Foto van de dag

devlab.jpg


Blijf op de hoogte

via

Facebook

Klik hier

E-book

Mijn DEBUUT roman.

Even ontspannen met een roman over een episode uit het leven van een vrijgezel dat op z'n kop komt te staan.


Labspiegel


KSLA

Labspiegel 2 april 1971

 

verbouwing leverde fraaie labzalen op
Ook voor onze. gepensioneerde collega’s staat de deur van de personeelswinkel wijd open. Dit lijkt ons vooral vermeldingswaard in verband met de vele artikelen die er voor de tuin te verkrijgen zijn .. Natuurlijk gelden ook voor ‘ hen de normale openingstijden. De heer Schaasberg, beheerder van onze PW, deelde ons mede dat hij de afgeilopen maand een stuk of drie gepensioneerde collega’s geholpen had.

Mejuffrouw Leenaars en de heer Hein zijn vooral blij met de nieuwe zuurkast, die van hetzelfde type is als die in het IJ-lab

Op 1 aprll traden in dienst:
– H.W. KROESE als laboratoriumassistent voor de afdeling PS.
Hij was als ana list werkzaam op het scheikundig laboratorium van de Vrije Universiteit.
– M.L. ROELEVELO als tekenaar voor de afdeling TD/st. Hij was als instrumentenmaker werkzaam op
het physisch laboratorium RVO-TNO te Den Haag.
– Drs. W.J.M. van TILBORG voor de afdeling OB. Hij legde in 1967 het doctoraalexamen Fysisch Organische Schei kunde af aan de
Universiteit van Amsterdam (prof. dr. Th.J. de Boer)

L. UDO werd per.l april van de TIA naar ons Laboratorium overgeplaatst en als operator in OR tewerkgesteld.
Op 1 april is dr. G.E.H. JOOSTEN Haag, uit Cambridge teruggekeerd waar hij zijn studie bij prof. P.V. Danck- werts, Frs. afsloot met een Ph.D. de thesis ‘ Kenetics of Gas Absorptlon’, Dr. Joosten werkt op afdeling EE.
Op5 april trad G.W. DRENT in dienst als instrument- technicus TO/li. Hij genoot zijn opleiding in de DDR, werkte enige maanden bij een bouwtechnisch bureau in Arnhem, waarna hij zijn dienstptjçht vervulde.

Komen en gaan
Gekomen: J.G.F. Cooleqem.Dê (mil. dnst)
Gegaan: R.G. Berndsen, SR; ir. T.H. Gal EE nr SICM; ir. J.H. de Groot,
poe nr SICM; P.A. Ottolander. MR nr SICM; mej. A.A. Walgreen, AD nr KSEPL;
H. Bosselaar, MR nr. Shell Curaçao
Burgerlijke stand
Gehuwd: mej. M. de Groot met R.J. Bestevaar 12/3;
C. Breeman met mej. A. Loggen (OPR) 1/4
Geboren: Andrea Johanna de Lange, dochter van dr. C.A. de Lange, 18/1;
Annemarie Irene Vreugdenhil, dochter van dr. A.D. Vreugdenhil 31/1 ;
Erik Radius, zoon van drs. N. Radius, 19/3;
Steven Steenbruggen, zoon van ir. J.H. Steenbruggen , 25/3;
Ilse Janne, dochter van P. Wapstra, 26/3.

