Foto van de dag

glvleugel1en2.jpg


Blijf op de hoogte

via

Facebook

Klik hier

E-book

Mijn DEBUUT roman.

Even ontspannen met een roman over een episode uit het leven van een vrijgezel dat op z'n kop komt te staan.
De Labspiegel
 

Labspiegel december 1970

 

Overhoeks wordt bevolkt, laagbouwgedeelte van
Overhoeks, reprografische afdeling, calqueersectie, postkamer,
archief
minister dr. G.H. Veringa, IJ-laboratorium, KSLA,
Overhoeks, vaste vloerbedekking

sloop van het Kleine Lab, gondel voor de
glazenwassers, indeling bibliotheek, ponsbandschrijfmachine,
fatsoeneren, Overhoeks, TIA-kantoortje, Loods D, tuinarchitecte Mien
Ruys, floodlight,
de herverkaveling bij het KSLA, ingebruikneming
van Overhoeks en het IJ-laboratorium, laagbouw van het Kleine Lab,
Glasinstrumentenwerkplaats, TD, PN-loods, lezingenzaalcommissie,
proeffabrieken, magazijnen

Ranonkelkade, Kanaallab, Nieuwe Lab, Overhoeks,
DA, KC, KW, PN, MS, AD, TD, PI, IJ-lab, MC, PC, OB, Groot Lab, BR,
EC, FS, MR, OPE, OPR, Nieuwe lab, AG, FR, SC, IW, Dev. Lab, EE, OR,
PDO, PDC, GVTD, TD-gebouw, FP, IW, PS, TD/li, CD-gebouw, VD,
AG.stmsc, Kanaallab, AG, van der Graaflab, vluchtruimte,
verbouwingen, plattegronden
van Drunen, tekeningen, netwerk-planningschema,
Overhoeks, IJ-lab, plasticverwerkingshal, kostenraming, KSLA,
souterrainvloeren, trillingen, TNO, vloeroppervlak

TIA terrein, opslagtanks, Motorlab, mechanische
werkplaats, electronische werkplaats, dienstwoningen,
amsterdam-noord, dev.lab, hal 6, hal 7, hal 8, TD-gebouw, GVTD,
glasmagazijn, het hart van het terrein
De herverkaveling bij het KSLA, de uitzichtcabine
van Overhoeks, groene vleugel van het Groot Lab, A.J. Maan,
stikstof, waterstof, zuurstof, helium, veiligheidsdienst

de heer Maan, verhuizingscoördinator, IJ-lab, het
fornuis, opslagtanks, TIA-terrein
TIA was de bakermat, een stukje hisorie van het
KSLA-terrein, Tankinstallatie, de Dordtsche Maatschappij tot
opsporen en exploiteren van petroleumbronnen op Java, De Bataafsche
Petroleum Maatschappij, BPM, bunkerende schepen, paraffinefabriek
Amsterdam

De TIA in de hoogtijdagen, dienstwoning, alcohol,
allylchloride, isoboterzuur, lakverdunners, opslagloodsen,
insektenbestrijdingsmiddelen, asfaltemulsie, consistente vetten,
Installatie Maassluis, woonhuis
H. Adams, J.J. van Dijk, L.M. Brouwer, P.J.A.
Coops, H. van Schoonhoven, T.W. Niesman, C.K.C. Mewe, H.A.
Oosterveld, C.W. Huyg

T. Schreuder, J. Kroon, P.L.F.C. Mangelmans, Piet
Mangelmans, G.W. Schoen, J. Kooyman, Jan Kooyman uit het dev.lab, J.
Nieuwkoop, M.H. Roosendaal, R. Rempe, H. Baker, J. Dreyling, A. de
Keizer, H. van de Weerd, J.J. van Haver
dr. J.P.W.A. van Braam Houckgeest,
aardolieresearch,  A. Dassen, M. Visser, Ir. A.J.E.W. Edelman,
B.J. van der Weg, G. Kok-Rietveld, J.E. Buys, M.L.A. de
Ruijter-Meertens

dr. J.A.M. van Broekhoven, J.H. ten Katen, Eddo
Gorter, Sander Johannes de Vries, Jessica Myrthe van der Schot,
Jorrit Dirk Jan van den Berg, Rand Charlton Hopkins, Evelien Joling,
Bregje Krijnen, Monique ter Horst, Sander Johannes Nanne, F.W.H.
Gimpel 737 TA, Cees den Heijer, bedrijfsbureau, dienstroosters, C.M.
van Battum, J. Timmer, Lemmer, H.L. Krorp, Hollands water, mr. D.J.
Rueb
Jacob Olie, toen en nu, de Realengracht, 1860,
A.C. Vlaming