Foto van de dag

devlab.jpg


Blijf op de hoogte

via

Facebook

Klik hier

E-book

Mijn DEBUUT roman.

Even ontspannen met een roman over een episode uit het leven van een vrijgezel dat op z'n kop komt te staan.


Labspiegel


KSLA

Labspiegel 14 mei 1971

 

Instuif. Louis Schaaf in de glasblazerij

mejuffrouw Schuijtvlot
memoreerde hij in het kort haar loopbaan bij ons Laboratorium
leerling-analiste, analiste, het geven van leiding aan een zestal
labassistenten van een analvse-servicegroep,
De heer Rumscheidt overhandigt de draagpenning aan mejuffrouw
Schuijtvlot

Drs. D. de Bruyne Groepsdirecteur
Komen en gaan
Gegaan: W. Habers, EE nr SIPM; C. de Klerk, TD nr SOG; mej. A.D.H.
Spin, AD; ir. H. ter Steege, PS; mej. W.P. Timmerman, mulo-c; mej.
A.M. Timmer ten Wolde, muloc, mevr. H.H. Visser-Landsaat, AD; ir.
R.J. de Vries, EE nr SIPM; W. Scheffer, tijd. tew. TD nr SIPM.
In militaire dienst: A. Bevelander, FS; S.J. Erkelens, TR.
Burgerlijke stand
Gehuwd: T.N. Visser met mej. H.H. Landsaat (AD) 29/4.
Geboren: Anouk Dionne Muller, dochter van B. K. Muller, 4/4
Jelle Frederik Versleijen, zoon van J.N. Versleijen, 8/4
Wouter Huib van Helden, zoon van ir. H.J.A. van Helden, 13/4
Monique Christina Garnier, dochter van C.N.Garnier, 14/4
Taco van Arkel, zoon van Ir. J.A. van Arkel, 21/4
Laura Annemarie Trompé, dochter van N. Trompé, 23/4
Sasja Hoeve, dochter van H.H. Hoeve, 29/4
Rijndert Cornelis Jacobus Kalk,, zoon van M. Kalk, 30/4
Binnenkort jubileren
H.J. Bogaard – AG – 1/6
A.A. Buitelaar – OP R – 1/6
H. Houweling – poe· 3/6
J.M. Janszen – TD – 3/6
P.P. Kersbergen – AD – 3/6
W.F. Schirrmann – TD – 3/6
Mevr. E. van KERKWIJK-VAN DER HORN als administratief assistente
voor de afdeling ADsm.
Zij was laatstelijk werkzaam bij de fa. Honeywell-Bull te Amsterdam.
Mej. A.J.M. BOMMEL als administratief assistente voor de afdel ing
AD/sm, Haar vorige werkgever was de N.V. Vettewinkel te Uithoorn.

F.H. CROESE als controleur voor de afdeling AD/ds. Hij was tot nu
toe werkzaam bij de Koninklijke Marechaussee te Lobith.
Ir. J.L.L. VOUTE voor de.afdeling PS. Hij behaalde in maart j.l. met
lof het diploma natuurkundig ingenieur aan de T.H. te Eindhoven
(Prof. dr. D.A. de Vries). Dr. K. van der MOLEN voor de afdeling FP.
Hij legde in 1964 het doctoraalexamen in de experimentele
natuurkunde af aan de Rijksuniversiteit te Leiden (Prof. dr. C.J.
Carter). Bij dezelfde hoogleraar promoveerde hij in 1969 op een
proefschrift: ‘Magnetische spinspinrelaxatie in enige koper- en
chroomzouten’. Sinds 1967 was hij als wetenschappel ijk rnedewerker
verbonden aan de Technische Hogeschool Twente.
Dr. H. L.WU voor de afdehnq EE. Hij behaalde in 1963 aan de
Universiteit van Londen bij Prof. dr. J.H. Burgoyne de Ph.D.-graad
op een thesis: ‘An investigation of the ignition of hydrocarbonair m
ixtures in an adiabatic compression machine’. Drs. F.M.T.A.M. WAALS
– FP. Hij legde dit jaar het doctoraalexamen in de experimentele
natuurkunde af aan de Universiteit van Amsterdam ‘Prof dr G. de
Vries).
G.J. Leenbeek ..TD ..27/5 J. Rauhe Knol ..POO – 27/5
Afscheid J. P. Keuning
Op 27 mei aanstaande wordt afscheid genomen van de heer J.P. Keuning
van de afdel ing PDC, die, na een Shell-loopbaan van ruim 33,5 jaar,
op 1 juni gepensioneerd wordt.
Na de bijeenkomst in de uitzichtcabine, waarbij o.a. ook mevrouw Van
Braam Houckgeest, mejuffrouw T.J. Bartels, de heren Mackor, Douwes,
Hoekstra, Van der Hoev en en namens de OR de heren Schreuder 
en Hulsman aanwezig waren, volgde er een gezamenlijke lunch..
Tijdens deze lunch werden door mej Schuijtvlot en de heer Van Braam
Houckgeest woorden van dank gesproken tot de directie, voor het
voordragen voor de verleende onderscheidingen.
Marij ke Arler, Rosa Groot, Gert
Konijn, Hans van Maanen
De Jongerencommissie
GEEN ALGEHEEL ROOKVERBOD
 
