voor hem mee…
Piet komt binnen en vindt een koud bekertje koffie op z’n bureau dat
z’n weg vindt naar de gootsteen. Piet zegt: wie wil er nog koffie? 6
man roept Ja….
Gek he dat het dan duur wordt.
[AM]
De heer W. DE RIJK trad als assistent plantchef weer in dienst voor
de afdeling PDO. Vanaf 1.10.1938
tot 16.10.1963 was hij bij de Groep werkzaam, waarna hij na
emigratie werd tewerkgesteld bij de New Zealand Refining Co. te
Whangarei.
Mejuffrouw J.C. DE JAGER als telefoniste voor de afdel ing AD. Zij
behaalde in 1966 haar Mulodiploma en werkte daarna als telefoniste
bij de PTT te Amsterdam.
Dr. J.A. SMAAL voor de afdeling PC. Hij promoveerde in april 1971
aan de Rijksuniversiteit te Groningen bij Prof. Dr. E.E. van Tamelen
en Prof. Dr. H. Wijnberg op een. proefschrift The enzym ie ciel
ization of 6′-norsqualene- L,
3-oxide’.
Mevrouw T. HOEPMAN-GANZEVELD werd van de NAM te Assen naar ons
Laboratorium overgeplaatst.
Zij is als administratief assistente op de afdel ing PN geplaatst.

De heer P. TUMP werd van de TIA naar ons Laboratorium overgeplaatst
en als emballeur op de afdeling AD tewerkgesteld.

Komen en gaan
Gegaan: mej. C. Isaacson, IW; mej. I. v.d. Jagt, PI; mevr. G.C.
Kind-Renskers,
BR; D. van Klaveren, mulo-c; mej. S. Mees, KC; ir. A.H.C. van
Paassen, PS; mej. E.T.M. Peerdeman, AG; T.N. Visser, MC nr KSLPO
(tijd.tw.): dr. H. Voetter, PDO nr SlfJM; A.N.G. de Vogel, BH; J.L.
Vijfhuizen,
mulo-c; mevr. M.e. van de Wetering- Van Riet Paap, PN; mej. J.W.A.
te Winkel, AD.
-
Burgerlijke stand
Gehuwd:
W. Bergwerf met mej. T.P. Schipper, 18/5
D.A. Stoker met mej. W.H. Boers, 19/5
dr. A.K. Kevorkian met mej. K.H. ten Broeke, 21/5
mej. G. Lof met P. Keeman (PDO) 27/5
Geboren:
Marielle Eva Valkering, dochter van drs. C.P. Valkering, 16/4
Sophia Bos, dochter van ir. A. Bos, 24/4
Joanna Ward, dochter van ir. P.A. Ward, 5/5
Irene Léonie Schuurmans, dochter van ir. H.J.A. Schuurmans, 12/5
Bron Vos, zoon van dr. B. Vos,-~5/5
Natalie Anna Catharina Laan, dochter van P.G. Laan, 16/5
Marinus Gerardus Hermandus Croese, zoon van F. H, Croese, 21/5
Maarten Cornelis van Deursen, zoon van J.H. van Deursen, 22/5
Carel Huibert Brak, zoon van D. Brak, 24/5
Binnenkort jubileren
J. Cornelissen – AD – 1/7
A. Drenth – TD – 1/7
C.P.H. Holtman – PDC – 1/7
drs. D. Mulder – TR – 1/7
A.C. Sterk – TD – 1/7-
C.A. Warmerdam – TD – 1/7
J.J. Tuynman – BR – 8/7
M.Dijk-TD-15/7
P.H. van Eik – AD – 15/7

die alles zo voortreffelijk organiseerde. J.M. Zonnenschijn
van de derby Residuals – Staf. H. Voetter
A. Hofland overleden
Op 23 mei is te Londen op 70- jarige leeftijd overleden de heer A.
Hofland, oud-Groepsdirecteur en sinds 1962 commissaris van de
‘Koninklijke’.
In memoriam A.F. Goudappel
Ladders en steigers
In de vitrine in de hal van het IJpaviljoen is een aantal foto’s
geexposeerd van situaties die door het Veiligheidsinstituut in de
praktijk zijn waargenomen.
H.C. Nagelkerken – TD – 11/6 foto
B.D.F. Hopman – FR – 11/6
A. van Hu is – TD – 24/6

prettige herinnering voor mij blijven. J.Ph. Keuning
die geweldige laatste ‘werkdag’ O.H. Smit
Wij wensen u verder het allerbeste. C.J. Visser TIA