H. Bueneker – TD – 1/5
J. K. de Jonge- AD – 1/5
C. Th. Ruurs
H. Keuse
De personeelswinkel in het voorjaar

Nieuwe president – directeur
De heer G.A. Wagner, sinds 1964 directeur van de ‘Koninklijke, volgt op 1 juli a.s. ir. L.E.J. Brouwer op als president-directeur.
De heer Brouwer zal zijn functie neerleggen wegens het berei ken van de pensioengerechtigde leeftijd. Aan de op 20 april te houden algemene aandeelhouders-vergadering zal worden voorgesteld hem te benoemen tot commissariS.
Verbouwing labzalen
Tijdens de laatste bijeenkomst, zaterdags van 9 tot 12 uur, hebben we geboeid geluisterd naar prof. dr. H.J.J. van 8einum, hoogleraar in de sociale psychologie te Rotterdam.
foto van groot-lab met bia en labora
Hoogewerffimeda.ille dr. ir.H.Hoog
Piet van der Meij in de rij voor het stemhokje
Het nieuwe bunkerwinkelschip ‘Shel: 153′ werd op zaterdag 3 apri I
door de Wethouder Financiën en Bedrijven van Maastricht officieel in gebruik gesteld
Nieuwe methode voor Ingraven van pijpleigingen in zeebodem
Dr. ir. G.J. van der Bie, hoofdrubberresearch van het KSPLD, heeft als eerste op 1 april jl. een onderscheiding ontvangen van het International Institute of Synthetic Rubber Producers (tISRP), voor zijn grote persoonlijke verdienste voor de synthetische rubberindustrie.
De voorzitter van de jury van ‘Arti et Pectini’ is ook dit jaar Wibbo Hartman, de Haagse kun- , stenaar, d ie jaren voorzitter van ‘Pu Ichri Stud io’ in Den Haag is geweest. De overige juryleden zijn de heren D. Bus en R.E. Penning. , Met el kaar zullen zij beslissen welke inzendingen opgehangen en tenslotte bekroond zu Ilen worden. De heer Wibbo Hartman zept over de taak die hem wacht: ‘Beoordelen van kunstwerken van anderen is natuurlijk altijd subjectief. Jonge mensen vinden misschien andere dingen mooi dan wij, zij leggen andere maatstaven aan
Wibbo Hartman in zijn atelier
Zondag 4 apri I werd het roeiseizoen ‘met de traditionele lange afstandwedstrijd op de Amstel geopend. Voor Ondine betekende dit een ouverture waarvoor drie ploegen wareninqeschreven, te weten: een dames elite dubbel, vier, een heren nieuwelingen acht en een ‘veteranen’ acht.
Wilma Driessen verleent medewerking aan het concert van ons mannenkoor op 24 april as. in de Bachzaal. Pierre Biersma
N,ieuwe leden
ASV ·SHELL’
Bibliotheek: M.A. Bakker, J.J. Scheele.
Disco: R. Griffioen.
Doe het zel,t: P.C. de Groot, L. de Kock, A.P. Kouwenhoven, C.
Sijtsma.
Filatelie: T. Veenstra.
Foto: G. Aberson.
Harmonie: E. Morel, A.A.W. de Vos, mevr. J.M.P. de Vries.
Honkba / Softbal: mevr.M. Meier.
Sportvissen: V. Kooyman.
Tennis: G.A. Bekker, mej.M.C.T. Beuken, J.H. de Bruyn, R. Feenstra. mej. M. Goossen. B.E. Gordon, mej. M.R. Goudsruit. mej. A.E.. van der Heide Wijma, J. Jonk, mevr. A. Kleverlaan-van de Nes, mej. S..C. Kloet, mej. J.E. Koch,
P.P.. Montijn, R. V.A. Oliemans. J.E.G. Ploeg" mej. E.H. Rook, E.O. H.M. Ruempol, C.W.A. Schram, mej. A.M. Timmer ten Wolde, mej. H. Vare kamp, mevr. I. van der
Veen, mej. J.G·. Vos, mevr. L.J.
Wijnberg-Bl.om, A.W.E. Wijnbergl mej. M.H.H. van Zomeren. Voetbal:
J. van der Leur, J.J.G. Op- .
dam.
Zwemmen: mevr. E. ten Broeke, B. Broekhuizen, mevr. A.W. Broekhuizen-Ripken, J. Broekhuizen, c.r. Bijster, R. Bijster, J.
Campagne, I.L.C .. Freriks, mevr.. Freriks-Blok. Y.L. Freriks, D. Frerik,  P. de Jong, K. de Jong, mej. A. Lambregts, P. Lambreqts, K. Spaargaren, mevr. H. Spaargaren, E. Zeelenberg.

 

N. de Zeeuw· Me – ‘5/4N. de Zeeuw MC – 15/4 Nico de Zeeuw
N.J. Goeman- AD – 29/4
Strijd op de groene grasmat

Aangeboden
Een eengezinswoning, bouwjaar
1962, zit-eetkamer. 3 slaapkamers,
badkamer, 2 toiletten, zolder, garage
aan het huis, voor- en achtertuin,
geen overburen, centraal verwarmd;
in Ouderkerk aan de Amstel.
Inlichtingen: tel. 02963-1755.
Tevens te koop een Renault B,
1967, 56000 krn, in uitstekende
staat.
Accordion 120 bas, merk Hohner,
f 1:00,-. Hr. Tetenburg, tst 2414.
Vier-persoons aluminium caravan,
Eurokop 1000 de Luxe, met voortent,
zonneluifel en hangbed.
Bouwjaar 1968. f 2.500,-. B.C..
Ernsting, tst 3402.
Zei Iboot (to pklasse), wedstr ijduitvoering
met 3.5 pk Evinrude.
InL L van Oeijek. tst 3402.
Een rugzak met draagstel; Hen paar
bergschoenen met blokprofielzool,
schoenmaat 40′. Eén vakantie gebruikt.
Mej. L. Wennemers, tst
2615.
Opel Rekord 1700, van nov. ’65
, Km-stand 72.000, per ornstr. 25
! april te bekomen. Prijs fl.600,-.
Compleet onderhoudsdossier aan-
, wezig. H. van Hoorn, tst 2852 of
(020) 420614.
Te koop: Simca 1,GOOG LS (eind
’66) beige, mot. i.pr.st.. druktoetsradio,
slaeostoeten. mistlampen,
prijs f 1.975,-. TeL: 69257 (na
1;7..30 uur).
Gevraagd
Vier à vijf persoons bungalowtent;
kleine bagagewagen; eén trekhaak
voor DAF 33. P.. van Soest tst
3644.