De ploeg van Hillen en Roosen brengt een overhoekse dronk uit
De heer Rosman hield vervolgens een
Zeg mij hoe u rijdt en ik zeg u hoe u leidt
We werden opgebeld door de gepensioneerde KSLA-employé de heer
Aurik. Een heel wonderlijk verhaal deed hij. De heer Aurik vertelde,
dat hij in Antwerpen naar de vogel markt was geweest om duiven te
kopen
ELEKTRONISCH BOODSCHAPPEN DOEN
schipper Wout de Groot 36 jaar op dezelfde·boot BIA, TIA
Ruggelingse stoot van Schifflers
Biljarters werden kampioen, tegeltableau (foto)
ASV ‘SHELL’
Algemeen lid: H. Kimmeis.
Biljart: H.A.M. Rootring
Doe het zelf: C. Albrecht. W. Broodwinner. C.E. Dinsbach, E. Faas,
J.J. de Groot,
J. Haringa, W.W. Jager, P.C.Schanzleh, C. Tavenier, A. van der
Vaarst, A.J.J. Wamsteker.
Filatelie: J.B. de Vries.
Hockey: J.C. van Hal, K.O. Hansen, D.M. Hekscher, E. Jansen, mej. M.
Kelderman,
M. Kramer, C.J. Metten, R.M.H. van der Ploeg, H.L. Sjouwerman.
Sportvissen: M. de Jong.
Tennis: P. Baggelaar, L.H. Bomhof, mej. M. Bras, R.T. van den
Dungen, mevr. L. van den Dungen, D.M. Hekscher, J.V. Henselmans,
B.J. M. Horstink, mej. E. Jacobs, mej M. Jongkind, mej. I. van der
Panne, W. Ringe, mej. B. Rijschroeff, J.H. Scheerman, mej. T.
Schouten, mevr. A.P. Snoeks, J.H. Steenbruggen, mevr. M.
Steenbruggen-Boontjes, mej. E. Swaan, mej. M.  Swaan, G. van
Tulder. mej. L. Vlaming, C.W.M. Voermans, mej. T. van der Weijden.
Voetbal: A. van Veelen
Watersport: mej. H.A.M. Booij,mej. M. Bosma, mej. J. F. de Bruijn,
P. de Groot, mej. J.M.C. Haarmans, A.T.J. Hageman, J.W.J. Koop, H.W.
Kroese, mevr. T.A.
Meijer, F.A. Meijer, mej. A.W.M. Meijer, A.C. Piet, mej.M.J.
Rozen-daal, O. Schaaf, E. Schaaf, mej. M. Stevens, mej. D.T.
Uijtdragers,mej J.C.M. Werkhoven.
Zwemmen: mej. B.Glashouwer, A.A. van der Gronden, mevr. J.F.M. van
der Gronden-van Steenhardt Carré,
T.J. Heerooms, B. Heerooms, mej. J. Ketelaar, H.M. van der Toorn, J.
Verhoeven, M.A. Verhoeven.
Wijchert Buningh. terug van weggeweest. bereikt het derde honk
Softbalkompetitie start met winst HCTIW – SHELL (6 – 10)
 
Opening zeilseizoen 31 april
Ondine wint op ZZV
Alie van Driel en Frida Krayo zagen kans het nummer, Jonge
dubbeltwee’ zeer overtuigend te winnen.
Vervolgens doopte mevrouw Ros, echtgenote van onze oud-materiaal
commissaris, met een sierlijke zwaai onze nieuwste boot.
Te koop
Unieke 4~kamerflat op prachtig
I punt in Amstelveen (met blijvend
uitzicht), e.v., badkamer,garage;
luxueus gestoffeerd en bijna geheel
gemeubileerd. In het souterrain
twee karners met douche en toilet,
C. V. en eveneens gestoffeerd en
gemeubileerd. Prijs f 127.500,–;
Inlichtingen: E.P. Manasse, tel.2854
. Heindorff piano, prijs f 350,–;
zeer fraaie klank .. F. Nauta, tst
2138.
Woningrui,1
, Aang,eboden: Ruime 4-kamerflat
met woonkeuken, bovenste etage,
plan van Gooi, Amsterdam-Noord
bij IJ-tunneL
Gevraagd: 4- of 5-kamerwoning in
Amste!veen of omstreken. D. Sal irn,
r-!et hoogt 299, telef. 267678.
Aangeboden
Vakantiehuis: ru ime bungalow te
Eerbeek (Gld), beschikbaar van 3 ~J::t/rr1 24 ~uli a.s. Geschikt
voor
:\,,’00 of drie echtparen zonder kinderen
.. lol. hr, Rotteveel, tst 3256.
Voor alleenstaande: 2-kamerflat
in Zaandam, 5 min. gaans van station,
CV en grote box. Te bevragen
bij Hr. Fahrenhorst tst 3674
of 02995-1929.
Huirne hoekwoning met garage te
Kwadij k, 20 km ten noorden van
Amsterdam. Uniek, blijvend vrij
uitzicht. lndelinq: hal, toilet. Lvormige
woonkamer met natuurstenen
schoorsteen, uitgebouwde
keu ken en bij keu ken; 3 slaapkamers,
balkon, douche, vliering;
tu in voor en achter. Koopsom
f 56.000.~- k.k -., inclusief stofferingen
luxaflexen. Te bevragen:
Bartels. tel. 3357.