opel kadett, nsu prinz, Vakantietijd onveiligste periode op de weg

Koffieverstrekking
Om verspilling tegen te gaan werd voorgesteld om regelmatig over het
koffieverbruik in de LabSpiegel te publ iceren en de aandacht te
vestigen op de plaatsen waar de grootste verspilling optreedt
(cijfers) en daarbij aan te kondigen dat, Ind ien er geen verbeteri
ng komt, maatregelen zullen worden genomen.
Nog geen brug naar het bedrijfsrestaurant BDR.
variabele werktijden
Amsterdam als Havenstad
Dam
De haven is voor de economie van Amsterdam altijd een levensbelang
geweest
De havenmond. met op de achtergrond het Noordzee kanaal
Stukgoedoverslag in de Coenhaven
Kolen- en ertsoverslag in de Westhaven
 
HEBT U NOG EEN HANDKAR?
Ziet u nog wel. eens een handkar langs de weg? Zelden of nooit,
vermoeden wij. In een tijdsbestek van pakweg tien tot vijftien jaar
zijn die handige handkarren uit het stadsbeeld verdwenen, helaas
Trudy Färber: Vechtster Voor een tiende seconde.
Haar naam; lezen we regelmatig in de LabSpiegel en het heeft dan
altijd iets te maken met zeer snel roeien: mevrouw G.A. Färber-
Baas, of nee: Trudy Färber. Ze kwam, hu al weer elf jaar geleden.
als Trudy Baas op OD, de afdeling die nu TR heet. In drie maanden
tijd werd ze opgeleid tot manualiste
Instuif in beeld
Deze fotoserie geeft een impressie van het bezoek van- honderden
employés met hun familieleden of kennissen aan het KSLA.
 
Nieuws van de tennisbanen
Nieuwe leden
ASV ·SHELL’
Biljarten: A.A. Rootring.
Doe hetzelf: W. Huysen, H. L. F. Jansen, J. Jansen. H.W. Kroese, F
.W. Lineman, D. Voortman.
Filatelie: H. Hazelaar, C. Sijp.
Hockey: F. van Lobberegt, mevr. O.M. van de Velde-Boevé, H. Vette,
M. Vette, A. Wink.
Honkbal: R. Thomas.
Sportvissen:
J.M. Kerpestein.
Tennis:
V.J. Aurich, J. Lindhout, J.E. Maxwell, J.H. Peek, mevr. J. K.
Sheldon-Dijkstra.
Voetbal:
F.J. Janssen.

Het krappe herenbestand heeft de TC menigmaal voor problemen
geplaatst, maar dankzij
Leo Halvers, Joop Helle, Ed Keijser, Gerard Heiszwelf. Wim Molenaar
en Frank Baard man is alles geklaard. Het invallen van Ank Onrust
voor de geblesseerde Tonny van Hees mag ook in dank worden
geregistreerd.

Heerlijk feest voor kinderen
Het kinderfeest op het sportpark, op zaterdag 5 juni, was weer een
geslaagd festijn.
 
jubileum mocht ontvangen. P.P. Kersbergen

met de stoomtram van Hoorn naar Medenblik


AANGEBODEN:
‘Kolibri’ opvouwbare zeilkano, compleet met zelluitrustinq, roer met
afstandbediening enz. In staat van nieuw. Prijs f 250,-. C. Zanen,
TD, tst. 2683.
Peugeot 404, bouwjaar 1968, in goede staat, Incl. radio en diverse
accessoires; priis f 4.000,-. Bartels. OPE/to, tst, 3357
Ruime hoekwoning met garage te Kwadijk, 20 km ten noorden van
Amsterdam. Uniek, blijvend vrij uitzicht. Indeling: hal, toilet,
Lvormige
woonkamer met natuurstenen schoorsteen, uitgebouwde keuken en
bijkeuken; 3 slaapkamers, bal kon, douche, vliering; tuin voor en
achter. Koopso-m i;c~
f 65.000,- k.k., te bevragen: Bartels, Sationsweg 41 g, tel. 02992 –
234 of 02995 – 1231 of tst. 3357.
Te huur voor echtpaar (zonder kinderen) in vakantietijd gedeelte van
villa in Haarlem, omg. Dreef-Den Hout, in periode van 15/6-31/8.
Ind.: riante grote suite, voor- en achtertuin, gr. slaapk. en badk.,
keuken, CV, enz. Inl. na 20.00 uur’ 023-281665.

Allen, die mijn 25-jarig jubileum tot een onvergetelijke gebeurtenis
hebben gemaakt, mijn hartelijke dank. Het was een geweldige dag.
G.J. Leenbeek